tisdag 30 maj 2017


Romerska författare

De 5 generna är Lyrik, Drama, Fabler, Epos Myter, Lyrik är tillsammans med epik och dramatik, en av skönlitteraturens tre klassiska huvudgenrer. på engelska betyder ordet lyric fortfarande låttext, medan genren kallas poetry.Drama finns i två gener Tragedi och Komedi. Tragedi är med ett olyckligt slut och komedi är med ett lyckligt slut. Myter var saga om gudar de lärde folk om hur man skulle vara . Fabler var sagor med ett budskap och med djur som huvudroll och lärde folk hur man ska göra i vissa situationer. Epos är en längre berättelse på vers. Kännetecknande för epos är bland annat att realistiska inslag blandas med mytiska på ett sätt som ligger sagan nära.

Catullus


Catullus är född 84 f,Kr. död 54 f.Kr. Han föddes i en rik familj i Verona. Han kom till rom som ung och blev där upptagen i en krets snillrika. Han har även tjänstgjort som officer i den romerska armen. En gång för tog han en resa till mindre Asien annars tillbringade han sin levnad i Rom.  25 av hans dikter handlar om hans kärlek till Lesbia. I andra utger han hat till Julius Caesar. Han skrev dikter och de som är typiskt är att de är korta.


VergiliusPublius Vergilius Maro född 15 Oktober 70 f.Kr. i andes ganska nära Mantua i nuvarande Lombardiet i Italien. Han dog 21 September 19 f.Kr. Brindisi som är nuvarande Puglia i Italien. Han var en Romersk poet han är mest känd som författare till det romerska nationaleposet Aeneiden. I modern tid så ser man Vergilius som urromare för att hans ursprung inte är ifrån rom. Han kom tidigt till Rom för att studera och spreds troligen hans dikter. Som var riktigt bra.

måndag 29 maj 2017

Romarrikets Fall

Romarriket Faller

Under 100-talet var Romarriket i sin bästa form, de var störst och mäktigast, men bara hundra år senare ändrades det.
Romarriket blev allt svårare att hålla samman, ekonomin blev svårt att hålla samman och miljöförstöringen blev allt värre.
Inbördeskrig startades och romarna fick det svårare att försvara gränserna mot andra attackerade folk.

Ekonomi

Romarriket var ständigt i krig, detta är en anledning till att ekonomin kraschade eftersom att krigen kostade mycket pengar.
Statsförvaltningen och det kejserliga hovet tog också mycket pengar.
Det gjorde att befolkningen blev tvungna att betala mer i skatt.
Romarriket drabbades också av en hög inflation vilket gjorde ekonomin ännu värre.
Inflation betyder att penningvärdet sjunker. 
Penningvärdet sjunkte för att Romarriket importerade mycket varor från andra läder. De betalade med guld- och silvermynt. Ekonomin var redan dålig och de var tvungna att betala, så kejsaren böt ut guld- och silvermynten mot billigare metaller.
Det gjorde att mynt värdet sjunkte och det var det som ledde till deras kraftiga inflation, med andra 
ord så blev priserna högre och penningvärdet blev sämre.

Förstörda jordar

Jorden hade brukats så hårt under flera år och så att jorden blev utarmade (förstörd och utan näring) och dessutom förstörde jorderosionen stora jordområden.
Detta ledde till att det inte gick att försörja hela befolkningen, vilket leder till att allt flera dör av svällt.

Yttre och inre strider

Under Augustus tid fram till 100-talet e.Kr. levde romerna i en fredlig period.
Romarna var ständigt ute och erövrade nya ställen, men de blev aldrig attackerade av andra folk.
Andra folk började att attackera Romarriket emellertid efter år 180 e.Kr.
Germanerna i norra Europa var ett av de folken som började att attackera Romarrikets gränser.
Det blev allt svårare för härskarna att hålla riket samman.
Ibland hände det att soldaterna bytte ut sina ledare och upphörde den nya ledaren till kejsare.
I vissa tillfällen var det mer än en kejsare i riket samtidigt. Det ledde till att soldaterna och deras ledare fokuserade mer på makten i Rom än att försvara gränserna, vilket ledde till att anfallande folk bara kunde gå in i landet.

Försöket att rädda riket

När Diocletianus var kejsare under 200-talet e.Kr. blev det lugnare i riket. 
Dicoletianus byggde upp ekonomin och fixade rikets problem genom att styra allt centralstyrt.
Den nya kejsaren försökte också kontrollera människors liv. Han bestämde hur mycket allt skulle kosta. Han kontrollerade också människornas lön. Men dessa beslut kunde inte han göra helt själv, så han fick hjälp av många ämbetsmän.

Riket delas

Alla problem och attacker som uppstod i Romarriket gjorde att det inte gick att hålla det stora riket samman.
Romarriket delades upp i två delar (Östrom och Västrom) år 395 e.Kr.
Rikerna fick varsin kejsare och huvudstad. Västrom fick Rom som huvudstad och Östrom fick Konstantinopel som är det nuvarande Istanbul.
Problem i länderna uppstod emellertid, speciellt i Västrom.
Germanerna fortsatte att attackera Västrom och år 476 e.Kr. störtades deras kejsare och riket faller.
Östrom var dock fortfarande kvar och utvecklades till en stormakt. Östrom gick inte under förrän år 1453.

Romerska arvet

Romarriket gick under för många år sedan, men deras byggnader och olika tekniker finns används fortfarande idag.
Romarriket kom till exempel på att om man bränner tegel och cement, så kan man bygga stora och utvecklade byggnader. Denna teknik lever fortfarande vidare i dagens samhälle och används till samma sak.
Denna teknik var så stabil så att om man skulle vilja åka till Rom, så kan man till exempel ta en titt i romarrikets största arena, som var arenan Colosseum. Arenan byggdes för många, många år sedan men står fortfarande kvar.
Romerna uppfann också badhusen där män kunde ta det lugnt. Badhus är idag ett stort intresse för barn, men används också för eliteidrotter som simning och fridykning.
Om romarriket inte hade funnits, så hade vi kanske levt på ett helt annat sätt.
Vi hade kanske aldrig kommit på att man kan bränna tegel och cement för att bygga byggnader och vi hade kanske aldrig ens tänkt på att badhus kunde vara en sak.
 

Byggnader i Rom

Bygga Rom

En av de saker som romarna är  väldigt kända för idag, var deras byggnadskonst.
Än idag står några byggnader kvar tack vare denna byggnadskonst.
Romarna lärde sig och började att använda bränt tegel och cement.
De tillverkade tegel genom att packa lera i formar som sedan brändes i en ugn.
De använde dessa tegelstenar för att bygga hus, men utan cement skulle det aldrig hålla för att tegelstenarna satt inte fast utan det.
Cement tillverkade de med släckt kalk och vulkanisk tuff, som är en bergart.
Tack vare detta, kunde romarna bygga större, högre och mera komplicerade byggnader än någonsin förr.
Det gick åt väldigt mycket dricksvatten och vatten till badhus i romerska städer.
Men romerna hade uppfunnit vattenledningar som ledde rent vatten från bergen till städerna.
Akvedukter betydde vattenledningar och kommer från de latinska orden aqua (vatten) och duco (leda/föra).
Akvedukterna bestod av rännor av sten  som byggdes på höga pelare som bands samman hav valv.
För att vattnet skulle kunna rinna med ett jämt flöde får källan till staden, så lutade man bara rännan lite grann.
Den längsta akvedukten som gick till Rom var 3.4 kilometer lång.
Vattnet samlades i stora reservoarer inne i ständerna som rann vidare till brunnar i olika platser i staden via rör.
Många av vattenrören som användes innehåll bly som är ett giftigt ämne.
Inland hände det att blyn blandades med vattnet vilket ledde till att människor som drack det blev
förgiftade.


För att soldaterna snabbt skulle kunna ta sig till Rom och meddela att det är dags för krig eller uppror hotade, så anlade de nya vägar kors och tvärs genom riket.
Dessa vägar var breda och gjorda av platta stenar.
Via Appia var en kändare väg som gick från Rom och söderut.
Alla dessa vägar som gick till och från rom ledde till att ett ordspråk startade när man skulle beskriva hur landets vägnat såg ut. Detta ordspråk löd "Alla vägar bär till Rom".

Miljöförstöring

Naturen försämrades tack vare människornas sätt att arbeta och jobba.
Miljöförstöringen blev värre och värre hela tiden.
Den Italiska halvön hade gott om skog i början tills romerna började att hugga ner den för att få bränsle. Ved behövdes konstant för att kunna värma upp vattnet badhusen och ugnarna i bageriet.
Ved behövdes också för att smälta järnmalm och andra malmer i gruvorna.
När skogen var borta, så fanns det inget som skyddade jorden under vinterns stormar och regn. Detta ledde till jorderosion, vilket betyder att det översta lagret jord sköljdes bort.
När Romerna tog över Nordafrika, så fanns det mycket träd där. Men efter ett par år så var de nerhuggna för att få ny åkermark. Det ledde också till en jorderosion som gjorde Nordafrika till en öken.
Romerna utrotade också många djur som de jagade eller fångade och sedan skickade till Rom.

Romerna bröt mycket järnmalm, kopparmalm och guld i olika gruvor för att få tag i olika metaller.
När man hettade upp malmerna för att det skulle bli rent, så bildades slaggprodukter (Oanvändbart material som blev över).
Slagghögar bildades vid gruvorna. Från dem, läcktes giftiga ämnen ut som bly, kvicksilver och arsenik.
Byborna effekterade också miljön när de slängde sopor ut på gatan och i floder.
Floderna blev förstörda och gjorde både fiskar och människor sjuka.Filosofi och vetenskap


Vissa greker litade ej på dessa myter om gudarna och om hur de kunde ge svar på livet, dessa personer var filosofer, detta betyder vishetens vänner. Om de till exempel tänker “Varför dras vi neråt?” vände de sig ej mot gudarna, de sökte ett naturligt sätt som det skulle fungera på. Filosoferna gjorde stora upptäckter för sin tid, de undersökte till exempel vatten kretsloppen, först avdunstar vatten från havet som sedan bildar moln, senare regnar det från molnen som åker ner i strömmar till havet igen. Det var också filosoferna som fattade att jorden var rund, senare i historien glömde europeerna bort detta. Det var Eratosthenes som räknade ut detta, han hade bara fel med 50 mil. Det första han gjorde var att ha två punkter med 80 mils mellanrum, sedan använde han ett bestämt föremål för att kasta en skugga, sedan jämförde han skuggorna och såg vilken vinkel solstrålarna hade, då visste han att 80 mil var 7 grader av jorden, eftersom 7 grader är ungefär en femtiodel av 360 gångrade han 80 mil på 50 och fick 4000 mil. Det var filosofen Sokrates som var den första att visa att all kunskap börjar med en grundlig sökning. Sokrates gick lite för långt med hans lära, han sa att det var människan som måste pröva vad som är rätt eller fel, detta blev han dömd som gudlös för och var tvungen att dricka en hel bägare gift. Efter Sokrates död förde hans lärjunge vidare hans kunskap, han sa att sanningen alltid börjar med ett frågetecken.

Filosofer hade ett stort inflytande i Grekland, vad gjorde de egentligen? De tänkte utanför religion, de funderade kring olika ämnen som varifrån vi kommer eller vad är verkligt. Det fanns många kända filosofer i Grekland, exempel på kända filosofer kan vara Pythagoras, Sokrates, Platon och Aristoteles. Platon hade väldigt konstiga tankar om livet, han trodde nämligen att de bara levde i en skuggvärld och att det var en kopia av den verkliga världen, dessa tankar kanske var lite mörka fast vissa trodde på de. I den “riktiga” världen enligt Platon var allting perfekt, ingen hade några problem och inget gick att förstöra. Konstnärer och bildhuggare var respekterade och uppskattade i Grekland, de brukade göra stora statyer och var väldigt bra på att göra en illusion att statyn var i rörelse. Det fanns vissa kända konstnärer och bildhuggare, de var Myron, Fidias och Praxiteles.

I Alexandria (Den Makedoniska “huvudstaden”) befann sig en känd kvinnlig filosofer, hon var mycket berömd för sina föreläsningar om Platos, detta gjorde mycket inflytande på den dåtida politiken. Hon blev dock mördad av kristna vid 400 år f.kr. Många vetenskapsmän och filosofer fick ideén om att utforska världen och förstå den, en av dessa var Platon, dessa folk funderade också på hur jorden såg ut och var i universum som den var. Aristoteles hade en teori om att jorden var rund som ett klot och att den var i centrum av universum, han trodde också att alla andra planeter i vårt solsystem var gudomliga varelser som rörde sig i perfekt formade cirklar runt jorden. En annan filosofer vid namn Aristarchos trodde på ett annat sätt, han fick ideén om att solen var i centrum och att jorden kretsade runt den. Få trodde på han dock.


En annan filosofer vid namnet Arkimedes var en matematiker, han kom på många saker som vi använder oss av idag, en av de var hur man räknar ut en cirkels omkrets, han kom också på en lag vilket vi idag kallar för “Arkimides princip”, den innebär att en kropp som sänks ned i vatten förlorar lika mycket vikt som det vatten som far ut. Många filosofer försökte också att skapa verktyg som hjälper oss att göra saker.

Maktkamp, hellenismen och krig


Städerna Athen och Sparta kom ofta till konflikter, detta berodde bland annat på att man inte kom överens om vem som skulle bestämma över handeln i vissa områden. Dessa stadsstater bildade allianser med andra stadsstater, mindre stater kunde bli tvingade till detta. Det var många som ville ha kontroll över handeln i östra medelhavet, Persien var en av de. Maktkampen om handeln inledde två stora krig, det första var greker mot perser, det andra var greker mot greker.

Greker mot Perser
Persien var en stormakt i asien, de hade tagit över områden som Grekland hade makt över i asien. Persien gick attack mot Athen, de mötte den starka Athenska militären och förlorade detta slag vid Marathon år 490 före Kristus. En av de athenska soldaterna sprang hela vägen mellan Marathon och Athen för att komma med budet att de hade vunnit, denna sträcka var 42 km lång. Denna soldat föll död dagen efter. Detta krig som hände vid Marathon var inledningen till ett mycket större krig, 20 år försökte perserna att erövra områdena i Grekland fast efter detta gav de upp.

Grekerna mot Grekerna
Efter detta krig med perserna började maktkampen, maktkampen utspelade sig mellan de grekiska stadsstaterna. De 2 städerna som kom minst överens var Athen och Korinth. Det fanns vissa stater som stödde Korinth, de städerna bildade ett förbund (Sparta var med där). Detta utvecklade sig sedan till ett krig som började år 431 före Kristus, detta kriget kallas för det peloponnesiska kriget. Efter ett tag var de flesta av de grekiska stadsstaterna inblandade i kriget. I detta kriget begärde Sparta hjälp från perserna. År 404 före Kristus föll Athen, Korinth, Sparta och resten av det peloponnesiska förbundet hade segrat. Efter detta kriget hade alla stadsstater drabbats svårt, de behövde tid för att återhämta sig. De han aldrig att återhämta sig för att Makedonien gick till anfall.

Hellenismen
Efter att Makedonien tog över Greklands mark tog Alexander den store makten. Alexander och hans far hade vunnit många krig, de hade makten över den största delen av världen som man på den tiden visste fanns.

Det var Alexanders pappa som hade anfallit Grekland med den Makedoniska hären, efter att han hade besegrat de tvingade han de att gå i förbund med Makedonien. Senare när Alexanders far hade blivit mördad (år 336 före kristus) tog Alexander över tronen. När Alexander hade blivit kung samlade han en stor här av greker och makedonier och drog österut för att erövra nytt territorium, detta var under 300-talet f.kr. Det tog tre år för hären att besegra den persiska stormakten i asien. Alexanders här hade förmågan att vinna över mäktigare och större armeér än sig själv, detta var för att de hade hittat en överlägsen teknik som kunde göra just detta. Efter denna vinst fortsatte Alexander och hans här till Afrika och tog över Egypten. Efter detta fortsatte de vidare österut mot Indien, när de hade besegrat alla i sin väg och hade kommit till floden Indus ville hären ej fortsätta något längre så de började att vända sig hem igen. Påvägen hem dog Alexander år 323 f.kr. Han var bara 32 år gammal då.

Under Alexanders tid hade Makedonien sträckit sig över tre olika världsdelar, det var Europa, Asien och Afrika. Efter att Alexander dog kom generalerna inte överens om vem som skulle bli den nya härskaren så landet splittrades in till tre olika riken. Ett av de var Makedoniskt, ett var egyptiskt och ett var asiatiskt.

Kulturer blandades
På grund av Alexanders erövringståg spred sig den grekiska kulturen långt öster. Handel ökade också, asien och europa började att exportera varor över gränserna. Det var en väldigt stor kontakt mellan folk från olika länder, folk kunde lära varandra om kultur och vetenskap. Allt detta gjorde att grekisk och österländsk kultur smälte ihop och bildade en blandkultur vid namnet hellenismen.

Under denna hären som Alexander den store gjorde följde många vetenskapsmän med för att studera växt- och djurriket, vetenskap, teknik och landskap. Det grekiska sättet att tänka fördes vidare från Grekland till andra länder av de soldaterna och vetenskapsmän som hade följt med på hären,  andra saker följdes också med som levnadssätt. Det grekiska språket spreds sig också österut, det användes nämligen som handelsspråk. Grekisk litteratur, konst, vetenskap och religion spreds, många började dyrka de grekiska gudarna.

Alexander grundade en stad i Egypten som skulle bli deras huvudstad/centrum för kultur och vetenskap, namnet på staden var Alexandria. Alexandria var en handelsstad, hit kom många handelsmän från öst och väst, fartyg kunde också docka där och lasta av varor från hela medelhavet. Många invånare av det Makedonska imperiet flyttade dit och det blev väldigt koncentrerat med olika kulturer, detta blandade de väldigt bra. Det befann sig också ett institut för vetenskap där också, det kallades för Moseion, där fanns det saker som till exempel observatorium.

Vid detta institut fanns det också en trädgård, det var den zoologiska och botaniska trädgården, den kunde man gå till om man ville studera djur och växter från runt om i världen. Vetenskapsmän som arbetade i detta institut fick lön från statet. I institutet fanns också ett bibliotek, där fanns det 70 000 papyrusrullar, papyrus är ett sorts papper. I instituten kunde du jobba med astronomi, teknik, matematik, läkare och mera.

När Alexander var ung blev han undervisad av filosofen Aristoteles, Aristoteles hade fått i uppgift att av den makedonske kungen att undervisa prins Alexander. När Makedonien tog över Greklands stadsstater var Athens och demokratins tid över, nu hade militärmakten Makedonien makten och där var det inte demokrati. Alexander blev med tiden känd som Alexander den store, han var väldigt bra och skicklig på vad han gjorde, han lyckades ta kål på många stormakter som Persien. Alexander tolererade faktiskt andra religion också han förstörde ej tempel och lät folket tro på vad de ville.


Makedoniens stormakt blev kort fast trots detta påverkade det framtiden, man kan än idag se spår och samband från Grekland på platserna som det Makedonska riket en gång hade.

söndag 28 maj 2017

Filosofer och vetenskapsmän


Filosofer och vetenskapsmän

Vetenskapsmän

Till största del var vetenskapsmännens uppgift att utforska världen. Att komma på saker som ingen visste tidigare, och att ta reda på hur universum såg ut.

Några kända vetenskapsmän var Aristarchos, Aristoteles och Arkimedes. Aristarchos trodde att solen låg i centrum och att jorden går i en bana runt den. Genom att veta det så insåg han att solen inte snurrade runt jorden och att jorden då inte var i mitten. Aristoteles trodde att jorden såg ut som ett klot och låg i centrum, Han trodde dessutom att himlakroppar var väsen. Arkimedes var en matematiker och han var den första som kom på hut man kan räkna omkretsen på en cirkel. Han kom även på det som vi idag kallar för "Arkimedes princip" som innebär att om man släpper ner en sten i en hink helt full med vatten. Så de som händer är då att vattnet som far ut ur hinken när stenens släpps ner väger lika mycket som stenen som släpps ned.

 De som hade en stor möjlighet att utforska världen under Alexander den stores tid var just vetenskapsmännen, De hade dessutom möjligheten att kunna sprida sina tankar till andra människor eftersom de kunde följa med hans erövringståg. Alexander grundade en stad vid namn Alexandria. Så småningom så blev staden en handelsstad med handel från hela medelhavet. De grundade dessutom ett institut i staden där vetenskapsmän fick möjlighet att bland annat utforska rymden, djur, växter och att läsa papyrusrullar i institutets stora bibliotek. De dem kallade institutet var Moseion.

Filosofer

Filosofer eller så kallat "vishetens vänner". Filosofer var de personer som hade många tankar. Tankarna kunde vara om meningen med livet, vart vi kom ifrån och hur allt startade. Några av tankarna filosoferna hade har vi stor betydelse av idag. Bland annat så var de dem första under antiken som upptäckte vattnets kretslopp och att jorden är rund. Filosoferna förlitade sig inte på myter och trodde inte på gudar.

Några kända filosofer var exempelvis Platon, Sokrates, Aristoteles och Pythagoras. Platon trodde att världen var en kopia och en skuggvärld av den riktiga världen. Den riktiga världen kallades för "idévärlden". I idévärlden var allt oförstörbart och perfekt. Sokrates Tyckte att all kunskap måste börja med en undersökning. Eftersom att Sokrates inte trodde på någon gud så vart han dömd för gudlöshet. Aristoteles var en lärling till Sokrates. Aristoteles kallades även för "världens största tänkare". Han var också en av grundarna till våra skolämnen.

Styrelse i Athen och Sparta

Att styra i Athen
Athen hade någon sorts av demokrati (Till viss del), de hade en folkförsamling och ett råd, detta system liknar väldigt mycket som Sveriges riksdag och regering idag. De som kunde rösta var alla vuxna fria men, de hade rösträtt. I folkförsamlingen fattades det viktiga beslut, dessa beslut kunde vara om man skulle starta krig eller inte eller om man skulle göra drastiska förändringar på något. Sen efter folksamlingen hade beslutat något var det rådets uppgift att se till att dessa beslut sker, rådet bestod av 50 fria lottade men ur folksamlingen.

Greklands demokrati var direkt, detta innebär att någon som representerar dig eller du själv måste vara där när dessa beslut sker. Detta system fungerar dock inte så bra, det utnyttjades av starka men och grupper för att få sin vilja, om du var en skicklig talare kunde du också påverka beslut för att valen var direkta.

Demokratin som de hade i Grekland är väldigt annorlunda än den vi har idag, idag innebär demokrati att alla men och kvinnor som är myndiga och är en medborgare har rätt att delta och påverka politiska val. Vår demokrati är representativ, det innebär att man väljer någon eller några som representerar en grupp.

I Athen och i resten av Grekland prövade man och omprövade man flera sätt om hur man skulle styra staten, detta är grunden till hur vi idag styr vårat samhälle. Grekerna kom på många sätt att styra som monarki och demokrati.

Monarki
Monarki innebär att endast en person styr, detta var oftast en kung. Ordet monarki kommer från det grekiska ordet monark som beter "En so härskar ensam". Detta sättet var dömt till att en dag falla och det gjorde det, så småning om ville folket ha makten.
   
Demokrati
Som sagt ville folket ha mer makt än vad de redan hade (Vilket var inget) så de utvecklade demokrati, demokrati är det grekiska ordet "Folkstyrelse". Detta innebar att bara de högsta klasserna fick rösta, de fria männen över 21, resten av folket fick ej rösta.

Att styra i Sparta
Tillsammans med Athen var Sparta en av de största stadsstaterna, i dessa städer var levnadsförhållandena väldigt olika, detta kan du läsa om i mitt inlägg "Levnadsförhållanden i Athen och Sparta".

Både kvinnor och men hade rösträtt i Sparta, det var dock mest kvinnor som hade mest inflytande, det var så för att alla männen var ute i militärläger medans kvinnorna var hemma, de visste allting om staden bättre än männen. Alla kvinnor och men hade inte rösträtt, för männen var det vilken samhällsklass deras far var och för kvinnor var det vilken samhällsklass deras man som de gifte sig med var. Det var bara samhällsklassen spartiater som hade rösträtt, den andra mellanklassen var perioiker och den mindre klassen var heloter, de 2 hade inte rösträtt. Det var svårt för spartanerna att hålla heloterna i schack, det var nämligen så för att de var ungefär 90% av befolkningen.

lördag 27 maj 2017

Gudar och Olympiska spel


Gudar och Olympiska spel

Gudar

I Grekland trodde man på många olika gudar, man trodde dessutom att dem befann sig på berget Olympos i norra Grekland. Stadsstaterna hade alla olika gudar. Uppe på berget kunde de också tro att dem hade storslagna fester. Man behövde dock vara på sin vakt eftersom de trodde att gudarna påverkade deras liv.

 Man trodde att gudarna såg ut som vi människor och därför kunde de bli kära och skaffa barn med människor. Barnen som gudarna fick med människorna kallades för halvgud. En ytterst känd halvgud är Herkules, eller grekiskans Herakles. Han var son till guden Zeus och människan Alkmena. Zeus är gudarnas konung och himlens härskare i grekiskans mytologi. I den romerska mytologin så var han kallad för Jupiter. Zeus var också regnet och blixtens gud. Zeus hade två bröder vid namn Poseidon och Hades.Poseidon av havets gud och han beskyddade även fiskarna och sjömännen. Hades var härskare över dödsriket, till dödsriket längtade man inte till att få komma.

Zeus hade dessutom andra barn som inte var halvgudar som exempelvis Apollon, Afrodite och Athena. Afrodite var Kärlekens och skönhetens gudinna Sedan så fanns det Athena som var Zeus mest älskade dotter. Athena var krigets och vishetens gudinna. Till sist var det  Apollon som var musikens, poesins och andra konstarters gud. Om man ville veta hur sin framtid skulle vara så skulle man gå till honom. De sa att han skulle finnas vid den heliga platsen i Delfi.

En annan allmänt känd gud var Dionysos var fruktbarhetens gud, han var mycket populär och firades vid stora fester då alla släppte loss med vin, dans och vilda lekar.

Olympiska Spelen

I dem olympiska spelen så var det oftast olika idrottstävlingar som hölls var i fem dagar var fjärde år. Människor kom och kollade eller för att deltaga i de olika delarna. I staden Olympia hölls denna stora fest. Olympia va nämligen ingen vanlig stad, Olympia var självaste Zeus heliga stad och den bestod mestadels av tempel, altare, träningslokaler, teatrar och arenor. Varför man höll denna stora fest var för att man trodde att Religion och idrott höll ihop och festen var dessutom till Zeus ära.Sporterna man höll var brottning, boxning, löpning även med vapen, hästkapplöpning och femkamp.

Olympiad var en tidsperiod som var mellan två fester, I ungefär fyra år. De olympiska spelen var så viktiga för grekerna så att dem utgick sin tidräkning från dem.

onsdag 24 maj 2017

I Rom fanns det olika sätt att skriva några av dem är myter, epos, fabler och lyrik.

Av fablerna skulle det lära folk och hur man skulle bete sig eller lära ut något. Och det var alltid djur som huvudpersonerna. Det är en kort kärnfull berättelse som inte gör anspråk på att vara sann. Fransmannen Jean de la Fontine som levde på 1600 talet skrev fabler på vers.

Myter handlar derimot om gammla Gudar och hur det bestemmde över människornas liv man känner inte till alla författare men man tror att många var diktare. Ordet myt betyder egentligen rätt och slätt.

Man använde drama ofta i teater spel. En drama kille är Sofokles. Sofokles har skrivit mer än hundra dramer 7 styckna av dem hundra har varit tragedien.

epos är en längre berättelse på vers och utgören subgenre till epiken. Termen andvänds även om längre berättande prosaframställning av skönlitterär art.

lyrik är tillsammans med epik och dramatik en av skönlitteraturens tre klassiska huvudgener. Ordet lyrik kommer ifrån ordet lyric på Engelska.

Några författare är Gaius Valerius Catullus, född 84 f.Kr. i Verona, död 54 f.Kr., var en romersk poet.
och Publius Vergilius Maro, född 15 oktober 70 f.Kr. i Andes nära Mantua i nuvarande Lombardiet i Italien, död 21 september 19 f.Kr. i Brindisi i nuvarande Puglia i Italien, var en romersk poet.

Romarna tog sättet att skriva från Grekland
Romarriket faller !!!

På 100 Talet efter Kristus så var romarriket som störst  och mäktigast. 100 år senare så blev det allt svårare att hålla samman det stora romarriket. Och de hade svårigheter med ekonomin och bekymmer med miljöförstöringen. De romerska riket skadades av inre maktstrider.  Och de fick svårigheter att hålla ordning på gränserna och attacker från andra.
Ekonomin
När de hade varit med i många krig så gick ekonomin ner eftersom att de kostade mycket pengar. Statsförvaltningen och kejserliga hovet slösade mycket pengar också. Folket tvingades att betala mer skatt där.

De romerska arvet


Romarnas sätt att ordna och ta hand om sitt rike. det var en förebild för senare tiders Europa.
Romarnas världsvälde skapade sig en dröm om åter bygga ett imperium. Där för kallades många härskare som Karl den store och flera andra för romerska härskare på medeltiden. En drömmen om ett enat Europa är fortfarande kvar.
Under Augustus regering så skedde något som skulle prägla Europas framtid. Jesus födelse de gjorde en ny religion Kristendomen. De blev en statsreligion under några av de senare kejsarna på 300 Talet. Från rom spreds kristendomen ut i Europa och till sist blev det en världsreligion.

Antikens Grekland

Antikens Grekland

Kretas förstahögkultur
Kretensarna drev redan i börja med handel och drev den med rika delar av världen dom hade tät kontakt med Egypten men även i Främre Orienten.
Dom gamla teckningarna på Kreta liknar dom Egypten vilket kan bero på att dom hade nära kontakt med varandra.
I Aten så var saker likadant som i på Kreta dom var fredliga och brydde sig inte så mycket om saker och ting som krig men det gjorde spartanerna och det betyder att bara visa barn fick leva dom som svimmade i vin dom fick vargarna äta men det fanns ingen anledning för det för utom att alla var tvungna att vara tuffa men dom brydde sig fortfarande om att ha barn eftersom att det var otillåtet att vara gift vilket bara gällde dom vuxna tas vi vet inte når man blev vuxen i deras samhälle tragiskt nog så det kommer du inte få veta och håll dina förhoppningar låga är bara ett fredligt förslag av mig till dej som en människa men till backa till ren fakta så var 90% av befolkningen slavar eller krigsfångar som blev ´behandlade som skit vilket betyder att historian fortsätter från början till slutet i deras samhälle fortsatte några hundra år till.
Grekerna byggde plattformar ut från bergen som gick ut dom byggde senare små murar  kanske ca 15 cm sen fyllde dom den med jord och  så planterade dom saker och ting, med hjälp av detta så kunde dom  mata befolkningen med mat det som var över sålde dom för pengar.
Med hjälp av all sten och sand så var det enkelt att göra hus och gator.
Antiken står för tiden mellan 3000 f.k och 500 e.k just efter romarrikets fall 476 e.k.
Antiken kallas för Europas rötter p.g.a att allt började vi började att göra förbättringar för alla människor adel såväl som slavarna vi startade bygga samhällen och regler som alla måste följa detta funkade  ganska bra i början men i slutet så blev saker mörkare i medel tiden så fångade man personer från andra samhälle använde dom hur man ville och sen så blev krigarna torterade för att få ut fakta och sen mördade desto snabbare man berättade så fick man dö men i Grekland så dödade man inte slavar sådär slavar kunde ha svåra jobb men även enkla dom kunde vara tunga och lätt en slav gjorde vad ägaren sa att dom skulle göra.
I antikens Grekland så var det inte ovanligt med små ensamma städer och t.ex Aten bestod inte av flera städer men senare så blev det fler städer fast det var i andra samhällen.
En stadsstat växer fram som i början något liknade en koloni som blev större med tid vilket har bevisats i inkafolket osv i många fall så vara stad för ca 300-400 år men det kan vara mycket kortare men även längre ett rike kan byggas på lika lång tid kan det även falla t.ex ett rike som byggs på en dag kan falla på en dag.
Igenom att göra olika kolonier så skulle man kunna se hur det ser ut på olika ställen man skulle kunna öka befolkningen få fakta från nya ställen man lär sig saker av det vad som finns och vad som inte finns.
Grekerna handlade med oljor,djur,människor,redskap i dom medelstora husen så fanns det till och med en verkstad samt en shop.
Grekerna handlade med alla möjliga saker men i olika städer så funkade saker och ting med  hjälp av alla i andra så var det bara ett få utvalda personer


ATENA OCH SPARTA

I Aten så tränade man männen ifall det blev krig.
I början så kunde dom fattiga bara skaffa slangbellor eller pilbågar men senare så kunde man köpa en lättare sorts skyddsplatta tillsammans med ett långt spjut vilket också gjorde att alla klasser kunde ha samma skydd för samma pris.
Med denna nya sort av skydd och vapen så blev det en ny strategi som dom använde dom sprang tillsammans i en linje mot fienden med spjuten och dom slogs tillsammans vilket gjorde att dom vann många slag mot stark motståndare.
I Aten så var man fredligare men i Sparta så tränade man men man levde även in hus gjorda av lera och andra saker man fokuserade mest på krig för att kunna ta och erövra saker och ting det verkade vara ett nöje för männen men kvinnorna så var det mest att ta hand om barnen och *huset* kvinnorna hade även slavar som kunde göra en del av allt arbete varenda familj på 3 hade ca 27 slavar.

Hur Aten och Sparta styrdes.

Aten styrdes med hjälp av invånarna vissa personer hade med hjälp av andra kontroll över staden för ca en månad i Sparta  så fanns det en kung, Sparta låg ofta i krig och i krigen så dog en del av männen och man fruktade att slavarna skulle ta över men det hände aldrig.
Aten styrdes med hjälp av en simplare version av demokrati som inte tog flera veckor på sig bara på att besluta på något simpelt och enkelt men det är fortfarande imponerande för den tiden.
Demokrati är ett system som fungerar med hjälp av befolkningen som röstar på olika saker som har en förändring på befolkningen men det gäller även på mindre saker.
Monarki är då man har en ensam härskare som tar besluten över allt som har en förändring på allt från ekonomi och armen till sjukvården.
Folkförsamlingar hölls i Aten för att fatta beslut.
Råden för kungen kom ofta från hans rådgivare.
Det var bara män som fick och röstade medans kvinnorna stannade hemma och tog om hemmet i vissa fall så hade dom några slavar att hjälpa till
I Sverige så får båda könen rösta men ingen måste rösta.


De Olympiska spelen och deras GUDAR.

De såg gudarna som något som kunde servera dig på ett silver fat eller så kunde du bli utkastad och mördad p.g.a gudarnas vilja.
Zeus var himmelns gud han kunde skapa hemska stormar men han kunde även ta och skapa sköna härliga vindar,
Poseidon kunde ta och förstöra varenda båt men kunde även döda all fisk tas han hade kontroll över havet.
Hades kunde förstöra varenda död själ och sedan bli mördad av Zeus men ja...
Apollon var ljuset och konstens gud.
Afrodite var en familj guden som kunde skapa och förstöra ett förhållande men även skapa tas man kan ej skapa något man ej kan förstöra.
Dionysos är fruktbarhetens guden men han blev senare vinets gud
Athena är visdom,hantverk,krig,diplomati,vävning,poesi,medicin,handel.
Oraklet i Delfi är en spå kvinna i en stad som många stack till för att få veta deras öde.
Dom dyrkade gudarna igenom att ha uppoffringar event t. ex de olympiska spelen.
Det var fem kamp med brottning spjut och diskus kastning samt hoppning och löpning/springa längre eller kortare sträckor.

Maktkampen och Krigen

Det var Persien och Grekland men Grekland slogs även mot sig själv anledningen var att ha kontroll över handeln resultatet var att då Makedonien attackerade så kunde Grekland inte ta och försvara sig själv.
Hellenism är en blandning på alla möjliga kulturer  det var något alla kunde vara med på men det var många som inte ville vara en del av Hellenism men religion fortsatte ett långt tag men slutade i rom där det blev en ny religion som tog över som senare blev utbyt.
Alexander den store lämnade ett stort rike efter sig då han dog men de 3 som ville ta över riket men dom kunde inte bestämma vem som skulle ha kontroll så riket delades i 3 i den grekiska delen så var det många inrikes krig och efter många år så attackerade Makedonien Grekland vars krigs makt hade blivit sämre än spartanernas livskvalitet.
Grekisk filosofi och vetenskap

Pythagoras: Pythagoras sats
Sokrates: Revolutionerande filosof 
Platon: Den som lärde Aristoteles om filosofi och han är troligt vis den mest inflytelserika personen inom västerländsk gibberish.
Aristoteles:Lärde  många personer om saker och var även en anledning till att Aristotelism skapades han lärde många personer om filosofi men blev anklagade för döden av Alexander den store på grund av att han hade trådar mellan sig och Makedonien   
Aristarchos: Hans mål var att förklara Homeros från insidan och utsidan.
Arkimedes: Han är en person som blev ryktbart känd för sina tillskrivna uppfinningar.


Kända författare och dom första teatrarna

Aischylos: Han tillhörnder de en atensk adelsätt, och är den äldste av de grekiska dramatiker, vilkas verk bevarats till vår tid.
Menander: Blev mest känd för sina komedier och lustspel och inte av drama.

måndag 22 maj 2017

Författare och teatrarSom mycket annat på den här tiden var teatrar en tävling. Man röstade på vilken författare man tyckte skrivit den bästa teatern. De allra första teatrarna bestod bara av dialoger men desto mer samhället utvecklades gjorde även grekernas skådespeleri förmåga det. Men de var ändå inga stora skådespelare utan använde sig av masker för att visa sina känslor. Teatrarna handlade oftast om människans livsvillkor. Tävlingen höll till utomhus och skådespelarna stod på en plattform i mitten med en läktare runt. Ibland kunde läktaren vara fylld med över 20 000 människor som var väldigt mycket på den tiden. Skådespelarna bar ofta styltskor och mycket färgglada kläder för att de tydligt skulle synas. Under läktaren under bänkraderna fanns även stora krukor som var stämda i olika toner. När någons röst nådde krukorna började de svänga och  ljudet förstärktes, de kallas även för dåtidens högtalare.

 
Tragedi & Komedi
 
Författarna valde om de ville skriva en tragedi eller komedi. Budskapet med en tragedi var att lyckan snabbt kunde vända och att människan inte kunde påverka ödet och att man inte kunde ta allt för givet. Tragedier var ofta långa och en eller flera av huvudpersonerna dog ofta i slutet. Teatrarna var alltså till för att lära folket hur de skulle uppföra sig. Några kända författare som skrivit tragedier är Aischylos, Sofokles och Euripides.  Det är bara sju stycken tragedier som blivit bevarade under tiden som är skriven av Aischylos. Hans mest kända verk är trilogin om grekernas i krig mot Troja. Men i berättelsen har människorna inte fullt ansvar för sina handlingar utan gudarna bestämde deras öden. Sofokles har också endast sju berättelser bevarade och år 446 deltog han i en drama tävling i Aten där han lyckades ta ifrån Aischylos segern. Av dessa författare jag nämnt är det Euripides som anses vara den mest tragiska tragedin författaren. 18 av hans verk är bevarade än idag och han utvecklade även dramat. Hans tragedier menade att det fanns viktigare saker än tron på gudarna såsom starka mänskliga känslor. Kärlek, hat, svartsjuka och girighet är några exempel. Euripides var däremot inte lika känd som de andra, utan blev till och med retad av vissa under den här tiden.Sedan fanns de även komedier som var en skratt frambringande teater. En av de kändaste författarna till en komedi på den här tiden är Aristofanes. Han skapade skämt utifrån politiker och andra kända människor. Komedier hade inget särskilt budskap och var endast avsedda för nöjets skull. Både manliga och kvinnliga roller spelades av män.
 
Myter
 
Teatrar berättar historier bakom någonting och innan teatrar uppfanns berättades historierna muntligt. Det uppkom därför olika typer av berättelser eller genrer som vi idag skulle kalla det. Myter är en genre som många känner till och som handlar mycket om antiken. Myter innehåller alltid någonting gud relaterat, de kunde vara att de förargade gudarna, offrade till gudarna eller äktade gudarna. Gudarna hade sån kontroll över världen så en genre uppkom i deras ära. Men myter skulle också lära människorna rätt och fel. Hur man skulle bete sig för att få ett långt och lyckligt liv. Myterna var anonyma eftersom de genom så många år har berättats muntligt och de har dessutom ett komplicerat språk. De flesta berättelser var muntliga eftersom så få människor var läs- och skrivkunniga. Orfeus och Eurydike är ett exempel på en myt. Den handlar om kärleksparet Orfeus och Eurydike som skulle gifta sig men fick inte gudarnas välsignelse. Eurydike dog kort därefter av en plötslig död. Orfeus blev djupt deprimerad och bestämde sig för att gå ner till underjorden och hämta sin hustru tillbaka. Orfeus kunde spela och sjunga så vackert att de lät honom få tillbaka sin älskade Eurydike- på ett villkor: Han skulle inte få vända kolla på henne under hela resan tillbaka. Om han trotsade dem skulle hon omedelbart skickas tillbaka. Precis i slutet av resan hem kastade han en snabb blick åt hennes håll och omedelbart försvann hon ur hans grepp och flög tillbaka till underjorden precis som gudarna hade sagt. Kort därefter återvände Orfeus till jorden och dog inom kort. Budskapet med detta var att ha tålamod och lyssna på vad gudarna säger. Det är trots allt dem som regerade under den här tiden.
 
Sedan finns det en gammal myt som många nog känner till, Pyramos och Tisbe. De är också ett ungt kärlekspar som ska rymma iväg tillsammans. Dem anordnar ett möte under ett träd och när Tisbe anländer upptäcker hon att ett lejon är på väg mot en mot en vattenkälla i närheten. Tisbe flyr därför in i en grotta men tappar sin vita slöja. Lejonet åt precis en rejäl måltid och får sedan syn på slöjan som han blodar ner och river sönder. När Pyramos anländer till platsen får han se den blodiga slöjan som han visste tillhörde sin älskade. Omedveten att Tisbe egentligen var vid liv stack han sitt svärd genom bröstet så att blodet sprutade upp på trädet vita frukter, så att de färgades mörkröda. När lejonet försvunnit vågade sig Tisbe fram och fick se sin älskade med ett svärd i bröstet. Hon bestämde sig för att dö vid sin älskades sida och stack samma svärd genom sitt eget bröst. Det är den här myten som Romeo och Julia är utspelad på. Ett kärlekspar som dör för varandra. Budskapet med den här berättelsen var att inte ta förhastade beslut och att istället vänta och samla tankarna på ett mer förnuftigt sätt.
 
Fabler
 
Fabler var korta berättelser som oftast hade ett djur i huvudrollen. Fablerna var precis som myterna först muntligt berättade och därför finns de ingen självklar författare men slaven Aisopos sägs vara författaren till många av fablerna. Fabler skulle lära framförallt barn hur man skulle bete sig och vilka konsekvenser dåligt handlande kunde föra med sig. De skickade vidare vissa budskap som de inte ville att människan skulle glömma. Ett exempel på en sådan berättelse är hunden och benet. Det handlar om en hund som precis snott ett stort och saftigt köttben. plötsligt ser han sin egen spegelbild i vattnet när han korsar en bro. Hunden fattade dock inte att de var han själv och ville ha benet han såg i spegelbilden också. Hunden hoppade in i vattnet och hans saftiga ben försvann. Denna berättelse skulle lära folket att inte tråna efter mer än man behövde. Sedan fanns de en annan berättelse som handlade om en herde och hans får. En gång när han skulle valla sina får skrek han plötsligt "Varg! Varg!". Byborna skyndade sig dit för att hjälpa och när de kom dit hade herden vikt sig dubbelt av skratt. Varje kväll drog han samma skämt som han så mycket tyckte om. Men en dag kom plötsligt en varg som snodde hans får. Än en gång skrek herden "Varg! Varg!" men den här gången kom inga bybor för att hjälpa honom eftersom de trodde att de återigen var en av hans skämt. Den här berättelsen skulle lära människorna att inte svika folks förtroende. Om man alltid ljuger, hur ska man då veta om man talar sanning? På många sätt kan detta relateras till dagens berättelser som ofta handlar om svikt förtroende. 
 
Lyrik
I antikens Grekland fanns även en texttyp som heter Lyrik. Lyrik är som poesi eller en dikt och det fanns en speciell kvinnlig författare som gjorde extra stort intryck på samhället. Hon var den första kända kvinnliga författaren och hennes namn är Sapfo. Hon drev även en skola för unga kvinnor som snart skulle gifta sig på sin hem ö Lesbos. Allting handlade om tolkning i Sapfos texter och nu i efterhand tror vissa att Sapfo skrev kärleksbrev till sina elever. Alltså att hon var lesbisk och ordet "lesbisk" kommer därför från hennes hem ö Lesbos.
 
Epos
 
Epos är en längre berättelse skriven på vers som utspelade sig förr i tiden. Den här typen av berättelser innehåller alltid en hjälte med övernaturliga egenskaper. Epos berättelser har ofta krig och kärlek som huvudmotiv eftersom en övernaturlig hjälte alltid finns med. En av de mest kända författarna till epos var den grekiska Homeros. Han skrev bland annat Illiaden som utspelar sig under de trojanska kriget. De ville visa människorna att inte ta allt för givet eftersom huvudpersonen ofta skadades eller dödades på grund av svagheter. Det kunde finnas med gudar även i såna här typer av berättelser också. Homeros kändaste verk hette Illiaden och Odysséen och dem båda utspelar sig under de trojanska kriget.  Illiaden handlar om de 10-åriga kriget där grekerna slutligen segrade. Huvudpersonen i Odyssén heter Odysseus och han var en av segrarna i kriget som mest beskrivs i Illiaden. Han är ute på många äventyr under kriget men han gjorde även något oförlåtligt, han trotsade gudarna. På sin färd hem igen till sin älskade ställs han inför många prövningar. Han måste korsa havs utbrott, överleva hemska stride och besegra cykloper. Men genom att använda sitt huvud rätt lyckades han genom alla övningar och gudarna tillät han tillslut komma hem efter att han visat sin värdighet.
 
Sofokles skrev också samma typ av text. Han skrev bland annat berättelsen om kung Oidipus. Sofokles hade däremot inte hittat på kung Oidipus helt själv, Oidipus var nämligen huvudpersonen i många olyckliga sagor men själva handlingen skrev Sofokles. Berättelsen handlar om en kung och en drottning i staden Tebe. Det får sin första son och de går till en orakel kvinna som kunde förutspå framtiden för deras son. Kvinnan säger att deras son kommer att döda sin far och äkta sin egen mor. Kungaparet ville absolut inte att detta skulle hända så därför skickade de iväg sin son för att dö i ett berg. Men vad kungaparet inte visste var att pojken överlevde för att en man räddade honom och förde vidare honom till en annan stad där han växte upp. Åren gick och Oidipus växte slutligen upp och fick höra sin gamla spådom men han visste inte att han egentligen var adopterad av dem han trodde var hans föräldrar. Därför gav han sig av till Tebe där han på vägen mötte några män som han dödade.
 
En av männen visade sedan sig vara Kung Laios (Oidipus biologiska far). När han anlände till Tebe härjade en sfinx där. En sfinx var hälften kvinna hälften djur och krävde att något besvarade hennes nästan omöjliga gåta. Oidipus löste gåtan när han anlände och kröntes inom kort till kung. Sedan gifte han sig med kung Laios änka Iokaste och fick tillsammans fyra barn. På senare år börjar Oidipus återigen snoka i sitt förflutna och inser sanningen. Spådomen slog trots allt in. Det gick inte att trotsa gudarna hur än man försökte. Det slutade med att Iokaste tog sitt eget liv och kung Oidipus stack ut sina ögon.

 
/ Alva Lundberg 7A

Författare och teatrar

Genrer

Genrer som fanns under antiken var bland annat myter, fabler, epos, lyrik och drama.


Myter

Myterna handlade alltid om någon gud och hur de härskade över människorna, dessutom fanns det alltid ett budskap i texten. Budskapen kunde till exempel vara att inte ta någonting för givet, inte ljuga, inte ta för hastiga beslut och så vidare. Det finns många kända myter och några av dem är Pyramos & Tisbe, Herakles rensar Augias stall, Orfeus & Eurydike och kung Midas.

Pyramos & Tisbe är väldigt lik en berättelse som vi idag kallar för Romeo & Julia. Den handlade om att Pyramos och Tisbe inte fick träffas, istället så pratade de med varandra genom en spricka i en mur. En dag så bestämde de att dem skulle träffas i smyg utanför staden. Tisbe kom till platsen och mötte där ett lejon som tog hennes sjal. När Pyramos sedan kom till platsen så såg han sjalen och trodde att lejonet hade dödat Tisbe, på grund av sin sorg så dödade han sig själv. Jag tror att budskapet med denna text är att man inte ska ta för hastiga beslut eftersom han inte visste om Tisbe var död eller inte.

Herakles rensar Augias stall är en annan populär myt. Herakles kan vi idag känna igen från olika filmer men då med ett annat namn, Herkules. Han var en halvgud som en gång ville rensa Augias stall. Han sa att han skulle rensa stallet på en mycket kort tid och klarade han det så skulle han få en stor del av Augias djur. Augias trodde inte att han skulle klara det och gick med på avtalet, en man vid namn Fileus hade tjuvlyssnat. Herakles grävde ett dike genom stallet från en flod ovanför stallet och en nedanför, på så sätt fick han rent på nolltid. Augias höll inte längre sitt avtal vilket resulterade till att de ställdes inför domstol. Fileus som hade tjuvlyssnat blev ett vittne till Herakles. Trots det så vann Augias domen men vad han inte visste var att Fileus senare skulle komma att ta över Augias rike. Budskapet i denna text tror jag är att man inte kan lita på alla.


Fabler

En fabel är en text som handlar om något djur och djuren har ofta vissa mänskliga egenskaper. Texten är ofta väldigt kort och har ett mycket tydligt budskap. Man får även lära sig att ifall man snäll och klok så får man lycka och är man elak så får man otur. Idag känner man inte till många fabelförfattare men några berättelser som man känner till är hunden och benet, pojken som skrek varg och lejonet & musen.

Pojken som skrek varg är en berättelse som handlar om en pojke som ljuger för folket i byn om att det är en varg som kommer och äter upp fåren. Gång på gång skrek han till folket "Varg! Varg!" och de blev arga varje gång de upptäckte att han ljög. En gång så kom det en riktig varg men då trodde ingen honom eftersom han hade ljugit så många gånger tidigare. Budskapet i denna text är att man ska tala sanning, inte ljuga och att man kan få stora konsekvenser ifall man inte talar sanning.


Epos

Epos är väldigt långa berättelser som är skrivna på vers för att de ska vara enklare att komma ihåg. Berättelserna handlar oftast om krig, kärlek och kampen mellan gott och ont. I en epos finns också hjältar som kan kallas för "övermänniskor". Homeros och Sofokles är två kända författare.

Homeros har skrivit Odysséen och Iliaden som båda har samma handling. Båda berättelserna handlar om det trojanska kriget men en skillnad är att man får följa olika personer under kriget. Kriget varade i 10 år och var en kamp mellan greker och trojaner. Kampen handlade om den vackraste kvinnan på jorden, Helena. I kriget fanns huvudsakligen två hjältar, en av dem var Odysseus och den andra var Akilles. I Homeros första berättelse, Odyssén, så har han skrivit om kriget från Odysseus synvinkel. I en del av berättelsen så får man läsa om när Odysseus möter en cyklop (ett odjur som fanns under antiken). I Iliaden får man följa kriget under dess 52 sista dagar då Akilles och grekernas härförare Agamemnon var oense. Slutligen vinner grekerna och Troja faller. Homeros påstår även att Akilles blev dödad genom en pil i hälen, vilket var det enda stället på kroppen som han kunde bli sårad, annars var han odödlig. Han var odödlig eftersom han tidigare hade blivit doppad i en flod av sin mamma, floden gjorde att han blev odödlig. När han doppades i floden så höll mamman honom i hälen och därför blev inte hälen doppad i vattnet och kunde då också bli sårad. Därav har vi fått uttrycket "akilleshäl" som används som används som ett ord för "någons svaga punkt".

Sofokles har skrivit berättelsen om kung Oidipus som var kung över staden Tebe. När han föddes så tog hans föräldrar med honom till oraklet i Delfi för att bli spådd. Spådomen sade att Oidipus skulle få barn med sin mor och döda sin far. Föräldrarna blev mycket rädda och gav bort honom för att dö. En budbärare hittade honom ensam i bergen och tog med honom till kung Polybos som tog hand om babyn. Oidipus växte upp och trodde hela tiden att Polybos var hans riktiga far. Utan att någon visste att Oidipus fortfarande levde så dödade han sin far i krig, detta visste han inte själv om. Senare så gifte han sig även med sin mor, precis som spådomen berättade. En tid senare fick han själv veta sanningen vilket ledde till att hans mor tog självmord och han själv stack ut sina ögon så han blev blind.


Lyrik

Lyrik som man med andra ord kan kalla för poesi eller dikt, är en text som innehåller mycket känslor och är skriven på vers. En känd kvinnlig poet är Sapfo. Hon bodde på en ö vid namn Lesbos och där höll hon en skola för kvinnor. På skolan så undervisade Sapfo bland annat om kärlek, bröllop och längtan. Trots det så trodde man att hon var lesbisk eftersom hon skrev olika dikter med mycket känslor till sina elever. Hon var själv gift med en man men det gick ändå att se hennes kärlek till kvinnor. Ordet lesbisk kommer just från ön Lesbos.


Dramer

Några kända dramaförfattare som levde under antiken var Aiskylos (525-456 f.Kr), Sofokles (496-406 f.Kr), Euripides (480-405 f.Kr) och Aristofanes (450-385 f.Kr). Aiskylos har vad man vet skrivit ca 80 dramer och av dem finns endast sju bevarade. Han är mest berömd för en serie som bestod av tre dramer. Triologin kallades för Orestien och hadlede mestadels om svek, mord och hämnd. Sofokles har gjort ett stort antal dramer men även han har bara sju bevarade. År 466 f.Kr vann Sofokles över Aiskylos i en dramatävling där han utvecklade samt moderniserade tragedin. Euripides kallades för "den mest tragiska av alla tragediförfattare" och skrev om kring 90 dramer där 18 av dem finns kvar än idag. I hans dramer fanns mycket känslor och passion och han ansåg att det var viktigare att ha med det än att ha med gudar i sina skådespel, kanske så är det också anledningen till att han inte blev lika hedrad som Aiskylos och Sofokles blev. Aristofanes var en författare av komedier och han drev ofta med politiker och kända personer. Hans mest kända komedi heter Lysistrate.


De första teatrarna

De första teatrarna började i Aten, utan att de själva visste om det. De hade tidigare olika religiösa skådespel men dessa började handla allt mer om människan och människans känslor och mindre om gudar. Sedan utvecklades skådespelen en del och man började istället med dialoger på scenen. Dialogerna var mellan en kör/grupp och en körledare. Efter det så började man använda sig utav olika författare och deras berättelser som man genom skådespel skulle visa för publiken. För att man skulle se vilken sorts roll en skådespelare hade så började man blanda in masker i det hela. Masker kan man få syn på än idag och de kan ses som en symbol för teater. 

Helt plötsligt så hade allt utvecklats till det som vi idag kallar för teatrar och detta var mycket uppskattat bland folket. Man startade utomhusteatrar med läktare som kunde rymma upp till 20 000 personer och dessutom tävlade man inom detta. Man tävlade genom att spela upp ett antal teatrar och sedan fick publiken bestämma vilken som var bäst.

Inom teatern så hade man två olika inriktningar, dessa två var komedi och tragedi. Tragedi visade att lycka snabbt kan vändas till olycka och att man lätt kan påverka ödet negativt. Tragedier har även tragiska slut och handlar om olycka och sorg. Dionysosteatern är en känd sådan och den kan spelas på teatrar än idag. Komedi är motsatsen till tragedi. Komedierna är roligare, lyckligare och har bättre slut.


/Linnea Sundqvist 7a

Filosofer och vetenskapsmän

Filosofer

Filosofer brukade ofta kallas för "vishetens vänner" och var personer som hade många tankar. Dessa tankar kunde vara meningen med livet, hur allt startade och var vi kommer ifrån. Vissa av tankarna som filosoferna hade kan ha betydelse än idag. Bland annat så var filosoferna under antiken de första som upptäckte vattnets kretslopp och att jorden är rund. Filosoferna litade inte på myter och trodde inte på några gudar.

Några kända filosofer var Sokrates, Aristoteles, Platon och Pythagoras. Sokrates tyckte att all kunskap måste börja med en undersökning. Eftersom han inte trodde på gudar och istället trodde att vi människor kunde lösa problem blev han dömd för gudlöshet. Aristoteles var en lärjunge till Sokrates. Han kallades för "världens största tänkare" och är grundaren till bland annat många av våra skolämnen. Platon trodde att världen som vi lever i bara är en skuggvärld och en kopia av den riktiga världen. Den riktig världen kallade han för "Idévärlden" och där var allt perfekt och oförstörbart.


Vetenskapsmän

Vetenskapsmännens uppgift var till största del att utforska världen, ta reda på hur universum såg ut och komma på sådant som ingen tidigare visste. Under Alexander den stores tid så hade vetenskapsmännen en stor möjlighet att utforska världen och sprida sina tankar till andra människor eftersom de kunde följa med hans erövringståg. Dessutom så grundade Alexander även en stad vid namn Alexandria. Staden blev så småningom en mycket populär handelsstad med handel från hela medelhavet. I staden grundades även ett institut där vetenskapsmännen fick möjlighet att bland annat utforska rymden, växter, djur och läsa papyrusrullar i institutets enorma bibliotek. Institutet kom att kallas Moseion.

Några kända vetenskapsmän var Aristoteles, Aristarchos och Arkimedes. Aristoteles trodde att jorden såg ut som ett klot och låg i centrum, dessutom så trodde han att himlakropparna var gudomliga väsen. Aristarchos trodde att solen låg i centrum och att jorden går i en bana runt solen. Trots att vi idag vet att det stämmer så var det under den tiden inte många alls som trodde honom. Arkimedes var en matematiker och han var den första som kom på hur man kunde räkna ut omkretsen på en cirkel. Han kom även på den idag så kallade "Arkimedes princip" som innebär att om man till exempel har en hink full med vatten och släpper ner en sten så kommer stenen att väga lika mycket som det vatten som trängts undan. Andra uppfinningar som vissa vetenskapsmän kommit på var tekniska apparater, kugghjulet och skruven.


/Linnea Sundqvist 7a

Underhållning och Tron

Romerna roar sig

Teatrar, idrottstävlingar och gladiatorspel var en stor del av Rom då romerna älskade att roa sig.
Romerna anordnade också bland annat fester vid högtidliga tillfällen.
Romerna älskade att roa sig så mycket att det sattes folk liv på spel.
Ett bra exempel på detta är Gladiatorspelen.
Gladiatorspelen utspelades i arenan Colosseum som var den största arenan i Rom.
Arenan rymde ungefär 45 tusen jublande romer som ville underhålla sig.
I gladiatorspelen stred oftast man mot man, men i bland hände det att en person stred mot vilda djur.
Dessa djur var till exempel lejon och björnar.
Gladiatorerna som stred mot varandra var antingen slavar, krigsfångar eller förbrytare som blev tvingade att kämpa för sitt liv för folkets underhållning.
Dessa folkgrupper som skulle bli gladiatorer, skickades till en gladiatorskola där de skulle få lära sig lite om spelet. När de hade fått denna "utbildning", så var det dags att gå in på banan och göra sitt bästa för att överleva.
I slutet av spelet var det bara en gladiator kvar. Men det var inte riktigt helt över än. 
Åskådarna som hade varit och kollat på spelet, skulle får rösta ifall de tyckte att den sista gladiatorn skulle få leva eller inte.
Åskådarna skulle göra tumme upp eller tumme ner. Tumme upp betydde att gladiatorn skulle få leva och tumme ner betydde döden.

En annan typ av underhållning som människorna gick på var cirkusar.
Cirkus Maximus var en annan arena där folket kunde underfålla sig med spännande tävlingar.
I arenan kördes bland annat hästkapplöpning. I hästkapplöpning, var det 2 eller 4 hästar framför varje vagn. Spelet gick ut på att vara först i mål och skulle det vara så att någon ramlar av sin vagn, så kunde personen bli överförd och dödad.
Publiken hade favoriter och slog vad med andra om vem som skulle vinna.
De i publiken hade en fana med samma färg som deras favorits tunika för att visa vem de hejade på.Religionsblandning i riket

Efter ett tag började romerna liksom grekerna, fundera på meningen med livet.
Romerna beundrade grekerna väldigt mycket. Det ledde till att romerna tog mycket av kulturen och kunskapen från grekerna. De tog också deras deras konst, religion och filosofi.
Romerna trodde att alla familjer hade en husgud och andra andar som skyddade hemmet och matförråden.
I varje hem fanns ett litet altare där man offrade någonting till gud varje dag.
Om det var någonting som man ville veta om gudarnas vilja, så kunde man offra ett djur i ett tempel.
I templet kunde man be särskilda personer att spå ens framtid i offerdjurets inälvor. 

Alla familjer hade sina egna gudar, men det fanns också gudar och gudinnor som gällde över hela romarriket.
Romernas gudar var också tagna från Grekland bara att de hade romerska namn.
Den största och mäktigaste guden var Jupiter som motsvarade grekernas Zeus. Två andra viktiga gudar var Mars, som var krigets gud och Venus som var skönhetens och kärlekens gudinna. När romarriket blev större, så kom soldaterna från romarriket i kontakt med andra religioner från öst som de sedan tog med sig tillbaka till Rom.

Kristendomen var en religion som kom från öst till Rom. Berättelserna om Jesu död och uppstående lockade många romer till denna religion.
Man pratade också om att Jesus tänkte att man skulle satte kärleken i mitten och att alla är lika mycket värde. Att alla var lika mycket värda var en sak som skiljde sig väldigt mycket eftersom Rom bland annat hade klassindelningar. Många kvinnor och lägre samhällsklasser gick med i kristendomen tack vare denna tanke.
De kristna hade det svårt i början eftersom de vägrade att dyrka kejsaren som en gud, men på 300-talet blev det tillåtet för kristna att utöva sin religion. Det gjorde att de kristna kunde öppet förkunna sig religion. Tack vare detta, så spreds Kristendomen väldigt mycket och det blev hela tiden fler anhängare. Redan i slutet av 300-talet, hade Kristendomen blivit så stor, att det blev det ända tillåtna religionen.


Författare

Författare
I Rom skrev man på många olika sätt. Till exempel fabler, drama, myter, lyrik och epos. I fablerna var det alltid djuren som var huvudpersonerna. Det skulle lära människorna om hur man skulle bete sig. På den tiden var fablerna inte för barn. Fablerna var för vuxna.
Myterna handlade däremot om de gamla gudarna och deras sätt att härska över människor. Ordet myt betyder egentligen berättelse. Författarna till myterna är okända.
Drama kunde handla om både humor och sorg. Man tävlade i drama. De humoristiska hade ett lyckligt slut och de sorgliga hade ett sorgligt slut. En känd person inom dramat hette Sofokles. Tragedi var ett sorgspel. Talet sju är magiskt. Sofokles har skrivit mer än hundra dramer men bara sju stycken har varit tragedier. Aiskylos har skrivit 80 stycken dramer. Bara sju stycken är bevarade. Dem andra är förlorade.
Den mest tragiska av alla tragediförfattare var Euripides. Han utvecklade också dramat. Människornas starka känslor eller passioner är viktigast i hans tragedier. de starka känslorna är sådana som svartsjuka och kärlek. Det typiska med lyrik var att det var korta texter skrivna på vers. Det typiska med epos var att det var långa texter skrivna på vers. Det var alltid en hjälte i huvudrollen. Det handlade mycket om krig.
Vergilius var född 15 oktober 70 f.Kr i Italien. Han dog 21 september 19 f.Kr i Italien. Vergilius var en romersk poet. Han är mest känd som författare till det romerska nationaleposet Aeneiden. Vergilius bevarade episka dikter.
Catullus var född i Italien. Catullus skrev lyriker och var romersk poet. Han skrev mycket om kärlek.
Sapfo är född på ön Lesbos i Grekland. Hon skrev lyriker.

fredag 19 maj 2017

Maktkamp & Hellenism

Maktkamp och krig

Det fanns två stora krig som bröt ut under antikens Grekland. Ett av krigen var mot perserna och det andra var ett inbördeskrig, alltså greker mot greker. Kriget mot perserna som även kallas för slaget vid Marathon var ett långvarigt krig som som var aktivt i ungefär 20 år.  Kriget började med att perserna ville ha del av marken som fanns kring östra medelhavet. Under den tiden var redan perserna stormakt i Asien men de ville självklart ha mer makt, mark och större handlingsområden. År 490 f.Kr. hade kriget pågått i 20 år och perserna tvingas ge upp på grund av att grekerna helt enkelt var för svåra att besegra.

Det andra kriget som även var ett inbördeskrig bestod av Aten som krigade mot bland annat Korinth och Sparta. Det hela började med att Aten och Korinth var oense om vissa handelsfrågor. Senare år 431 f.Kr. utlöstes ett krig och Korinth behövde hjälp för att kunna slå Aten. De tog hjälp av några andra stadsstater som med eller mot deras vilja skulle hjälpa Korinth. En av de som var med och krigade var bland annat Sparta. Aten och Sparta var även dem ofta i konflikter om vissa frågor, därför var det klart om att Sparta skulle stå på Korinths sida i kriget. Eftersom det blev så många inblandade och så många som var mot Aten så förlorade de även slaget. År 404 f.Kr. tog stadens storhetstid slut. Detta krig kom att kallas det peloponnesiska kriget.


Hellenism

Alexander var först en prins och son till Filip II. När Filip sedan dog år 336 f.Kr. så blev Alexander kung. Idag kan vi även kalla honom för "Alexander den store". Han hade många planer för hur han skulle ta över andra riken och han började med att samla här för att kriga mot perserna. Perserna var många men trots det så lyckades hären besegra perserna på grund av deras goda stridsteknik. Efter detta så fortsatte Alexander med sin här vidare till Afrika och Egypten, sedan till Indien där erövringståget tog slut. Hären vägrade gå vidare och år 323 f.Kr. dog Alexander, endast 32 år gammal.

Alexander var från Makedonien och han hade makten i det östra medelhavsområdet. Världsdelarna som ingick i detta område var Europa, Afrika och Asien och från det kan vi konstatera att området var väldigt stort. Efter Alexanders död så visste man inte vem som skulle ta över hans rike och det hela slutade med att man delade upp området till ett makedonskt, ett asiatiskt och ett egyptiskt och varje rike fick då sin egen kung. I samband med att man delade upp området så ökade handeln mellan Europa och Asien samt att den grekiska kulturen spreds med dessa nya riken. Detta ledde till att kulturerna så småningom blandades och blev en blandkultur, österländsk kultur och grekisk kultur. Denna blandkultur fick sedan namnet Hellenism.

/Linnea Sundqvist 7a

onsdag 17 maj 2017

Maktkamper och krigmaktkamper och krig:

perserna var en asiatisk stormakt som hade tagit över en liten del av Grekland och ville sedan ta över Athen, så dom startade krig med Athen men Athen var för bra som dom lyckades inte. 
slaget vid Maraton blev inledningen till ett långt och utdraget krig, där perserna efter 20 år  krig tvingades att ge upp att försöka ta över Grekland


Hellenism:

i samband erövringståg spreds den grekiska kulturen över stora områden runt medelhavet. handeln mellan Europa och Asien ökade. många nya städer anlades och nya vägar byggdes. kontakten mellan olika länder var intensiv och de olika folken påverkades av varandra. så småningom så smälte grekisk och österländsk kultur ihop och bildade Hellenism en blandkultur.Erövringståget:

Alexander blev kung när kung Filip den 2 mördades 336 f.kr. han samlade en stor armé av makedonier och greker och startade ett krig. armén besegrade  den persiska stormakten på bara tre år, perserna var visserligen många fler men Alex hade en bra tekning som han använde för att vinna över perserna. Alexander fortsatte sin resa mot Afrika och Egypten. senare efter ett tag så bröt Alexander och hans armé och for vidare på andra resor.

Rom
På 200 talet e.kr blev det svårare att hålla riket allt samman. Romarna hade det svårt med pengar för miljöförstöringen. För det fick dem svårare att skydda landet tex gränserna, strider och attacker från andra folk. Alla krig kostade mycket pengar så då tvingade dem folket att betala mycket högre skatter. De importerade många varor från andra länder. Det betalade med guldmynt och silvermynt. För att få råd med alla varor drygade dem ut guldmynten och silvermynten med billigare metaller.

Tex att vi har kvar colosseum, cement, bränt tegel, badhus, avloppssystem, toaletter och rör system.

Romarna uppfann vattenledningar eftersom att de gick så mycket vatten till badhusen. Så de gjorde vatten ledningar som ledde vatten från bergen till staden. Vattenledningar kallades akvedukter och de bestod av rännor av sten. Rännorna byggdes på höga pelare som bands samman med valv. vatten ledningarna var fiffigt gjorda. De lurade hela tiden lite så att vattnet rann ut så de kom jämt från källan till staden. I staden samlades vattnet i stora voarer och där ifrån leddes vattnet i små rör till olika brunnar i staden. Folket fick hämta sitt vatten i små brunnar.Men de förmögna romarna hade vattnet i ledningar direkt till sitt hem. Många va rören innehöll bly, bly är ett giftigt ämne. Bly kom från rören och bly kom ut i vattnet och då drack människor det och blev förgiftade.  Den längsta akvedukten som gick var till rom och den var 91 kilometer lång och lutade 3,4 meter per kilometer.
Romarna gjorde tegel av lera som de packade i formar och sedan brände de i formar leran. Romarna gjorde cement med släckt kalk och bergart som kallas vulkanisk tuff. Med cement och tegel som de uppfann så kunde de göra större hållbarare byggnader än tidigare.
De uppfann även en plog med hjul som drogs av oxar. Och då blev det möjligt att ploga stora jord åkrar.


Alla vägar bär till rom


Romarna gjorde vägar kors och tvärs genom riket. De var viktigt för armen så det kunde färdas snabbare till andra delar av riket om det var uppror eller krig. Vägarna var bredda och belagda med platta stenar. Den mest berömda vägen var Via Appia som löpte från rom och söderut.


Miljöförstöringen


Människornas sätt att leva och arbeta i städerna och på landsbygden utsatte naturen för stora påfrestningar. Miljö förstöringen blev ett växande problem i det romerskariket.

Grekisk filosofi & vetenskap

Det var soldaterna och vetenskapsmän som förde med sig grekiska kunskaper och levnadssätt när de passerade andra nya tidigare okända länder som vetenskapen och tron blandades med varandra. Soldaterna kunde förklara hur de var i Grekland och hur dem trodde att världen var uppbyggt och sedan på hemresan berättade de till de grekiska folket vad de andra länderna trodde, tyckte och levde efter. I det långa loppet blandades uppfattningen och utvecklades vidare på nya spår. Alla länder blev på så sätt mycket mer allierade än de tidigare var. Soldater kunde gifta sig med en kvinna från landet de erövrat tidigare år tillbaka och Alexander den store uppmuntrade sådana bröllop eftersom han visste att kulturerna skulle blandas ytterligen av äktenskap. Tack vare alliansen kom grekiska sedan bli ett av de officiella språken vid handeln.

Många år senare bildades Alexandria, en stad i Egypten som grundades av självaste Alexander den store och därav namnet på staden. Alexandria grundades i syfte för att utveckla och fördjupa förståelsen av världen, kulturer och vetenskap. Men staden blev också en väldigt viktig handelsplats. Fartyg från medelhavet kom med varor som gick att säljas och folk från runt om i världen flyttade till staden och därför blandades kulturerna också. En viktig del av dagens förståelse av världen kommer också från Alexandria. Det fanns nämligen ett institut för vetenskaplig forskning som kallades för Moseion. Där arbetade forskare vars jobb var att utveckla förståelsen av världen och allt annat forskningsrelaterat. Forskarna fick därför lön av staten när de arbetade. Hypatia var en av få kvinnliga framgångsrika forskarna på Moseion och hon hade stor inflytelse på politik och hon hade ofta föreläsningar om Platon. I början 400-talet f.kr kunde hon dessvärre inte fortsätta sin karriär, eftersom hon blev mördad av kristna.


Men forskningen slutade inte där utan nya vetenskapsmän och kvinnor klev fram. Aristoteles var Alexander den stores lärare och även en lärjunge till Platon. Aristoteles trodde att jorden var i centrum och hade därmed fel men han var även en filosof. Filosofer uppkom i takt med utvecklingen av förståelsen. Gudarna kunde väl inte ha skapat precis allting? Hur kunde de leva uppe på ett berg? Dem kunde inte se efter varenda människa på jorden och veta allt? Filosofer litade inte på gudar, de började tro på naturliga orsaker. De trodde varken på magi eller spöken utan de trodde på de som kunde bevisas. Filosofer började undersöka vattnets kretslopp och drog slutsatsen att jorden var rund vilket var rätt. En filosof vid namn Eratosthenes lyckades nästan räkna ut jordens omkrets med bara några mil fel. Hippokrates blev en filosofi och kom kallas läkekonstens fader tack vare hans medicinska underverk. Aristoteles hade kanske fel om jorden i centrum men han var även dåtidens största tänkare. Han förstod att sanningen började alltid med ett frågetecken och hade därmed mycket goda kunskaper i matematik, fysik, kemi, politik, biologi och astronomi.


Sedan kommer den störste filosofen Sokrates. Han tyckte att gudarna inte hade någon makt. Det var inte dem som skapade världen och allt levande tyckte han. Enligt Sokrates skulle människorna själva prova gränser och inte lyssna på vad gudarna sa. Han sa så för att han var en av de första i världen att inse att kunskaper grundade sig på en grundlig undersökning. Senare blev han dömd till gudlöshet för sitt beteende och uppmanande om att bryta gudarnas regler. Därför tvingades han dricka en giftbägare som tog livet på honom. Men Sokrates forskningen skulle inte sluta där. Han hade genom åren lärt upp lärjungar som förde hans kunskap vidare, varar en av dem var Platon som senare lärde sina egna lärjungar och så fortsatte det. Så många människor var tvungna att dö för att alla skulle inse att dem hade haft rätt hela tiden. Det är konsekvenserna efter dålig kommunikation och dåliga lyssnare. Ärligt talat händer samma saker än idag för att vi inte kan samarbeta även om de nu förekommer mer sällan.

/ Alva Lundberg 7A

Industrialiseringen

Industrialiseringen Fanny 9A Industriella revolutionen. Så kallas den omvälvningen i mitten av 1700-talet som var en så stor förändrin...