onsdag 26 april 2017

Demokrati/diktatur

I romarriket varierade det mellan demokrati och diktatur beroende på om de var krig hade de diktatur annars så var de allmänheten och republiken som bestämde. Sen om man var rik och ville bli en diktator kunde man vara en patron då fick man fattiga att rösta på en genom att man gav de mat och annat.

folkförsamlingen, senaten osv

Senaten var styrd av ämbetsmän som gav råd åt folkförsamlingen men på grund av senatorernas rikedom så hade de ett stort inflytande på rom. Sen under republikens tid så samlades makten hos senaten och konsulerna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...