onsdag 26 april 2017

Antikens rom 

Centrum för romariket var rom och det var härifrån som väldet styrdes. Befolkningen bestod av av män, kvinnor och slavar. 
De flesta jobbade i jordbruk eller som hantverkare. det fanns även många som var arbetslösa. 
De som var längre upp i hierarikin fanns en medelsklass av handelsmän, officerare och lokala ambetsmän. Skilldnaden var stor från början var romariket en republik. roms republik styrde ingen kung. Rom stydes av något som hette senaten och folkförsammligen.Om landet hamnade i krisläge då valde man en diktator. Han hade all makt i 6 månader. Många fattiga personer kallades för klienter för rikare romare. Den rike mannen kalades för patron. De rika patroner gav de fattiga klienter mat och andra govor men dem gav också hjälp. För det så röstade de på den patronen i ett politiskt val och stödje dem.

Alla fria män hade rätt att gå med i folkförsammligen i dena försammligen före kom några diskutioner man röstade ja eller nej förslagen från ambetsmännen. ordet senaten betyder gammalt. Och det fungerarsom inte som i anten. I ssenatensatt ämbetsmän som var utsedda för liv.
Från början kom folktribunner från de lägre klasser. Deras uppgift var att bevaka folket. Och dem skulle skydda folkets intresse mot övreklassen. Dem hade rätten att stopa senatens beslut och folkförsammligen.
För att vara konsul behövde du mycket pengar. Konsul skulle anordna skådespel, tävlingar, dela ut mat till de fattiga och bygga tempel och andra romerska byggnader. Under republik senare tid gick makten till senaten och konsulerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...