torsdag 14 juni 2018

Söka jobb Ludvig 8AEnligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches.
Jag tycker att detta test passade ganska bra. Många av förslagen handlade om sjukvården vilket är ett område som jag är intresserad av att jobba med när jag blir äldre.
Men det fanns även yrken som inte passade mig alls. Exempel på dessa yrken är "trafikassistent", "kundtjänsmedarbetare", "tågvärdar och ombordansvarig" och "hotellreceptionist" bara för att nämna några få.

Prao Ludvig 8A


Vilket företag har du gjort tin PRAO på?
  Svar: Jag har praoat för företaget Allinger Bensin & Livs AB på Circel K Älta, Oxelvägen 1.


Är det ett stort eller litet företag?
 Svar: Allinger Bensin & Livs AB är ett litet företag med 10st anställda just nu. 4 av dem är heltids-, 1 deltids-, och 4 extraanställda.
De som jobbar heltid, jobbar ungefär 38,25 timmar per vecka, medans deltidsanställda jobbar 70% av det och extra anställda på helger och ibland några kvällar.

Vilka arbetsuppgifter har de anställda?
  Svar: De anställdas uppgifter beror lite på deras schema och deras position.
Men de allmänna uppgifterna som alla som jobbar på företaget måste göra vid något tillfälle, är att stå i kassan, packa upp varor, fronta, hyra ut släp, bilar osv, sopa (ute och inne), slänga sopor och tvätta pumpar. Men beroende på schemat, så är det någon som öppnar butiken på morgonen och någon som stänger den på kvällen. Sedan finns det också arbetsuppgifter som chefen och förstemannen får ta han om. Dessa uppgifter är olika typer av kontorsjobb, schemaläggning och beställningar.

Är företaget ett privatägt, kommunalt eller statlig bolag?
  Svar: Företaget är privatägt och är franchisetagare för Cricel K. Det innebär att företaget har rätten att jobba under företaget Cricel K där de följder deras "regler" och där de bestämmer vad som för säljas och vad som inte får. Men företaget Cricel K har ingenting med Allinger Bensin & Livs AB att göra förutom att de följer Cricel K's "upplägg" om man ska kalla det så.

Tillhör de anställda något fack? Tillhör de samma fack eller finns det olika fackförbund på arbetsplatsen?
  Svar: Några anställda tillhör transportarbeteförbundet, men några har valt att inte vara med i något fack på grund av avgiften medans några andra bara är med i A-kassan.

Hur länge har företaget funnits?
  Svar: Företaget skapades i Januari 2011 vilket innebär att företaget har funnits några månader över 7 år.

Hur ser framtiden för företaget ut?
  Svar: Framtiden för företaget ser väldigt positiv ut. Stationen ligger bredvid tiotals höghus och radhus och det håller på att byggas många flera i närheten just nu vilket leder till mera kunder och bättre försäljning. Att många bor i närheten är ett stort plus för företaget eftersom att det är dit som många går om de vill köpa någon dricka eller lite snacks. När folk ska ta bilen till jobbet, så kanske de märker att det är lite bensin kvar och då kan dom bara svänga in och tanka lite snabbt och kanske ta en kaffe och en korv med sig i bilen.

Vilken utbildning och förmågor bör man ha för att få anställning på företagen?
  Svar: Det finns några krav som behövs för att kunna börja jobba på företaget.
Dessa krav är att man är 18+ år gammal, att man har ett körkort, social kompetens (kunna hälsa och prata med kunder) och ett intresse för försäljning (inte riktigt ett krav men det är ändå viktigt).

Har det varit intressant?
  Svar: Jag har sommarjobbat på företaget 2 gånger tidigare, men till en början var det intressant att få prova på att jobba lite andra tider och efter ett lite mera strikt schema där vissa saker ska göras vi en speciell tid för att allt ska vara i ordning. Men när man började andra veckan, så blev det lite repetitivt, man gjorde samma saker ganska ofta och tack vare att jag är för ung för att få stå i kassan, så fick jag bara sitta och vänta när jag var klar med allt. Om jag hade fått stå i kassan så hade jag åtminstånde varit sysselsatt nästan hela tiden.
Men det var iallafall lärorikt. Jag fick lära mig hur många olika saker fungerade, hur man ska prata och bete sig mot kunderna och tips för att göra jobbet lättare.

Är det ett yrke som du kan tänka dig i framtiden?
  Svar: Ja (till viss del). Att jobba för detta företag är perfekt när det kommer till sommarjobb, jag har redan gjort det 2 gånger och ska göra det igen nu i sommar. När jag blir äldre, så vill jag antingen jobba som någon typ av chef eller läkare. Som skulle jag få tag i någon typ av chefsposition, så skulle jag definitivt kunna jobba där.

Industrialiseringen och arbetslivet Ludvig 8A


Moderniseringen av jordbruket var det som gjorde industrialiseringen möjligt. Utvecklingen började vid mitten av 1700-talet i Storbritannien och spreds senare vidare. Men för att detta skulle vara möjligt, så började man med att utveckla jordbruket. Man gjorde bland annat så att små jordområden slogs ihop med varandra och skapade större farmar för att kunna göra jordbruket effektivare. De började också att använda uppfinningar som harvar och såningsmaskiner. Dessa revolutionerande uppfinningar gjorde jordbruket lättare och ännu effektivare.
Hela jordbrukets utveckling gick i sort sätt ut på att göra det välplanerat och effektivare, samtidigt som de producerade mera produkter än någonsin. De började också att odla nya saker som potatis, vilket var en stor matkälla.
Tack vare den agrara revolutionen, kunde bönder producera mera mat på kortare tid och vilket ledde till överskott av mat. Bönderna kunde nu sälja sin mat till folk som jobbar på industrier i städerna istället för att bara leva på din egna skörd.

Några viktiga maskiner som hjälpte till att modernisera jordbruket var bland annat, slåttermaskiner, tröskverk, mejeri maskiner och olika konserveringsmetoder.
Bönderna började också att använde vetenskapliga metoder för att förbättra sin skörd.
De starkaste exemplaren av en gröda valdes ut och planterades och de svagare slängdes bort.
Man började också att undersöka sjukdomar hos växter och djur skulle bekämpas.
Bönderna gav också näring åt åkrarna när de införde djupplöjning och växelbruk. Växelbruk innebär att man skiftar grödorna på ett fält för att därmed kunna på så mycket grödor som möjligt.

Ett nytt samhälle började att växa upp under slutet av 1700-talet och sedan vidare under 1800-talet. Det var nämligen så att fabrikerna började att växa upp. Fabrikerna konkurrerade ut hantverkarna vilket var ett stort ekonomiskt framsteg för samhället. Det kom också en mängd ny uppfinningar som ersatte människans muskelkraft, vilket sparade mycket energi.
Människor sökte sig från landet och in till städerna för att få jobba i stadens fabriker. Där blev de lönearbetare. Lönen de fick bestod av pengar som sedan användes för att köpa mat och betala av hyran. De som jobbade på landet hade istället naturaförmåner som mat och husrum men också en liten slant pengar, som det fick genom att sälja mat till människorna i staden.

Under första halvan av 1800-talet, så var det väldigt dåliga arbetsförhållanden i fabrikerna. Det fanns inga skyddsanordningar, maskiner slet av händer och fingrar och olika kemikalier förstörde människors hälsa.
I till exempel den svenska tändstiksindustrin, drabbades många människor för fosforförgiftning. Detta ledde till att käkben smältes ihop och till och med att några dog. Ersättning gavs väldigt sällan och sjukpenning fanns inte då, så det gav en stor ekonomisk konsekvens för en själv och sin familj att stanna hemma någon dag när man är väldigt skadad eller har ont. Dessutom jobbade många runt 14 timmar per dag.
På denna tid, var det som dagens fattiga länder, vanligt med barnarbete.
Barnen fick jobba lika hårt som de vuxna, 10 timmar på dag, 6 dagar i veckan fast mot en tredjedels lön. Detta var en väldigt tragisk tid för människorna. De fick slita nästan varje dag och barnen blev föräldralösa vid en väldigt tidig ålder.
Men mot andra halvan av 1800-talet, så förbättrades arbetsförhållandena/miljön för arbetarna.
Barnarbete förbjöds först i Storbritannien år 1842 och år 1881 förbjöds det för 15-åringar att jobba mer än 10 timmar på dag i Sverige. Skyddsanordningar fixades också på fabrikerna. År 1913 infördes folkpension för alla som var över 67 år gammal. Arbetstiderna reglerades i allt fler länder och jobbet på fabrikerna blev "mänskligare".

I Saltsjöbaden utanför Stockholm, undertecknades ett historiskt avtal mellan svenska arbetsgivare och fackföreningen som förändrade Sverige på ett bättre sätt. Saltsjöbadsavtalet kallas det huvudavtal som tecknades mellan Landsorganisationen (LO) och Svenska arbetsgivarföreningen. Detta är allmänna rättgrundsatser för konflikter mellan parter på arbetsmarknaden. Detta gav mera  möjligheter att ställa krav och organisera sig. Tack vare allt detta, så förbättrades bland annat arbetstiderna, säkerheten och lönen på arbetsplatserna.Det finns många anledningar varför människor jobbar. En av alla anledningar till varför människor jobbar, är på grund av inkomsten. Utan en stabil inkomst, så kan man inte leva. För att kunna ta han om sig själv och sin familj, så måste man ha pengar för att kunna äta, köpa medicin, göra saker, betala skatt osv. Man gör det för att kunna leva ett normalt liv i stort sätt.
Men den största anledningen till varför människor måste jobba, är för att kunna hålla samhället uppe.
Om folk slutade att jobba, så skulle det inte gå att betala hyran. Detta leder till att man tappar sin boplats, men det kan leda till värre saker än så. Om inte skatten betalas, så försvinner saker som välfärden vilket vi har stor nytta av här i Sverige. 
En till sak som gör att samhället kan hållas uppe, är människornas intressen. Om ingen hade intresse för att jobba på till exempel banker eller bondgårdar, så skulle människorna inte kunna förvara sina pengar på något ställe eller kunna få någon mat.
Samma sak gäller för yrken som polis, brandmän osv. Utan folk som jobbade på dessa jobb, skulle samhället gå under.

Jag ser på mitt arbete som vilket som helst. Jag vet att det måste göras och att det kommer att vara värt det i framtiden. Men mitt intresse för de olika skolarbetena påverkar mitt betyg ganska mycket. Skolarbeten som jag gillar, läggar jag ner tid i för att det ska bli så bra som möjligt och för att få ett betyg bra betyg inom det arbetet, medans jag sällan har orken att göra mitt bästa på skolarbeten som jag tycker är ointressanta. Detta visar dock vilka jobb som skulle passa mig i framtiden eftersom att jag har bättre betyg i det som jag gillar.

Arbetsmarknaden för mig ser väldigt bra ut just nu. Ett jobb som jag har hyfsat stort intresse i är läkare vilket också är ett bristyrke (yrken där man tror att det kommer att saknas personal i framtiden). Att jobba som läkare är ett yrke som jag tycker är intressant just nu, men det kan ändras nästan när som helst.

Lönen för kvinnor och män ser väldigt bra ut just nu. På det flesta yrkena är det jämställt mellan män och kvinnor där båda har samma timlön och arbetsuppgifter. Men det ser fortfarande olika ut beroende på vilket land man bor i. Sverige har det väldigt bra när det kommer till jämställdhet, jämfört med länder i mellan-östern och andra fattiga delar av världen där kvinnor behandlas dåligt och måste stanna hemma och ta hand om barnen. Men även då det är bättre här i Sverige, så tycker jag fortfarande att lönen ska vara lika och att man går efter hur hårt och hur många timmar någon har jobbat. Inte deras kön.

Fackförbundens uppgifter är bland annat att förhandla fram kollektiv avtal, men det är också deras jobb att ge sin medlemmar utbildning, karriärrådgivning och att medla i konflikter på jobbet.
Det är också fackförbundens jobb att hjälpa anställde ifall de upplever att arbetsgivaren inte följer reglerna eller trakasserar/kränker anställda på jobbet.
Facket erbjuder också försäkringar som inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften.
Jag tycker att fackförbundens jobb är viktiga eftersom att de ser till att de anställda mår bra på sin arbetsplats och fixar så att arbetsgivaren följer reglerna ifall han/hon bryter dom.

Jag kan tänka på några saker som skulle kunna fixa bristerna på personal inom några olika yrken.
Yrken som har bris på personal och får sin lön i form av skatt (läkare, polis osv.), skulle man kunna höja lönen på. Om det är så att sjukvården har brist på personal, så kanske det är värt att lägga mera pengar av skatten på sjukvården för att locka människor att börja jobba där.
Man skulle också kunna börja med en typ av reklam där man lockar folk att prova på läkar yrket eller vad det nu är för ställe som har brist på personal. Om det till exempel är brist på personal i en frisörsalong, så kan företaget göra ett reklamblad eller lägga in reklam i tidningar, där man skriver att man söker personal. Det kan leda till att det kommer några på en jobbintervju, detta kanske leder till det blir flera anställda.

Max Söka jobb

När jag gjorde intresse testet visade den att jag mest troligt skulle passa som ekonom.

Jag tror att detta yrke skulle passa mig eftersom att man räknar siffror och jobbar på kontor. Man håller på med stora värden och summor vilket skulle passa mig bra som gillar detta.

onsdag 13 juni 2018

Söka jobb Alva Lundberg 8AEnligt intresse guiden är jag kvalificerad att arbeta som barnsjuksköterska, psykiatrisk sjuksköterska och fritidspedagog.  Jag tycker att testet gör det bästa med informationen som den intar. Att arbeta med barn är både roligt och lämpligt för mig eftersom jag är uppvuxen med barn i min omgivning. Testet visade att jag var mycket omsorgsfull och var blev därför mer lämplig inom yrken där man hjälper och behandlar. Testet var inte helt perfekt, utan det fanns vissa saker som jag inte håller med om. Men i det stora hela tyckte jag ändå att det var passande yrken för mig.

 

Det är i min ålder väldigt svårt att säga vad man föreställer sig att arbeta med i framtiden. Men jag valde att gå lite efter intresse guiden och bestämde mig för att inrikta mig på hälso- och sjukvård som jag visade störst kvalifikation. Jag har alltid haft lätt att förstå och hjälpa yngre barn och detta visade sig även tydligare under Prao där jag praktiserade på ett dagis. Därför valde jag yrket barnsjuksköterska. Inom detta yrket är arbetet man gör väldigt varierat beroende på verksamhet men någonting gemensamt är att det krävs att man kan kommunicera bra och anpassa informationen utifrån barnets ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter. En barnsjuksköterska arbetar i en massa olika områden av fysiska men också mentala komplikationer som barn eller ungdomar upplever.  Det kan vara inom barnhälsovård, elevhälsa (skolhälsovård), hemsjukvård, barnkirurgi, öron-, näsa- och halssjukvård, neonatologi och barntandvård. Därför varierar också arbetsplatsen beroende på inriktning och det kan vara mellan sjukhus, barnavårdscentraler och skolor. En barnsjuksköterska är arbetsledaren för barnsköterskor.

 

Inom sjukvård som jag är mest intresserad av arbetar man med barn och ungdomar från 0-18 år. Det är barnsköterskans jobb att ta ansvar för barnet och arbeta utifrån information för att  lösa komplikationer som uppstått. Föräldrarna kan självklart vara delaktiga men barnsköterskan är i första hand i kommunikation med barnet. Arbetsuppgifterna varierar från att förbereda barn och föräldrar inför en undersökning eller behandling. De kan också förbereda familjen på hur behandlingen ska fortsätta efter sjukhusbesöket. Men att ge lämpligt läkemedel i förhållande till barnets ålder och storlek ingår lika mycket som att ta prover. Om man arbetar på en akutmottagning arbetar man som Barnsjuksköterska med att assistera läkaren vid undersökningar, tar prover och gör egna bedömningar och behandlingar.

 

På en barnavårdscentral kontrollerar man nyfödda och yngre barns hälsa. Sedan så fortsätter man följa ett barns fysiska och hälsotillstånd fram till barnet är i skolåldern. Detta innebär med andra ord att man arbetar med att ge råd samt stöd till föräldrar angående de olika hälsofaktorerna som kan påverka ett barns välmående som till exempel sömn eller kost. Men även vaccinationer ingår.

 

Det är mycket viktigt att man som barnsjuksköterska är empatiskt för att avläsa och förstå situationen för att i sin tur kunna anpassa rådgivningen efter omgivningen för att ge rätt råd. Det är också viktigt att man är social och samarbetsvillig eftersom det lägger grunden till ett väl genomfört besök. Kommunikation är extremt viktigt för att avgöra problem, situation och i slutändan valet av behandling. Man samarbetar mycket med andra och det är viktigt att det fungerar bra. Men noggrannhet och att man är uppmärksam är egenskaper som också värderas högt eftersom att man genom att vara noggrann och uppmärksam kontrollerar att arbetet är utfört på rätt sätt och så att man snabbt kan identifiera vilken typ av vård patienten i fråga är i behov av.

 

Om man kollar på yrkeskompassen för grundutbildade sjuksköterskor kan man se att runt om i hela la det är konkurrensen mycket låg. Många yrken inom hälsa- och vård har länge varit under låg konkurrens både på kort och längre sikt. Ungefär 90 % av de 45 000 anställda som är grundutbildade sjuksköterskor är kvinnor.

 

På arbetsförmedlingen kan man hitta ungefär 100 annonser med lediga jobb som barnsjuksköterska men man kan hitta ännu fler om man bara söker efter sjuksköterskor som varje barnsjuksköterska även kan arbeta som tack vare utbildning som legitimerad sjuksköterska. I Luleå kommun där jag bor finns två relevanta annonser. Självklart hade jag kunnat stanna här hemma och jobba här fast egentligen så har jag ingenting emot att arbeta längre bort. Jag tänker att jag vill hinna utforska olika platser under min livstid innan jag kommer tillbaka hem. Det skulle vara läskigt att bo hemifrån men jag tror att för mig som person skulle det vara extremt utvecklande och nyttigt att få prova på lite utmaningar i livet.

 
Det finns ett företag i Göteborg som heter Närhälsan Majorna vårdcentral som i nuläget söker barnsjuksköterska. För att få detta jobb krävs det att man är distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska med erfarenhet av BVC. De söker folk som är positiv, trygg i sin yrkesroll och som person. Man ska kunna arbeta väl i team såväl självständigt och ha ett gott bemötande till såväl patienter som kollegor som en självklarhet. De är intresserade av de som är ute efter ett  omväxlande, roligt och givande jobb där intresse och engagemang för förbättringsarbeten samt egna initiativ, värdesätts. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Jag skulle säga att detta verkar exakt som det jag söker efter och med tid skulle jag lätt kunna anpassa mig och bli perfekt för detta arbete.

Industraliseringen Alva Lundberg 8A


Industrialiseringen är grunden till moderniseringen. Den industriella revolutionen är den term som används för att beskriva omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle och började i Storbritannien under 1700-talet, för att under 1800-talet spridas i västvärlden och  kallas ibland maskinåldern.Denna utveckling hade inte varit möjlig om inte jordbruket i första hand hade moderniserats och effektiviseras. Då började man använda sig mer av maskiner som slåttermaskiner, mejerimaskiner och man började utveckla nya metoder för konservation av mat.. Utvecklingen ledde till att istället för den tidiga bristen på mat producerades nu i överskott. Det gjorde därmed att allt mindre lantarbetare kunde producera mer mat till fler.Industrisamhället började byggas upp när mängden lantarbetare minskade i antal och detta gjorde därmed att stadsbefolkningen också väte trots att de inte hade samma tillgänglighet att producera sin egen mat på samma sätt.

 

Bönderna började då också använda sig av en uteslutnigsmetod som byggde på att de starkaste grödorna  användes till plantage medans de svagare inte fick planteras. Man började också undersöka hur sjukdomar från djur och skörd skulle kunna bekämpas i framtiden. Bönderna började också ge näring åt sina åkrar, de använde sig djupplöjning men också växelbruk som är en agrikulturell metod som innebär att man skiftar grödorna på ett fält och därmed för största möjliga skörd. Traktor är en del av att jordbruket kom att bli mycket effektivare.

 

Det nya samhället började byggas upp under slutet av 1700-talet och utvecklades vidare under 1800 då man som tydligast började se paradigmskiftet av samhället. Hantverksindustrin ersattes av maskinarbete och detta var en enorm ekonomisk fördel för samhället. I samband med Industrialisering uppfanns en mängd nya uppfinningar. Dessa maskiner ersatte människans muskelkraft och sparade dyrbar energi. De började i stora företag men allt eftersom utvecklingen fortsatte blev maskinerna också en del av hushållsarbete. Affärsmän satsade hellre sina pengar på maskinarbete än hantverksindustrin. Eftersom arbetstiden för en produkt sjönk gick det att sänka priset kraftigt. Fler och fler fick råd att köpa industrins billigare varor och affärsmän blev tvungna att sälja till vanligt folk om det ville gå med vinst. Ett industriellt pengasamhälle hade uppstått.

 

Ångmaskinen kom att bli väldigt viktig som förvandlade kol till energi och som bland annat därmed underlättade gruvarbetet enormt eftersom som den dygnet runt kunde pumpa upp vatten från gruvorna. Men den utvecklades på så sätt att ångmaskinen blev drivkraften till andra maskiner.

 

Spinning Jenny var en maskin som kunde väva betydligt fler trådar samtidigt och uppfanns under senare delen av 1700- talet. Detta förenklade tillverkandet av kläder bland annat enormt. Men eftersom de var en så dramatiskt och hetsig tid för förändringar blev många rädda för att förlora sina jobb. I protest försökte tidigare spinnare slå sönder dem, men hur hårt de än försökte gick inte förändringen att stoppa.

 

Elektriciteten som kom under tidiga 1800-talet var också en stor faktor till utvecklingen då de nu blev elektriska  motorer. Bilar började tillverkas av ångmotorer men de blev snart ersatta av en annan viktig uppfinning, bensinmotorn. Till skillnad från ångmotorn kunde en bensinmotor startas direkt och nådde en då ofantlig topphastighet på 12 km i timmen.

 

I takt med tillverkandet av bilen uppfanns även telegrafen,telefonen och radio så att man kunde sprida nyheter snabbare och överföra talan. Dessa uppfinningar fortsatte sin utveckling och har inte än blivit fullständig. Men för dåtidens samhälle innebar telefonen en förenkling av kommunikation bland annat inom handel.

 

För att de industriella pengasamhället skulle kunna ske behövdes kol. Det kan låta konstigt för maskinerna som började tillverkas bestod främst av järn och stål. Men ur kolet fick man den energi som behövdes för att driva alla nya mekaniska uppfinningar som tåg, pumpar och vävstolar.

 

Det nya sättet att arbeta och leva på resulterade i att vanligt folk också var en del av pengarna och de började spendera pengar i ställe för att producera sitt eget levnadsbröd och nödvändigheter.  Det resulterade även i att hantverksarbetare hade betydligt svårare att sälja sina varor när folk hellre valde maskiner för ett mindre pris. Fabriker blev nu den största varu säljaren. Människorna började nu söka sig in mot städerna i hopp om arbete. Tidigare var alla bönder, men marken räcker inte till alla. I städerna kunde fler få jobb där de även fick en visserligen låg lön. Men för den penningen kunde de skaffa sig mat och husrum. De nya yrkesgrupperna skapade däremot sociala klyftor, otrygghet, orättvisor och ojämlikhet. Även alkohol blev ett stort problem.

 

Det var speciellt två samhällsklasser som stod i centrum under den period, nämligen arbetare och borgare. Borgare var företagare eller affärsmän men även kontorsanställda och olika former av tjänstemän. Arbetarna var de som arbeta i fabriker och hade arbetssysslor som att paketera varor eller stå vid maskinerna. Det var samarbetet mellan dessa två grupper med maskiner som industrisamhället drevs framåt.

 

I början var arbetsförhållandena extrema. Skyddsanordningar existerade inte och därför var de inget ovanligt att man förlorade fingrar, fick fosforförgiftning på grund av den utsatta miljön och andra typer av kemikalier. Men det slutar inte där, ingen sjukpenning fanns. Skador på jobbet kunde därför resultera i en ekonomisk kris för familjen. Arbetstiderna var långa och de fanns dessutom inga speciella tider att förhålla sig till. Barnarbete var också någonting fabrikerna föredrog eftersom de till störst del kunde göra samma arbete som de vuxna fast att de fick en betydligt mindre lön. Detta slutade ofta med att människor slet ut sig och barn blev föräldralösa vid ung ålder. Under andra hälften av 1800-talet förbättrades situationen på arbetsplatserna liksom i samhället i stort. Barnarbete förbjöds och skyddsanordningar stiftades. I Sverige år 1881 fick inte ett barn över femton jobba över ett visst antal timmar, pension infördes och arbetstider reglerades. Man kan kort sammanfatta det som att industrin humaniserades.

 

Saltsjöbadsandan kallas upproret när de upprörda arbetarna protesterade emot sina arbetsförhållanden. Saltsjöbadsavtal kom sedan att bli resultatet av denna protest och är ett huvudavtal som tecknades mellan landsorganisationen i Sverige och arbetsgivarföreningen. Detta är kort sagt allmänna rättsgrundsatser för konflikter mellan parter på arbetsmarknaden. Man fick större möjligheter att organisera sig men också att ställa krav. Detta förbättrade där med saker som arbetstiderna, lönen och säkerheten.

Prao Alva Lundberg 8A


Prao

 

Jag har praoat på Leos Lekland som är Nordens största och mest besökta leklandskedja. Just nu är företaget inne i en mycket expansiv fas och målsättningen är att ha omkring 50 lekland innan 2019. Det räknas därför som ett stort privatägt företag med ca 1300 anställda. Arbetsuppgifterna är varierande men som många nog kan gissa sig till är det mycket städa. Hygien är någonting som värderas högt på Leos lekland. Men jag har också fått prova arbeta i kök, där jag dels hjälpte att hantera disk men även ingredienser och hantering av varor. Egenskaper som ledarskap, ansvarskänsla, samarbetsförmåga och disciplin sätts på prov. I en intervju med den personalansvariga på platsen fick vi reda på att de flesta på arbetsplatsen tillhör fackförbundet för Hotell och restaurang medans bara en anställd stod ut och står under förbundet union för tjänsteman.

 

Företaget har funnits sedan 2006 och har sitt säte i Luleå. Leos Lekland arbetar nu för att etablera drygt 6-8 nya lekland årligen och hoppas i framtiden fortsätta expandera i samma takt för att bli ännu större. Jag fick även veta att ingen speciell utbildning krävs utöver en full genomförd gymnasieutbildning och att man inte var en del av brottsregistret med tanke på att man arbetar i en allmän miljö där barn är den största målgruppen. Det som söks mest är egentligen erfarenhet med restaurang och gärna även hotell eller städ. Men man bör vara en social människa som inte har problem att samarbeta med andra och driven i sitt arbete. Att vilja fortsätta utvecklas värderas även högt.

 

Eftersom det inte riktigt var som jag trodde att det skulle vara skulle jag anse arbetet jag genomfört mycket lärorikt. Innan trodde jag inte att man skulle få röra sig så mycket som man var tvungen och då insåg jag också hur bortskämda vi är som går i skolan. Det var längre arbetsdagar med betydligt mindre raster och jag fick mer insikt i hur personal arbetar både långsiktigt och i kortare sikt för att företaget ska växa och att kunderna ska vara nöjda.

 

Det är dock inte ett yrke jag skulle kunna tänka mig i framtiden, praon fick mig att inse hur lite intresserad jag egentligen är av handel och kundhantering utan skulle hellre sätta en annan målsättning. Men jag skulle kunna tänka mig Leos lekland som ett alternativ till sommarjobb. Men i lång sikt tycker jag inte att man ska arbeta med någonting man inte trivs med.

/ Alva Lundberg 8A


Prao Max 8:a


Vilket företag har du gjort din PRAO på?
Svar: Jag har jobbat på COOP konsum Bergnäset som är en matvarubutik som ligger på Producentvägen.

Är det ett stort eller litet företag?
Svar: Coop är ett väldigt stort företag som finns i hela Sverige och har en massa anställda. Just Coop konsum har både personal som jobbar nästan alla dagar i veckan medans det också finns vissa som kanske jobbar helger och bara vissa dagar i veckan. Det finns även personal som sommar jobbar där eller bara test jobbar några dagar i veckan för att tjäna lite extra pengar.

Vilka arbetsuppgifter har de anställda?
Svar: De anställda har väldigt blandade uppgifter. Det finns anställda som jobbar i charken som specialiserar sig på det medans de andra jobbar med andra blandade delar av affären. Det är mest bara de i charken som specialiserar sig på just det medans alla andra jobbar med de resterande uppgifterna. En stor del av arbetet handlar om att packa upp varor och sitta i kassan. Alla anställda hjälps åt att packa upp varor, och det var det jag gjorde när jag arbetade där. Det kommer hela tiden in nya leveranser in på lagret och man hjälps då åt att sätta ut alla nyanlända varor i hyllorna när man har tid. Det finns även någon anställd som frontar alla varor för att det ska se snyggt ut i hyllorna.

Är företaget ett privatägd, kommunalt eller statligt bolag?
Svar: Coop är inte något av dessa utan ett kooperativt bolag vilket menas att medlemmarna ska ges största möjliga nytta. Medlemmarna medarbetar och äger även bolaget.

Tillhör de anställda något fackförbund?
Svar: De anställda tillhör handels


Hur länge har företaget funnits?
Svar: Coop konsum har funnits i cirka år men hela Coop i Sverige har funnits i ca

Hur ser framtiden ut för företaget?
Svar: Jag tycker att framtiden för Coop konsum ser riktigt bra för flera anledningar. Det ligger väldigt när till många områden med både radhuslägenheter och vanliga hus på Bergnäset. Folk på Bergnäset vill kunna gå eller cykla ner till Coop konsum om de kanske vill ha något mindre eller liknande. Människor vill inte behöva åka flera kilometer bara för att handla till t.ex middagen. Pensionärer vill inte behöva åka bil eftersom att de börjar bli äldre och kan tycka att det er obehagligt att åka på större vägar. De vill därför ha en matbutik de inte behöver åka speciellt långt för.
Det är även väldigt populärt runt elever att gå och köpa Godis, mat m.m. Eftersom att det ligger så nära skolor går det mycket elever dit. Eftersom att det ligger nära drar det kunder till sig vilket är bra för Coop. Ett annat plus är personalen på Coop. De är ett trevligt gäng som alltid hjälper kunder som har frågor osv.  Det gör även att folk kommer och handlar där. Personalen och att det är väldigt lokalt tror jag.

Vilken utbildning och förmågor bör man ha för att bli anställd?
Svar: Man bör ha gått ekonomi/handel för att börja jobba på Coop, men personligheten är vad som avgör om man får jobbet/inte. Jag tror att det är så eftersom att man måste ha en bra personlighet för att kunder ska vara nöjda och komma tillbaks till butiken. Bättre humör sprider mer glädje och kan ha en effekt så att kunder rekommenderar butiken till andra bekanta eftersom att personalen är trevlig. Det gör att fler blir intresserade att handla på butiken.

Har det varit intressant att jobba på din arbetsplats?
Svar: Jag tycker att det varit mycket intressant och lärorikt att få testa på arbetslivet. Vi har bara en gång förut testat på detta men endast 1 dag. När vi nu fick testa på 2 veckor kändes det väldigt annorlunda både för att jag förut testat på restaurang 1dag och nu butik 2 veckor. Jag tycker att det är kul att alla 8:OR får testa detta. Jag tycker att det varit intressant att få testa detta på just en butik eftersom att man aldrig studerar tänker djupare på hur det går till på en sådan här butik när man handlar. Nu vet man hur det går till bakom hyllorna i butiken och andra delar av denna. En intressant sak har varit att träffa personalen och lärt känna nya människor.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta på detta företag?
Svar: Det har varit riktigt roligt och intressant att jobba på Coop konsum, lärt känna nya trevliga människor och nu veta hur det går till bakom ”kulisserna” i matbutiken Coop konsum. Personalen var riktigt trevlig och uppmuntrande, hjälpte till och visade hur man skulle dela upp och vart man skulle sätta kvarstående produkter. Personalens åldrar var väldigt blandade och som jag uppfattade det var det åldrarna 19-60 år.
Personalen var en av anledningarna jag skulle vilja jobba på Coop. Men arbetstiderna var inte det bästa eftersom att de var väldigt blandade. Jag jobbade 8-15 men om man jobbade där fast såg tiderna väldigt blandade ut. Nu när jag vet hur det är att jobba på matbutik och känt på lite grann vet jag fortfarande inte om jag skulle tänka mig jobba där. Jag vet inte om jag skulle ha ett fast arbete, möjligen om jag just har fyllt 18 och vill tjäna lite extra pengar kanske, men annars vet jag inte. Jag skulle helst velat sommarjobba där några dagar i veckan för att tjäna lite pengar men nu är jag lite osäker. En till anledning till varför jag känner detta är för att på PRAON fick man bra packa upp en massa varor vilket ledde till att det blev ett litet tjatigt moment. Jag vet att man hade fått göra lite andra saker om man arbetade där på heltid.

Industrialiseringen och Arbetslivet Max 8:A


Vilka förändringar i jordbruket som gjorde industrialiseringen möjlig?
Svar: För att industrialiseringen skulle bli möjlig behövde man ändra på mycket saker i det icke-industriella Sverige.  Dessa stora förändringar skedde mest inom jordbruket. En stor förändring var att man slog ihop små jordbitar till större vilket gjorde arbetet mer effektivt. Man gjorde även mer ordentliga diken och jordbruket blev rationellt vilket menas att man planerade det så att det skulle gå mycket snabbare och effektivare.
Man använde sig även av något som hette växelbruk, det menas att man använde jorden konstant till olika sorters grödor. Det uppkom även nya växter som potatis vilket det odlades stora mängder av. Den agrara revolutionen gjorde att bönderna producerade större mängder med mat men på grund av maskinerna behövde det inte lika mycket arbetskraft och detta gjorde även att maten räckte till mer människor. Bönderna kunde då sälja mat till städerna och de personer som inte jobbade inom jordbruket var tvungna att söka arbete i industrierna.

Vilka uppfinningar var viktiga i utvecklingen och hur de bidrog och underlättade i utvecklingen?
Svar: Maskiner av olika slag började uppstå och underlätta arbetet och göra det mer effektivt för arbetarna. Harvar och såningsmaskiner gjorde arbetet på jordbruket mycket snabbare och mer effektivt eftersom att den ena gjorde räfflor i jorden och den andre sådde frön i stora mängder. Bönderna behövde endast en häst som drivkraft och behövde därför inte ägna energi till att så och räffla för hand. I industrin kom det också nya uppfinningar som t.ex den flygande skytteln och spinning Jenny. 
Den flygande skytteln och spinning Jenny var två stycken vävstolar. Tyger började massproduceras och började säljas för billigare priser och efterfrågan efter tygerna blev större, dessa två maskiner var större vävstolar som flyttas från hemmen till fabriker. En av de mest viktiga uppfinningar var Ångmaskinen. Denna uppfinning kunde driva alla sorters maskiner med ångkraft.  Denna maskin underlättade speciellt gruvarbetet och tillverkningen av stål eftersom att man inte nu var tvungen att använda muskelkraft utan ångkraft från ångmaskinerna. Maskinerna var dessutom starkare än gruvarbetarna och de andra vilket gjorde att det gick snabbare att t.ex skjutsa in och ut arbetare ur gruvan. Michael Faraday skapade den första elektiska motorn. Och Thomas Alva Edison tog patent på den första glödlampan. Bensinmotorn var också väldigt viktig under denna utveckling eftersom att de flesta motor efter ett par år blev bensin drivna. Flygmaskinen skapades av John Ericsson som skapade en ny fantastisk maskin som nu kallas för flygplanet. Den löpande bandet var även en mycket viktig uppfinning eftersom att det effektiviserade arbetet.

Andra viktiga uppfinningar:
Separatorn, den separerade grädden från mjölken

Trefatssystemet som leder ström genom längre ledningar
Telefonen, en apparat man kunde kommunicera med andra
Solventilen som gjorde att fyrarna tänds och släcks automatiskt
Kullager som gjorde att maskiner snurrade enklare
Dynamiten uppfanns och underlättade gruvarbetet
 Skiftnyckeln uppfanns och gjorde vridmoment lättare
Propellern uppfanns


Hur förändrades produktionen i och med de nya fabrikerna?
Svar: Industrialisering inleddes inom textilindustrin, järn och stål blev grunden i den industriella utvecklingen. De första att dras in i maskinernas tidsålder var textilindustrin, järnindustrin och kolindustrin. Ångmaskinen var en viktig uppfinning som kunde omvandla kol till energi och kunde enkelt driva maskiner såsom vävstolar och gruvpumpar inom främst textilindustrin, järnindustrin och kolindustrin.  I mitten av 1800 talet hade stora delar av världen industrialiserats. Nu var det järnvägar och ångbåtar som fraktade varor och människor över större sträckor och avstånd. Det var även nu som stål började att massproduceras.
År 1825 invigdes världens första offentliga järnväg mellan Stockton och Darlington. Det var där ångloket The rocket gjorde sin första resa. Mot slutet av 1800 talet var det bilindustrin, elindustrin och oljeindustrin som var dominerande. Den kemiska industrin var väldigt viktigt och även telegrafer och telefoner. Det var även här flygindustrin uppstådde.
Denna tekniska utvecklingen ledde till den störa och snabbaste samhällsomvandlingen i historien. Varorna blev nu billigare eftersom att nu tack vare de nya maskinerna kunde industrin då skapa större mängder varor än tidigare. Att t.ex framställa 50kilo bomullstråd tog flera år för en handspinnare medans det bara tog några dagar för maskinerna. Men när arbetstiden sjönk så sänktes även priserna. Fler och fler kunde nu köpa de industriella produkterna.  

Hur arbetsförhållandena och arbetsmiljön var i början?
Svar: Arbetsförhållandena under början av industrialiseringen var väldigt dåliga, i industrialiseringens början var det väldigt dåliga förhållanden och många dog. Det fanns inga skyddsanordningar, maskinerna kunde göra så att man förlorade fingrar och händer och kemikalier förstörde hälsan. Inom tändsticksindustrin drabbades många arbetare av fosforförgiftning vilket ledde till att deras käkben smälte ihop. Det gavs inte heller nästan någon ersättning och sjukpenning existerade ej.
Det skapades så  småningom folkrörelser som protesterade mot olika saker som t.ex Arbetsrörelsen som ville att det bara skulle vara 8 timmars arbetsdag och säkrare arbetsplats. Det fanns även nykterhets rörelsen som tyckte att man drack för mycket alkohol på både arbetsplatser och andra ställen vilket ledde till olyckor. Det var även en folkrörelse som ville ha allmän rösträtt.
 Barn utnyttjades även i t.ex gruvor eftersom att de var nog små för att krypa i de trånga farliga gruvgångarna. Om man fick allvarliga skador fick man inte ihop pengar och fick då svår fattigdom. Barnarbete var väldigt vanligt för, i tändsticksfabrikerna så utförde barnen samma arbetsuppgifter som de vuxna fast de fick endast en tredjedels lön. Barnen arbetade ungefär 10 timmar om dagen i dessa fabriker 6 dagar i veckan. Människorna som jobbade väldigt hårt slet ofta ut sig och många av barnen blev föräldralösa.

Hur arbetsförhållandeförändrades och förbättrades med den nya svenska modellen?
Svar: Under den andra halvan av 1800 talet blev situationen bättre på arbetsplatserna och även samhället. Storbritannien var de första som förbjöd barnarbete och även att lagstifta om skyddsanordningar i fabriker. Andra länder började så småningom göra samma sak. I senare 1800 tal förbjöds 15 åringar att arbeta mer än 10 timmar per dag och i tidig 1900 tal kom folkpension för alla som var över 67 år. Arbetstiden började regleras i flera olika länder och det var nu som industrin blivit mer mänsklig. Under 1900 talet så uppstod flera odemokratiska rörelser fram i Europa.
Både fascistiska och nazistiska partier var på höger kanten av den politiska skalan kämpade mot kommunistiska revolutionärer på den vänstra kanten. Det upplevdes även politiska motsättningar i Sverige, Sverige fick ett kommunistiskt parti som ville göra en väpnad revolution för att ta över makten i Sverige. I Ådalen sköt Svensk militär mot strejkandearbetare. Trots denna utveckling kom ett årtionde i Sverige då politikerna hellre ville ha samförstånd än konfrontation. Det var både arbetsrörelsen och arbetsgivarna som var rädda för att liknande saker som i Ådalen skulle förekomma. Det var därför de ville samarbeta. Detta blev starten på den Svenska modellen.
Vad Saltsjöbadsandan innebar för arbetslivet?
Svar: Utanför Stockholm i saltsjöbaden undertecknades ett viktigt historiskt avtal mellan svenska arbetsgivare och fackföreningen. Avtalet blev undertecknat av Landsorganisationen det är de som företrädde de svenska arbetarnas fackföreningar och svenska arbetsgivarföreningen som samlade stora delar av Sveriges företagare. Båda parterna gjorde så att de bestämde vilka regler som skulle gälla på Sveriges arbetsmarknad när olika fackföreningar och arbetsgivare skulle kräva och behöva kompromisser

Varför människor arbetar och varför det är viktigt?
Svar: Det finns flera anledningar varför människor arbetar och varför det behövs. En anledningar är att människorna måste kunna tjäna pengar och få inkomster av att arbeta. De behöver detta för att kunna sköta om sig själv och eventuellt familj. Man måste kunna betala skatt, hyror och andra saker. Man måste kunna köpa kläder, mat och andra grejer du kan behöva. Fritid är även viktigt för att man ska ha lite kul. De flesta  människor tycker att deras arbete är riktigt roligt och kanske bara gör det för att gör det de gillar. Men det finns även vissa som bara gör det för pengar och kanske inte tycker att arbetet man håller på med är så kul.
De som tycker det är kul gör det inte alltid för pengar utan även för att göra en själv och andra lyckliga. Men det måste även finnas arbetare som jobbar med olika saker i samhället för att det ska fungera. Alla kan inte jobba med samma sak eftersom att det då skulle saknas människor som specialiserar sig på saker som behövs. Som om det inte t.ex skulle finnas några anställda på bankerna i ett samhälle skulle ingen kunna sätta in sina pengar och detta skulle såklart leda till stor kaos.  Folk hade gått runt med stora summor pengar på sina kort vilket skulle leda till mer bedrägeri i sin tur skulle leda till mer stölder. Fängelserna skulle då inte kunna hålla upp med alla bedragare och skulle då få problem med fulla fängelse.
Poliserna skulle då antagligen tyckt att deras arbete varit väldigt stressigt vilket leder till att kanske många av de säger upp sig. Och om samhället förlorar mycket poliser skulle det inte kunna skicka ut lika många patruller till olika brottsplatser. Jobb är så viktiga för att ett samhälle skulle kunna fungera.  Om det skulle saknas arbeten skulle det fått stora sidoeffekter.


Hur du ser på ditt arbete i skolan och hur det kan påverka ditt arbete?
Svar: Jag ser på mitt skolarbete som om det skulle vara ett normalt arbete. Jag tänker att det ska göras för att jag ska kunna gå längre i framtiden. Jag ser på mitt arbete som ett riktigt viktigt arbete. Det är dock lite skillnad på ett normal arbete och ett skolarbete. Ett normal arbete fokuserar nästan bara på ett område t.ex bygg. Medans skolarbetet innehåller flera olika ämnen och områden i varje ämne.
I skolan har vi skolarbetet för att kunna skaffa ett arbete i framtiden. Om man bara tänker sig att skolarbetet är avgörande kommer det att påverka dig på ett positivt och bra sätt eftersom att du antagligen då kommer att fördjupa dig och lära dig mer om just det området. Om man inte bryr sig och bara lär sig på ytan kommer du inte kunna skaffa lika många jobb i framtiden.
Om man inte bryr sig och bara tycker allting i skolan är tråkig kommer man inte långt eftersom att det påverkar betygen. Om man har den dåliga inställningen att allting inom skolan är tråkigt kommer du aldrig ha någon lust att arbete och kommer aldrig att tycka att det är kul om du inte ändrar på din inställning.

Hur ser du på kvinnor och män som har samma arbete?
Svar: Idag ser det lite olika ut på olika arbetsplatser. Det är oftast jämställt och lika på arbetsplatser när det gäller lön och vilka arbetsuppgifter man har. Men det kan se olika ut. Det har varit mycket om det här med att lönen ser olika ut mellan kvinnor och män på vissa arbetsplatser. Att män t.ex tjänar mer än kvinnor. Själv tycker jag att det ska vara jämställt mellan kvinnor och män eftersom att de båda är människor som arbetar hårt för att få sin månads lön. Jag tror att lönen är väldigt jämställd på alla kommunala arbeten eftersom att det är lag på detta.
Det beror även på vilken plats man har inom ett arbete. Om man är chef, bara anställd osv. De som är högre upp får högre lön eftersom att de har mycket kunskaper och har specialiserat sig inom detta. Man kommer antagligen komma på högre platser om man har jobbat med ett arbete riktigt länge. Det har länge varit genom historien och är på vissa ställen i världen fortfarande så att kvinnorna jobbar i hemmet medans männen far och arbetar och försörjer familjen. Men på de flesta ställen i världen är det inte på detta viset och vem som helst kan få vilket jobb som helst vare sig du är man eller kvinna.
Vad har fackförbund för uppgifter?
Svar: De förhandlar inte bara om kollektivavtal utan även hjälper sina medlemmar med utbildning, karriärrådgivning och även ena i konflikter på jobbet. Om man skulle känna att man blir kränkt eller trakasserad av arbetsgivaren kan man vända sig till sitt fackförbund för att få hjälp. Det är oftast fackförbundet som förhandlar när medlemmar ska säga upp säg eller vid räkning vid varsel. Facket erbjuder även på

Hur kan vi lösa problemet med bristen på arbetare inom vissa yrken i framtiden?
Svar: Man skulle kunna lösa det på en massa sätt. Ett av sätten skulle såklart vara att höja lönen på vissa arbeten som verkligen behöver det. Men det skulle även göra att staten förlorade massa pengar som kunde gått till andra saker som att förbättra samhället. Ett annat sätt skulle vara att sänka antalet timmar man jobbar per vecka vilket också skulle ha sidoeffekter vilket skulle vara att det skulle saknas arbetare flera timmar i veckan när man kanske verkligen skulle behöva de.
Ett till sätt skulle kanske att vara att låta de anställda ha lite kontroll och bestämma lite granna över arbetet. Man skulle även kunna lägga ut annonser osv för att locka folk att börja jobba på ett arbete. Man skulle t.ex kunna skriva att man skulle ha en test dag för att pröva på. Det skulle nog locka en massa människor att testa på yrket vilket kanske leder till att någon börjar jobba där.måndag 11 juni 2018

Industrialiseingen och den svenska arbetsmarknaden


Förändringarna till jordbruket var att göra alla grejer mer effektivare och mer morden så man inte behöver lika många arbetare i jordbruket. Och det flesta förändringarna hände omkring 1700-talet. Det blev ett överflöd av mat så då kom det massa byar städer efter revolutionen.
Det verktyg som blev bättre var slåttermaskiner, tröskverk och mejerimaskiner. Och några konserveringsmetoder.  En av den bästa utvecklingen var traktorn för den gjorde allting lättare som bonde. Den kom till 1917 medans amerikanerna använde häst och vagn under 1900. Och bönder började använda bättre gärder för en vetenskaplig förbättrad gärd.

Produktionen blev allt bättre när alla maskinerna utvecklas så kunde man producera mycket mer och alla priser blev billigare för man kunde massproducera. Och för det blev så många företag ökade det i befolkning så det fanns aldrig för lite människor att anställa. Och alla maskiner på den tiden använde kol.

Arbetsmiljön var farlig man hade inge skydd mot olika farliga grejer man hade ingen utrustning. Ägarna av företaget brydde sig inte. Om någon blev skada anställde man en ny person. Och lönen var för låg hur farligt jobben var. Men efter åren blev det bättre.


inte klar

Jag hade 56 yrken som passade mig var av 15 var "Perfect"

Jag tänker att det kan delvis stämma men om jag ska vet så måste jag testa alla jobb för att veta eftersom att man inte kan ta och bedöma utan att testa men intressen vis så kan det stämma

Söka jobb


Yrke

På det första försök fick jag databasadministratör.
På mitt andra försök fick jag pilot.

Men det kanske stämmer. Jag tror det stämmer för det väljer så många jobb så att något måste ju vara rätt. För den kan visa över hundra jobb.

Men jag valde de jobben för de ser roligast för mig.
Piloten måste samla in hur mycket allt väger med alla passagerare och flyga planet.
Utbildning för det hära jobbet måste man ha svensk pilotutbildning och
trafik flyg högskola eller scandinavian avivation academy.
Databasadministratör det finns inga skarpa uppgifter för det hära jobbet.

fredag 8 juni 2018

Prao ÅF/Norrlandsbil John B

Jag valde att bli en träarbetare eftersom det är de enda jag är intresserad av och jag vet att man kan tjäna mycke pengar på det.
Inom detta yrke kan man få uppgifter som nyproduktion, ombyggnation och renovering av lokaler.
För detta yrke behöver man en utbildning inom bygg och anläggningsprogrammet på inriktningen husbyggnad sen måst man i 2.5 år jobba som lärling.
Konkurrensen inom norrland är mycket liten om fem år inom byggbranschen.
Man kan underlätta arbetet om man har en god fysik, problemlösningsförmåga och är gode självständig.
Ett fackförbund är byggarbetareförbundet.

torsdag 31 maj 2018


Om inte Jordbruket hade effektiviserats och moderniserats. Det här gjorde så man fick överskott i mat. De gjorde så det blev positivt bland människor och samhället. Industrisamhället började växa fram. Men då minskade antalet lant arbetare. I lantbruket så kunde mindre personer inte producera lika mycket mat till allt fler personer.


Jordbruket blev mer moderniserad med hjälp av slåttermaskinen, tröskverk, mejerimaskiner och konserveringsmetoder.


Under 1700–1850 så skede en stor förändring det var att maskinerna tog över jobbet som hantverkarna gjorde för att maskinerna gjorde ett billigare jobb. Maskinerna producerade även mer än hantverkarna gjorde under samma tid.


Svenska tändsticksindustrin gjorde så många arbetare blev drabbad av fosforförgiftning. Förgiftningen gjorde så att käkbenen smälte ihop. Och då dog många. Det fanns ingen sjukpenning och det var sällan man fick ersättning. Alvarliga skador innebar oftast fattigdom och man arbetade ofta långa dagar och det var vanligt med 14 timmars dag. 1881 förbjöds det för 15 åringar att arbeta mer än 10 timmar. 1913 så kom folkpensionen man fick den när man var 67 år.


1938 så tecknades ett historiskt avtal mellan fackföreningsrörelsen och de svenska arbetarna. Detta hände i saltsjöbaden utanför Stockholm. Och detta avtal tecknades av Landsorganisationen(LO). LO företrädde de svenska arbetarnas fackföreningar, och svenska arbetsgivarföreningen (SAF) som samlade stora delar av Sveriges företagare.  

Industrialiseringen och arbetslivet

Industrialiseringen och arbetslivet
Om inte jordbruket hade moderniserats och effektiviserats hade inte den industriella revolutionen varit möjlig. Metoderna för att bedriva ett effektivare jordbruk förbättrades stegvis från mitten av 1700- talet. Det medförde att man kunde producera ett överskott av mat. Stadsbefolkningen växte samtidigt som lantarbetarna minskade. De som bodde i städerna hade inte samma möjligheter att producera mat.

Jordbruket moderniserades med slåttermaskiner, tröskverk, mejerimaskiner och olika konserveringsmetoder. Bönderna började också använda vetenskapliga metoder för att förbättra grödan. Bönderna gav näring åt åkrarna. De införde djupplöjning och växelbruk med odling av olika växter för att få största möjliga skördar.

När fabrikerna kom blev hantverkarna och hemarbetarna av med sina jobb. Folket sökte sig från landet till fabrikerna i staden. När dem kom till staden blev dem lönearbetare. Lönen var till för att hyra bostad och köpa mat. På landet producerade de mat själva.

Under första hälften av 1800 talet var det fruktansvärda arbetsförhållanden i fabrikerna. Det fanns inga skyddsanordningar. Maskinerna slet av fingrar och händer. Kemikalier förstörde människors hälsa. Arbetarna inom tändsticksindustrin drabbades av fosforförgiftning. Det resulterade till att deras käkben smälte ihop. Många dog och ersättning gavs sällan och det fanns inte sjukpenning. Om man hade svåra arbetsskador innebar svår fattigdom. Det var inte ovanligt med 14 timmars arbetsdag. Det var vanligt med barnarbete och i tändsticksfabrikerna gjorde barn samma sak som dem vuxna fast mot en tredjedels lön. De arbetade 10 timmar om dagen 6 dagar i veckan. Människorna slet ut sig och många barn blev föräldralösa.
Under andra hälften av 1800 talet blev situationen bättre på arbetsplatserna. Storbritannien var först med att förbjuda barnarbete och stifta om skyddsanordningar på fabrikerna.

I saltsjöbaden utanför Stockholm undertecknades 1938 ett historiskt avtal mellan fackföreningsrörelsen och svenska arbetsgivare. Landsorganisationen (LO) undertecknade avtalet. Det företrädde de svenska arbetarnas fackföreningar, och svenska arbetsgivarföreningen (SAF). De samlade stora delar av Sveriges företagare.

onsdag 30 maj 2018

Prao RA Reklam och Design


Prao RA Reklam och Design

Jag har varit och haft prao på RA Reklam och Design.
Det är ett litet företag med inga anställda. Man har typ inga uppgifter. Man har bara uppgifter när företag har frågat om nå som sin företags logga på bilar eller annat.
Företaget är privatägd av Richard Askenby som är född 1997.
Det är ett privat företag så han kan va med i småföretagarnas som han har sitt fackförbund.
RA Reklam och Design blev registrerad 2017 men han kom på namnet tidigare.
Framtiden för företaget ser ganska bra. För det kommer in typ nya uppdrag varannan dag.
Men man behöver ingen utbildning för det här jobbet det är mer av en intresse sak sa han.
Det har varit väldigt intressant att va och jobba på det här företaget som jag har fått lära mig hur man polerar, hur man gör bilder på datorer och hur man klistrar på märken på bilar och en massa mer.
Jag vet inte om jag skulle jobba på det här företaget men det var roligt att va där i 10 dagar jag skulle vilja testa mer.


Prao Ica Supermarket


Prao på Ica Supermarket
Jag har haft min prao på Ica Supermarket i stan. Det är en ganska liten butik med inte så många anställda. De anställda städar delvis själva, packar upp och tar emot varor och sitter i kassan. De ser även till att butiken ska vara trevlig att komma in i (frontar hyllorna och mejeriet).
Ica grundades redan 1917 och namnet registrerades 1939. Ica är privatägd. Butikerna i Sverige drivs genom franchise. Handlarna äger och driver butikerna själva men har avtal med Ica Sverige.
Ica Supermarket i stan ägs av Per. Butikschefen heter Nils. Nils gick Handels tre år på gymnasiet. Han gjorde sin praktik på Ica och började sedan att jobba extra. Han har även gått en butikledarutbildning på ett år genom Ica. Han fick fast anställning och har nu jobbat där i 17 år. Hans mål är att äga en butik själv.
Nils tycker att fördelarna  med jobbet är att det är ett varierat jobb och att man träffar mycket olika människor. Nackdelen är arbetstiderna, tex att det är kvällar och helger man behöver jobba.
Han har även jobbat tidigare som kundutvecklare på Coca Cola.
Om man ska jobba på Ica behöver man vara serviceinriktad. Man träffar många olika människor varje dag så man behöver ha lätt att prata med olika människor.
Det har varit intressant men ganska enformigt. Vi har mest fått packa upp varor och städat. Jag har lärt mig att det är tungt att packa upp mycket varor och att de som jobbar i butikerna lägger ner mycket tid på det.
Jag kan inte tänka mig att jobba med detta i framtiden. Det skulle bli långtråkigt tror jag. Tråkigt att även behöva jobba sena kvällar och helger.

Scania ferruform
• Vilket företag har du gjort din PRAO på?
Jag har praoa på Ferruform
• Är det ett stort eller litet företag?
(Hur många anställda har företaget?) Det är 500 anställda där.
• Vilka arbetsuppgifter har de anställda? De har olika uppgifter några är
på ytbehandlingen, vissa mäter, och vissa jobbar där man formare olika
delar till sakerna som tillverkas. och några punktsvetsar.
När man punktsvetsar så fäster man sakerna bara med punkter då man stoppar
sedan in den i robot som svetsar ihop den. sen finns de dom som kör gaffeltruck.
Och sen finns det svetslärare som utbildar folk så det kan svetsa där.
Och så finns de några som håller i kurser till exempel basic skills som
handlar om det mesta på arbetet. Till Exempel hur man gör olika saker säkert.
De tillverkar dessa saker bakaxlar, sidobalkar, tvärbalkar, stötfångare och andra
ram komponenter till fordon.


• Är företaget ett privatägd, kommunalt eller statligt bolag?
Det är privat aktiebolag som äger Scania ferruform.
• Tillhör de anställda något fackförbund?
Tillhör de samma fack eller finns det olika fackförbund på arbetsplatsen?
De tillhör olika fackförbund som heter LO med mera.
• Hur länge har företaget funnits?
Ferruforms har sin anläggning i Luleå stod färdig 1967
och invigdes den 11 juni 1968. Bolaget Ferruform AB
bildades först den 1 januari 2000, genom Scanias
bolagisering av sin tillverkning i Luleå.
• Hur ser framtiden ut för företaget?
Framtiden ser bra ut eftersom de tillverkar bakaxlar,
sidobalkar, tvärbalkar, stötfångare och
andra ram komponenter fordon.
så det tillverkar ganska mycket saker där som behövs till lastbilar.
• Vilken utbildning och förmågor bör
man ha för att få anställning på företaget?
De anställda behöver gå någon industri inriktning.
• Har det varit intressant, lärorikt att göra PRAO på detta företag?
Jag fick lära mig hur det gjorde de olika sakerna
som bryggor och banan böjar mm.
• Är det ett yrke som du kan tänka dig i framtiden?
Vet inte riktigt nu men kanske för att det jobbet verkar

vara ganska lugnt ibland men vissa dagar kan det vara jätte mycket.


Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...