tisdag 13 juni 2017

Uppdrag 1#2
Den högkultur som jag har studerat om är Egypten.
Det flesta i Egypten var bänder och var hemma och odlade eller födde upp djur. Man levde tillsammans med närmaste familjen, föräldrar, barn,  mor och farföräldrar. Det hade även olika samhällsklasser, och dom klasserna gick i.. slavar, bönder, hantverkare, skrivare, präster ämbetsmän och sist farao. Det är alla samhällsklasser.  Samhället styrdes av farao, dem hade diktatur med kungar och kejsare. Dom trodde på farao och lite andra gudar. Dom använde sig av hjulet och det har vi än idag. Det finns ganska så många mer uppfinningar

Uppdrag 4 Olympiska spelen                                                    Olympiska spelen

                                                            Uppdrag 4   
                                             Dom mänskliga Gudarna  

 Det som besökte templet offrade ett djur vid altaret utanför templet. Sedan lämnade de smycken, skålar och andra gåvor framför gudens staty inne i templet. 

 I varje stadsstat dyrkades olika gudar. En del av dem var gemensamma för hela Grekland.  En sådan gud var Zeus, den högsta guden. Apollon Athena hade många olika uppgifter, bland  annat. var hon vishetens men också krigets gudinna. Dionysos, en fruktbarhetsgud, var mycket populär och firades vid stora fester då alla aläppte loss med vin,dans och vilka lekar. 

Grekerna hade en rad heliga platser, dit folk från hela landet begav sig för att få  hjälp och råd. En sådan plats var Delfi, där ett av  Apollons tempel låg Där fanns en prästinna, Phytia, som man trodde kunde förutsäga framtiden. En annan helig plats var berget Olympos i norra Grekland, där man menade att gudarna bodde. 

Grekland tänkte sig att  gudarna levde ungefär som människor och att de aktiva kunde ingripa i varje människans liv. Därför gällde det att hålla sig väl med gudarna och försöka ta reda på deras avsikter såväl med ens eget liv som med stadsstaternas framtid. 

                                            Olympiska spelen

I sammanband med de religiösa festerna ordnade grekerna också idrottstävlingar. De största tävlingarna hade man i staden Olympia, som gett namn åt dagens olympiska spel. Flera olika grenar stod på programmet:  

 • Löpning över i stadion, 2 stadier och 24 stadier.En stadion var 192,3 meter. Även löpning med vapen förekom/er. 
 • Brottning.
 • Boxning.
 • Pankration-en kombination av brottning och boxning.
 • Femkamp, det vill säga längdhopp, löpning, diskus, spjut och brottning.
 • Kappridning och kappkörning.      

     Viktigt att veta:   

Vid en tävling så får bara männen delta, och kvinnor fick inte ens vara åskådare. Kvinnorna fick vara hemma med barnen och städa eller diska.  Männen tävlade alltid nakna.  

Antikens Rom

Romarna erövrade den Apenninska halvön. Under 400-talet och 300-talet f.Kr. stred romarna mot olika grannfolk både norr och söder om Rom.
När romarna erövrat hela den Apenninska halvön fortsatte deras erövringar på andra sidan medelhavet. De besegrade fick behålla sin egen självstyrelse, vilket menar regler som gällde just deras område. Det kallas för "Halvt medborgarskap"
De erövrade områdena utanför den Apenninska halvön gjordes till provinser. Provinsborna hade inga politiska rättigheter i Rom. Folket i provinserna skulle betala skatt till Rom.
Romarna handlade med provinserna. Bland annat metaller, smycken, parfymer och tyger. Det transporterades mängder med vete från olika provinser via skepp.
De erövrade områdena började prata latin och klädde sig enligt romerskt mode. Romerska lagar infördes liksom romerska mynt och mått.
Patronen hjälpte klienterna mot att de röstade på honom. I Rom fanns det ej någon kung utan Rom styrdes utav folkförsamlingen och senaten. Alla MÄN hade tillträde till folkförsamlingen.
Folkförsamlingen utsåg två konsuler och en diktator. Om landet hamnade i ett krisläge kunde man välja en diktator som bestämde över Rom under 6 månader och hade all makt.
Folktribunerna bevakade folkets rätt mot överklassen och hade vetorätt.
Det fanns bland annat bönder, hantverkare, ämbetsmän, slavar och så vidare. Bönderna försökte odla upp jorden igen eller lämna deras egen gård och testade lyckan i rom, medans slavarna gjorde uppror 73 f.Kr. under ledning utav slaven Spartacus. Anledningen till att det blev ett inbördeskrig i rom var för att medelklassen och underklassen ställde krav på att få vara med och bestämma och för att få vara ämbetsmän. De var även inte så nöjda med att överklassen blev mycket rikare och behandlades bättre än underklassen och medelklassen och hade svårt att försörja sig. Julius Caesar var en av männen som styrde överklassen. Han ville erövra stora områden som Gallien. När han erövrat dessa områden återvände han tillbaka till Rom. Vid det tillfället så var han så mäktig att han blev diktator. När han blev diktator blev senatorerna rädda förlora sin makt som de hade. En grupp senatorer bestämde sig därefter att mörda Caesar år 44 f.Kr.
När Caesar mördades återställde de honom med en kejsare. Kejsarens namn var Augustus och blev ledare för Rom. Caesar hade försökt göra slut med senatens makt och det fortsatte Augustus med. Han tog makten i rom genom att samla på sig en del uppdrag. Augustus blev därmed ganska mycket i rom. Han blev överbefälhavare över armén och utsågs till senatens främsta ledamot. Han fick makten över pengarna vilket menar att han blev enväldig, och räknas därmed som som Roms förste kejsare.

Det fanns en stor skillnad på arbetsfördelningen i Rom mellan kvinnor och män. Kvinnorna skulle vara hemma och sköta allt arbete i hemmet medans barnen var på privatskolor.

Mannen gick till sitt jobb tidigt på morgonen. Underklassare/Medelklassare hade jobb som byggarbetare, hantverkare, hamnarbetare, gruvarbetare och så vidare.
Överklassarna arbetade inte med kroppen.


Barn till överklassare gick i skola hos privatlärare. De hade ämnen utomhus och hela undervisningen skedde utomhus. Eleverna i Rom fick i först och främst lära sig skriva, läsa och räkna. Men i finare skolor fick de också grekisk bildning i litteratur och filosofi.
Romarna roade sig ofta, de älskade att roa sig. De gick bland annat på gladiatorspel, teatrar, idrottstävlingar och så vidare. Vid religiösa helgdagar så anordnade Romarna  fester eller så firade dem framgångsrika människor, till exempel fältherrar. Det fanns så kallade husgudar och andar som skyddade Romarnas hem och mat. De kopierade grekernas gudar och gav dem romerska namn. 
Romarna hörde talas om Jesus budskap, exempelvis att sprida kärlek och att alla var lika mycket värda. Det leder till att slavar och kvinnor anslöt sig till kristendomen. Fler och fler anslöt sig till kristendomen, trots att kejsaren försökte hindra det. I slutet av 300-talet blev kristendomen den ända tillåtna religionen.


För att bygga upp Rom började man använda tegel och cement. Av det byggde de vattenledningar (akvedukt) som gick från bergen runt omkring Rom. Man byggde även fina palats, tempel, badhus och triumfbågar. De byggde kloaker för att slippa allt avfall. 

De byggde vägar för att soldaterna skulle kunna ta sig till erövrings platser snabbare och lättare, till exempel via appia. Man brukar kalla det för "Alla vägar bär till Rom."

I bagerierna och i gruvorna behövde man ved, och därför högg man ner träd som ledde till jorderusion (det menas med att det översta jordlagret sköljdes och blåstes bort.)
Gruvorna släppte ut gifter. I städerna blev sophanteringen också ett miljöproblem.


När romariket växte blev ekonomin dålig och man blev tvungen att ta ut högre skatt från folket. Människor började flytta från städerna till landet för att kunna odla sin egna mat. Romariket delades också i två delar, Västrom och Östrom. Germanerna började också göra motstånd, vilket menar att de hade inte en öppen yta att växa på utan de istället fick motstånd.SVENSKA ARBETET 

Kända poeter

Vergilius & Catullus


Vergilius

Vergilius var en känd poet, han skrev mestadels Epos, han var författare för nationaleposet Aeneiden.
Epos är ungefär som en diktsamling. Han skrev om sin kärlek till landsbyggden.(Uppdrag 8)

(Vergilius = Epos Cathullus = Lyrik. vilka är dom? vad skriver dom? och vilka genrer kommer från antiken?Vad är typiskt för dom olika genrerna?)


söndag 11 juni 2017

Författare och teatrar

Kända författare och de första teatrarna


Under Antiken så fanns det många författare som skrev berättelser (oftast på vers för att man skulle komma ihåg berättelserna lättare) med många olika genrer. När en författare kommit på en berättelse, gick hen runt och sjöng sin berättelse för folk som lärde sig berättelsen och som också sjöng vidare den för annat folk, så att berättelsen spreds. 
Ett exempel på en genre är myter, där ’Pyramus och Tisbe’ och ’Kung Midas’ var två av myterna som berättades. Myter är sagor som handlar om de gamla gudarna och deras sätt att härska över människorna. Oftast så känner man inte till myternas författare. De originella författararna till Pyramus och Tisbe och Kung Midas vet man inte eftersom berättelser spriddes genom sång. Men Pyramus och Tisbe blev återberättad av romaren Ovidius i hans bok Metamorfoser som var hans mest kända verk. 

Sedan har vi genren fabler som är korta berättelser oftast med djur i huvudrollen. I en fabel händer det något som ska visa hur skralt det går om man handlar fel, eller hur bra det går om man är klok och snäll. Fabeln är avsedd till att lära människor, framför allt barn, hur man ska uppföra sig. Fablerna lär ut en god moral.
I Grekland ca 500 f.Kr levde en slav som hette Aisopos. Han sägs ha författat många fabler. 
Ett exempel på en fabler är 'Hunden och benet' där syftet är att man inte ska vara så girig och alltid vilja ha mer. "Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Även 'Pojken som skrek varg' har ett bra syfte. "Ingen tror en lögnare, inte ens när han pratar sanning."

Genren epos är också en välkänd genre inom antikens Grekland. Inom genren epos var Homeros en känd författare. Han diktade många berättelser, som till exempel klassikerna 'Odysséen' Och 'Illiaden'. Det sägs att han var blind. Epos är skönlitterära berättelser som är rätt så långa men skrivna på vers. De kankse inte är lika lätta att minnas som andra berättelser, eftersom att de är så långa. 

I anitka Grekland var skådespel en viktig del av den antika grekiska kulturen. Det grekiska ordet för skådespel, drama, använder vi fortfarande. Drama betyder helt enkelt handling. Inom draman var 'Kung Oidipus' den mest kända. Tragedi är en typ av drama som finns. Ordet tragedi betyder drama med olyckligt slut. Alltifrån 500-talet f.Kr höll man i Aten två stora fester årligen till vinguden Dionysos ära. Till festligheterna hörde en tävling mellan olika författare om vem som hade skrivit det bästa skådespelet. 

torsdag 8 juni 2017

Författare, Historier och Genrer

Författare, Historier och Genrer

Romerna var väldigt besatta av grekernas sätt att leva på. 
En av de sakerna som romarna tog av grekerna var deras sätt att skriva på (skrivstil och genrer).
Genrerna som fanns i romarriket var myter, fabler, epos, drama och lyrik.
Myter var sagor om gudar och var till för att lära folk om gudar. Myter hade också alltid ett viktigt budskap som skulle lära människor.
Fabler var sagor där djuren var huvudpersonerna. Dessa berättelser var till för att lära människorna om vissa saker, till exempel att man inte ska ljuga, man ska vara nöjd med vad man har, med flera.
I genren epos, var texterna långa och skrivna på vers. Dessa berättelser handlade också alltid om någon hjälte och handlade ofta om krig.
Drama var en genre där slutet antingen var en tragedier (dåligt slut) eller en komedi (lyckligt slut).
De romerska författare samlades då och då för att tävla om vems drama berättelse som var bäst.
Den femte och sista genren var lyrik. Lyrik var en kort berättelse som var skrivna på vers.
Två stora författare som levde i Romarriket var, Verglilius och Catullus. Rom var var väldigt inspirerade av Grekerna. De tog många saker därifrån och en av dem var deras sätt att skriva och berättelser.Vergilius och Catullus skrev om några grekiska berättelser och dikter till deras egna sätt.Vergilius skrev epos (långa berättelser som är skrivna på vers) och Catullus skrev lyrik (korta berättelser skrivna på vers) 

Vergilius 

Publius Vergilius Maro föddes 15 Oktober 70 år f.Kr i staden Andes och dog 19 f.Kr. (51 år gammal).
Vergilius skrev om en väldigt känd, grekisk epos som kallades för Odyssén.
Vergilius version av Odyssén kallades för Aeneiden. Båda dessa berättelser handlar om samma saker. Båda har en hjälte och båda handlar om en man som sitter fast ute i havet under flera månader för att han sa att han var bättre en gudarna. Båda överlever gudarnas tester ute i havet. I Odyssén kommer hjälten tillbaka till den grekiska ön Ithaka och i Aeneiden kom hjälten till Rom eftersom det var en romersk författare som skrev om den. Hjälten hette Odyssés i Odyssén och Aeneas i Aeneiden.
Catullus 
Gaius Valerius Catullus föddes 84 år f.Kr. i en rik familj i Verona och dog 54 år f.Kr. (30 år gammal).
Catullus var en romersk poet som beundrade den grekiska lyrikern Sapfo väldigt mycket.
Catullus skrev liknande lyriker som Sapfo. Catullus skrev på samma sätt som Sapfo och om samma saker. Catullus lyriker handlade om hans kärlek till hans fru som han kallade för Lesbia i hans dikter.
Namnet Lesbia kom han på efterson Sapfo levde på ön Lesbos.
Grekland Uppdrag 7

Den antika Grekland är mycket känt för att ha idrottstävlingar, men det var inte det enda de tävlade i, de höll också på med teater. Varje år regelbundet utfördes tävlingar i teater, vinnaren var författaren som hade skrivit det bästa skådespelet och den personen röstades fram av publiken. De första teatrarna som utfördes i Grekland hade ej några skådespelare, det var bara en dialog hölls mellan en grupp skådespelare (kör), efter man hade blivit trött på detta enkla viset att redovisa ett skådespel började man använda sig av manliga skådespelare som uppträdde medans kören berättade sin dialog. Alla skådespelare hade en egen specifik roll och bar olika masker för att publiken skulle kunna se vilken sorts människa de spelade som i teatern. Skådespelarna använde sig av tydligt kroppsspråk, masker och klädsel för att publiken verkligen skulle förstå vad det var som hände under teatern.Det finns många författare som är berömda för sina skådespel som Aischylos, Sofokles eller Euripides. De skrev många teatrar, dessa teatrar berättade mycket om livet, de berättade om hur lyckan kunde snabbt vända sig till olyckan och hur lite en människa kunde göra för att påverka det ödet som gudarna hade gett den.

Genrer
I antikens Grekland använde man sig av många genrer, det fanns myter, fabler,dramer, lyriker och epos. Alla dessa olika genrer har som några författare som nästan representerar de, dess teatrar/berättelser är väldigt kända och har blivit berättade väldigt länga.

Tragedi (Drama)
Drama hade 2 olika kategorier, tragedi och komedi. Tragedi betyder egentligen bocksång, de grekiska orden tragos (bok) och oide (sång),tragedier hade några typiska saker som de måste ha för att identifieras som en tragedi, det är:

 1. Det måste vara allvarligt.
 2. Det var ett olyckligt slut.
 3. De byggdes på grekiska myter och hjältesagor.
 4. De kunde ibland ha inslag av moderna moraliska frågor.
 5. Brukar innehålla en människa som lider fysiskt och/eller mentalt.
 6. Och de är dramatiska.


En känd grekisk författare som heter Sofokles har faktiskt skrivit en tragedi som heter “Kung oidipus”, den sagan handlar om en spådom, denna spådom var att Oidipus (Laiuses son) skulle dräpa sin far och gifta sig med sin mor. Laiuses hade hört denna spådom och ville ej att den skulle slå till så han tog sofokles (Som nu var en bebis) och spikade fast hans fötter i marken. Några herdar fann han och tog hand om honom, senare tog kung Polybos hand om Oidipus eftersom att han inte hade några barn själv. När Oidipus blev stor blev han spådd och fick höra den dystra sanningen, han lämnade riket Korint för att han visste aldrig att han var adopterad och trodde att att Polybos och hans fru var hans föräldrar. På vägen dödade han sin biologiska fader (Som var kung över Thebe) fast han visste ej om det. Efter detta gjorde han ett hjältedåd och blev kung av Thebe, senare fick han barn med sin mamma och fick höra den dystra sanningen av en spådommare. Då valde han att plocka ut sina ögon och hans mamma/fru hängde sig själv. Budskapet med denna tragedin var att man kan ej förändra på sitt öde.

Komedi (Drama)
En komedi kan däremot var lite annorlunda, komedi är motsatsen till tragedi de måste ha vissa saker för att identifieras som en komedi som:

 1. Underhålla publiken.
 2. Lyckligt slut.
 3. Syftar att väcka glädje i publiken
 4. Drama
 5. Och ibland gudar.


Jag kommer inte gå in på någon speciell komedi fast jag kommer nämna några kända författare som skrev komedier. Aristofanes var en känd komedi författare som skrev många komedier som till exempel lysistrate, den handlar om att alla kvinnor i Athen och Sparta går i sexstrejk för att få stopp på kriget mellan de.

Myter
En annan genre var myter, myter var också en känd genre i antikens Grekland. De typiska sakerna med myter var att:

1. Var ofta gudar med
2. Mytiska varelser fanns
3. Lärde oftast människor hur man skulle vara/leva
4. Och hade oftast ett lyckligt slut

Många myter vet man ej författaren, det brukade ej finnas någon för att man trodde att det som hände i en myt var på riktigt, inte påhittat av någon författare som Sofokles. En väldigt känd myt är Herkules, det finns väldigt många versioner om Herkules för att samma myt har blivit berättad gång på gång i flera generationer. Nu kommer jag berätta kortfattat om Disneys version av Herkules,

Det börjar med att Herkules är född som en hel gud (Andra versioner är han ej det), sedan får Hades en idé att ta över Olympos och ta över makten, innan han försöker med detta går han till 3 spå väsen och frågar om han kommer klara det, de säger att han kommer klara det om Herkules ej strids. Hades förgiftar sedan Herkules så att han blir en halvgud. När Herkules sedan växer upp går han till ett tempel och frågar gudarna vart han hör hemma, då säger Zeus att han är en halvgud och kan bara komma hem om han utför hjältedåd och blir en gud. Efter många hjältedåd dör en kvinna som Herkules älskar och då vill han byta med Hades, han vill byta sin själ mot hennes och medans han dyker ner i själarnas hav blir han en riktig gud och överlever men samtidigt drog upp sin älskade. När han kommer upp till Olympos säger han till sin fader Zeus att ett liv utan sin älskade inte är ett liv han vill leva så han blir en människa och lever lyckligt i resten av sina dagar.
Budskapet med denna berättelse är att hjärtats styrka är viktigare än kroppens.


Fabler
En annan genre är fabler, fablers speciella saker är:

1. Ett budskap
2. Och Innehåller djur

En ganska känd fabel som har blivit berättad är hunden och benet, denna fabel har dessa kriterier, den innehåller djur och har ett budskap. Den börjar med att en hund har snott kött från en människa, när hunden kommer ner till en flod ser han en annan hund (Som egentligen är hans spegelbild i vattnet). Han ser den andra hunden och att den håller också i en köttbit, han tror däremot att den andra köttbiten är större så han försöker norpa den av den andra hunden, detta misslyckas och han tappar sin köttbit.
Budskapet med denna fabel är att man ska inte vara girig.

En författare som skriver fabler är Aisopos, han har till exempel skrivit pojken och vargen, räven och druvorna och sköldpaddan och haren.

Epos
En annan genre är epos, epos är vanlig genre i det antika Grekland, de brukar ha dessa kriterier för att vara en epos:

1.Väldigt långa
2.Skrivs på vers (Lättare att komma ihåg)
3.Gudar brukar vara involverade
4.Mystiska varelser brukar vara involverade
5.En hjältar

En väldigt känd epos är Odysséen, det var Homeros som skrev den.

Odysséen handlar om en person som heter Odysseus, han var med i kriget mellan Troja och Grekland, i slutet av kriget var han med i den trojanska hästen, han och 29 andra var i den, det var en fejkgåva till Troja. Efter segern så sa han "Jag Odysseus, besegrade Troja", gudarna gillade ej detta för det var ju de som hade låtit de besegra Troja. På vägen hem tillbaka till Grekland straffade Poseidon de med att blåsa bort de och skapa stormar, detta ledde till att de spolades upp på en strand vid en ö, denna ön trodde de först var Grekland fast sanningen var mycket värre. De gick först in i en grotta och hittade ost där, efter några timmars väntande dök en cyklop upp och frågade vem de var, då sa Odysseus att han var "ingen" och att de andra var hans besättning. Cyklopen åt upp några av hans besättning och då tänkte Odysseus ut en plan, de skulle ge allt deras vin till cyklopen så att han skulle somna, då kunde de trycka in en påle i hans öga. De gjorde detta och det fungerade, sedan flyttade cyklopen på stenen för att låta sina djur ut och då greppade Odysseus och hans besättning fast under djuren och kom ut ur grottan och sprang ner till båten. Efter detta tyckte gudarna att Odysseus hade blivit straffad nog så han kom hem till sin fru som inte hade bortgift sig på 20 år. 

Lyrik
Den sista genren är lyrik, dess normala kriteringar är:

1.Korta
2.Och Skrivna på vers

En känd författare som gjorde många lyriker är Sapfo, en känd lyrik som han skrev


**WORKING IN PROGRESS**

kända författare
HOMEROS: det finns två stora dikter som berättar om trojanska kriget. det heter Iliaden och Odysséen och man tror att de är skrivna av Homeros. Homeros han skrev dikter i Epos Homeros levde ungefär fem hundra år efter det trojanska kriget.


 Iliaden: den handlar om en kung som heter Menelaos och han var gift med världens vackraste kvinna Helena. Paris (prins av Troja) kom och skulle framförhandla och då vart han kär i  Helena och hon blev även kär i han. så då flydde han med henne till sitt hem land Troja. då blev Menelaos arg och samlade en stor arme och startade krig mot Troja. när dom börjar kriga så vill inte Akilles kriga för att kung Agamemon har tagit en slavdrivarna som han var förtjus i. sen när han börjar kriga så går det plötsligt bättre för grekerna men dom vinner inte kriget och Akilles dör för att han blir träffad av en pill i foten. för att när han föddes så doppade hans mamma han i heliga floden Styx som gjorde han odödlig men hon doppade aldrig foten.FABLER:

Fabler är en kort berättelse som oftast handlar om djur. en fabel  handlar om hur illa det kan gå om man gör fel och hur man kan bli belönad om man gör något bra. fabler ska människor men framför allt barn som ska lära sig om hur man ska uppföra sig. fablerna berättades säker flera hundra år före man skrev ner dom. i Grekland sägs det att det levde en slav som hette Aisopos som har skrivit många fabler. man vet inte mycket om han men man kan fortfarande läsa fablerna.


MYTER:

Sådana sagor som handlar om det gamla gudarna och deras sätt att styra över människorna kallas myter. ordet myt betyder egentligen berättelse, rätt, slätt. ingen känner till författarna till myterna, många är diktare och som har använt myternas gudar.


EPOS:

det är långa berättelser som är skrivna på vers och handlar om en hjälte.


DRAMA:

drama den kan både vara glad och ledsen
alltså tragedi och komedi.


LYRIK: det är korta texterna som är skrivna poetiskt, som oftas förmedlar en känsla eller en bild.SOFOKLES:

Sofokles har skrivit mer än hundra dramer men bara sju stycken är bevarade och finns kvar än idag.
år 466 deltog han i en drama tävling och han van över den stora mästaren vid namn Aiskylos, sen var hans lycka gjord. men Sofokles förnyade tragedin kan man säga. han utökade rollerna, han använde statyer som såg mer ut som människorna, och handlingen är lika grym och ödesmättande.


SAPFHO:


Sapfho hade en  skola för kvinnor som skulle gifta sig, där lärde hon ut hur man betedde sig och hur man diskar och allting annat. men det sägs att hon vart kär i en av hennes egna elever som hon skrev en dikt om.Uppdrag 1 Antikens Grekland.

                                    Antikens Grekland  


                                                                        Upppdrag 1De Antika Grekland kan säg ha börjat redan under 700-talet f.kr och varade fram till 300-talet f.kr. Grekland var ett bergigt område med en kust med många vikar och öar. Efter som att Grekland var ett bergiga området så fanns mycket åker och jord efter som att det var så pass bergigt. I knossos så var det mycket palatsstäder efter som att det var så berömt där.  I början bodde bönderna i dalgångar nära den mark det odlade. Det byggdes. Sen så byggdes husen runt om ett torg i närheten av fästningen. runt staden så byggdes en hel försvars mur. Den blomstrande ekonomin ledde till krav på inflytande från befolkningen i Grekland.  Kungar, tyranner och aristokrater störtades av städarnas medborgare.  Utvecklingen kulminerade i Athen där en politisk reform gav alla medborgare rätt att rösta i viktiga frågor. 

Grekland var uppbyggt av en stor mängd olika stadsstater där staden och det närmast omgivande området fungerade som ett självständigt kungarike. Kultur och identitet var trots det gemensam, genom litteratur, konst och vetenskap men framför allt genom det gemensamma språket. Det var så gott som bara när en yttre fiende hotade som de höll ihop.


 Den största stadsstaten var Aten. Denna hade sin storhetstid mellan 500 och 400 fvt under tiden då den atenska demokratin utvecklades. Aten hade då över 300 000 invånare


onsdag 7 juni 2017

Styrelse i Aten & Sparta

Aten
 
I Aten har de funnits både monarki och diktatur. Monarki innebär att en kung styrde och därifrån kommer ordet "monark" som betyder kung. I till exempel Sparta fanns en slags demokrati. Kungen styrde och ställde i samhället och tillslut fick folket nog och kungen fick överge större delen av sin makt. Då bildades istället en ny styrelse, demokrati. Alla fria män som var över 21 år hade rätten att rösta på olika politiska förslag. På så sätt blev landet mer delaktiga i politiska beslut tack vore demokratin. Fast kvinnor och barn hade fortfarande ingen rösträtt och det dröjer flera tusen år innan kvinnan också fick rätten att rösta. Officiella folksamlingar bildades också och därmed ett råd. Rådet kan beskrivas som dagens riksdag och där beslutades alltså viktiga beslut om krig och annat. Alla vuxna och fria män hade rätt att rösta.  det bildades också ett råd som slumpvis valde ut 50 män genom lottdragning. Det var viktigt att alla som skulle rösta var närvarande vid beslutsfattningar, man kunde därför inte tänka igenom sina beslut lika noggrant. Vilket skickliga talare utnyttjade till sin fördel och därmed fick de större påverkan på folket. Starka män och grupper kunde också ta det till sin fördel genom att försöka påverka folkmassans uppfattning för att få igenom sina egna förslag.
 
Dagens demokrati ser väldigt annorlunda ut. Alla män och kvinnor har idag rätten att rösta gällande politiska ärenden. Man har dessutom mer tid att fundera över sina beslut fast skickliga talare fortsätter sin påverkan på folket. Det är mycket svårare att få igenom ett förslag eftersom så många ska rösta. Vi i Sverige röstar fram representanter, som ska representera våra tankar så gott de går. Valmöjligheterna mellan de olika representanterna är många men vem som än blir vald har personen inte alls så mycket makt. Förslagen måste gå igenom så många råd innan de kan fastställas.
 
Sparta
 
I Sparta bildades det ett kastsystem som indelade tre olika folktyper. Dessa klasser var spartiaterna, perioikerna och helioterna. Spartiaterna var den ledande klassen som styrde landet, alla män som tillhörde denna klass hade rösträtt. Perioikerna var den så kallade mellanklassen. De flesta arbetade som hantverkare och levde ett bra liv trots att de styrdes av den ledande klassen. Helioterna var den lägsta klassen och arbetade oftast som bönder, de var tvungna att ge halva sin skörd till spartiaterna. Därför uppstod konflikter mellan den lägsta och ledande klassen. Helioterna gjorde mycket uppror som spartiaterna var tvungen att försvara sig emot.
 
Därför bildades en stor armé som stöttade spartiaterna. Men för att en stor armé skulle bildas behövdes starka krigare. Därför kom kvinnorna bli till större betydelse, nu skulle de föda starka krigare. Pojkarna som föddes påbörjade sin utbildning vid 7 års ålder. De lärde sig att leva spartansk, alltså enkelt. De svarade sakligt och kort, åt enkel mat och var listiga.
 
Jämförelse
 
Dagens samhälle ser mycket annorlunda ut. I Sverige har vi demokrati som innebär att  alla myndiga har rösträtt oavsett kön, utseende, religion eller sexualitet. I det svenska samhället blir man myndig vid 18-års ålder. Då får man ta körkort, köpa alkohol på barer och får rösträtt. Man rösta på olika partier som framför ens åsikter till viss del. Vi har jobbat hårt för de trivsamma samhället vi har idag genom att se människors olikheter som en positiv sak istället för en negativ sak och för att fortsätta utveckla samhället måste vi fortsätta uppskatta varandra.
 
// Alva Lundberg 7A


Kända författare uppdrag 7                                                     Uppdrag 7 

                                                Kända författare 

                                                         
  

Fabler: Fabler är en kort berättelse, som ofta har ett djur i huvudrollen. I en fabel händer det något som skall visa hur illa det går, om man handlar fel, eller hur bra det går, om man är klok och snäll. Av fabler ska människor- kanske framföra alla barn- lära hur de bör uppföra sig. Det fanns en slav som hette Aisopos. Han sägs har författat många fabler. Vi vet inte mycket om Asiopos, men hans fabler kan vi fortfarande läsa. Men det tog flera hundra år innan någon tog och skrev ner dom. 

  

Myter: Sådana sagor som handlar om de gamla gudarna och deras sätt att härska över människor kallas för (MYTER) ordet `myt´ betyder egentligen berättelse, (RÄTT OCH SLÄTT). Myternas författare känner man inte. Men många är de diktare  som har använt myters gudar, människor och händelser i sina egna pjäser. Dikter och historier.   Lyrik: En lyrik är som samma sak som en dikter och en poesi, och dom kan framföras både läsandes och sjungandes. 

   

Drama: Drama finns i två olika typer av texter: Dom är (Tragedi och Komedi), skillnaden mellan dom tvår är att  Tragedi har ett olyckligt och Komedi har ett lyckligt. 

  

Epos: En Epos är en lång berättelse som (ALLTID) är skrivna på en vers, och har (ALLTID) med sig en hjälte i bilden/texten/filmen. 

  

Sapfo: Sapfo var en tjej som levde på en ö som hette Lespos. På ön hade det en skola för unga kvinnor som skulle/ska gifta sig. Där hon lärde som som ska gifta sig hur dom ska vara på sitt bröllop. Sapfo skrev massa (Lyrik) där det handlar om kärlek och sånt. 

  

Sofokles: Sofokles har skrivit mer än hundra dramer och sju av dom är Tragedier som är bevarade. År 466 deltog Sofokles i en drama tävling i Athen.  Homeros: Homeros var en känd författare under antiken Grekland. Han texter är skrivna baserat på de trojanska, men efter han levde 500 år efter det hade utspelats sig kan man inte läsa faktan utan bara Eposen. Homeros har skrivit många kända texter till- exempel Odyssén och Liaden. 


Maktkamp och Krig

Maktkamp och krig


Stadsstaterna Aten och Sparta var ofta i konflikt med varandra. Det berodde bland annat på att man inte kom överens om vem som skulle ha rätt till handeln i vissa områden. De knöt andra stadsstater till sig själva genom att bilda en allian med dem. Ibland tvingades mindre stadsstater in i allianserna mot sin vilja.
Även utanför Grekland fanns det stater som ville ha del av handeln i östra Medelhavet, till exempel Persien. Kampen om handeln i östra Medelhavet ledde fram till två stora krig. I första kriget, stod greker mot perser och i det andra var det greker mot greker. 

Persien var en asiatisk mäktig stat som hade erövrat de grekiska områdena i Mindre Asien och gick till anfall mot Aten. De förlorade kriget vid Marathon 490 f.Kr. när de mötte en stark atensk armé. Det sägs att en av de grekiska soldaterna skickades med bud om segern till Aten. Han sprang hela vägen mellan Marathon och Aten, som är cirka 42 km. Han föll död ned efter att ha lämnat meddelandet. Kriget vid Marathon blev anledningen till ett onödigt långt krig, där perserna efter 20 år tvingades ge upp sina försök att erövra det grekiska området.
När kriget med perserna hade tagit slut, växte maktkampen mellan de grekiska stadsstaterna istället. Framför allt var det Aten och Korinth som inte kunde komma överens. De stater som stödde Korinth bildade den peloponnesiska alliansen. En av dessa stater var Sparta. Det dröjde inte länge innan de flesta av Greklands stadsstater var allihop inblandade. Spartas armé hade stora framgångar till lands medan det atenska sjöförsvaret var dominerande till havs. 
Sparta begärde till slut ekonomisk hjälp av perserna. Sparta, Korinth och deras medhjälpare segrade slutligen över Aten år 404 f.Kr. Atens makt i östra Medelhavet bröts och stadens storhetstid var över. Alla grekiska stadsstater hade drabbats svårt av kriget och kunde ej göra motstånd när Makedonien gick till anfall.

Hellenism 

Efter det grekiska inbördeskriget så tog Alexander den store från Makedonien makten i östra Medelhavsområdet. Efter många krig så hade han och hans armé erövrat en stor del av den då kända världen. Alexanders pappa, Filip den andra, var kung över Makedonien som låg norr om Grekland. Hans armé anföll de grekiska stadsstaterna, besegrade dem och tvingade dem till att gå in i en allians med Makedonien. Alexander blev kung när hans pappa blev mördad 336 f.Kr. Han samlade ihop en väldig armé av makedonier och greker som sedan drog ut på krig österut under 300-talet f.Kr gör att erövra. Armén besegrade den persiska ledande staten på bara tre år. Perserna var mycket fler, men Alexanders armé hade en dominerande stridstaktik. Alexander fortsatte sedan sitt segertåg till Afrika och tog över Egypten. Snart så bröt Alexander och hans armé upp från Egypten och gav sig iväg på långa erövringståg österut mot Indien. När Alexander och armén hade nått Indus vägrade soldaterna att fortsätta. Under resan hem, år 323 f.Kr så dog Alexander och var då endast 32 år gammal. Det var då Hellenismen skapades, efter Alexanders död. Det rike som hade skapats av Alexander sträckte sig över tre världsdelar, Europa, Afrika och Asien. Alexanders arméchefer kom trots det inte överens om vem som skulle ersätta honom. Det slutade med att det stora riket som Alexander skapats delades in i tre mindre stycken. Ett makedonskt, ett egyptiskt och ett asiatiskt.

När dessa vandringståg erövrade länder, spreds den grekiska kulturen över stora områden långt öster om Medelhavet. Handeln mellan Europa och Asien ökade och många nya städer byggdes och nya vägar anlades. Kontakten mellan folk från olika länder och kulturer var intensiv och de olika folken påverkades av vandras kulturer och vetenskap. Så småning om så smälte grekisk och österländsk kultur samman till en blandkultur som nu kallas hellenism.
Hellenismen spreds genom att flera vetenskapsmän följde med armén och studerade landskap, djurliv ovh växtliv, tekniska uppfinningar med mera. Soldaterna och vetenskapsmännen förde med sig grekiskt tänkade och grekiskt levnadssätt till de nya länderna och de människor de mötte. När de återvände hem kunde de också berätta om sina upplevelser i andra kulturer.                                      Antikens Rom

                                      vilka områden som Romarriket erövrade

Romarna besegrade de andra folken och behärskade till slut hela den italienska halvön. på 200 talet f.k.r besegrade Romarna Karthago ett mäktigt rike i norra Afrika. Därefter behärskade Romarna hela Nordafrika. detta var en viktig erövring. för att de producerade mycket spannmål.
Under de följande århundradena besegrade Romarna område efter område i Europa och Asien.
Tillslut når de romerska soldaterna ända till Storbritannien, Norra Tyskland, södra Afrika, västra Spanien och till svarta havet.

            Vad innebar att besegrade folk fick "halvt medborgarskap" i Romarriket.

Halvt medborgarskap. det innebar att man hade i stort sett samma rättigheter som Romarna, men de fick inte rösta i de politiska valen. De blev tvungna att göra militärtjänst i romerska armén.
de måste också betala skatt till Rom och de slapp Romarna.

                                       Varför Romarna skaffade sig provinser.  

provinser var erövrade städer där man blev tvungen betala skatt. de som bodde där hade inga politiska rättigheter men fick ta värvning i armén.
I varje Provins styrde en Prokonsul från rom. han tog in skatt och upprätthöll lagen och höll ordning.

                    Vilka varor som de köpte och sålde samt vilka de handlade med.

skatterna från provinserna var en viktig inkomst för Romarna.
med pengarna kunde de köpa vete, metaller, lyxvaror, smycken, parfymer och tyger. varorna transporterades via hav och båt. de handlade med Provinser och Nordafrika.

                                       Hur Romarriket påverkade andra folk.

I ett stort rike som Romarriket var det viktigt att snabbt nå ut med information och order. den statliga posten hade ridande budbärare med häst och vagn. Genom det kom Romarna i kontakt med främmande folk.
det ledde till att Romerska tänkesätt och teknik spred sig till stora delar av världen. det som spreds var klädstil, teatrar, vägar, vattenledningar, torg och hus byggdes på Romerskt sätt.

Bildresultat för antikens rom

centrum för romarriket var staden rom och det var härifrån staden styrdes. befolkningen bestod av fria män och kvinnor och slavar. de arbetade som jordbrukare eller som hantverkare. Det fanns många som var arbetslösa eller hade tillfälliga jobb.
längre upp i ordningen fanns handelsmän, officierar och lokala arbetsmän. ovanför de fanns fanns en stor överklass, de var stora jordägare och det var det främsta tecknet på rikedom.
skillnaden mellan klasserna var stor.

Från början var romarriket en republik. Det betyder att staten styrdes av allmänheten. I Roms republik styrde ingen kung.
Rom styrdes av folkförsamlingen och senaten.
om landet hamnade i krisläge kunde man välja en diktator.

många fattiga människor var så kallade klienter till rika. Den rika mannen kallades patron. Patronen gav de fattiga klienterna mat och andra gåvor samt hjälp när de behövde gå till domstolen,
För det röstade klienterna på denna patron i de politiska valen och att stödja honom i de politiska valen och att stödja honom i olika sammanhang.

Alla fria män hade rätt till att gå med i folkförsamlingen. ofta förekom inga diskussioner , man röstade ofta ja eller nej på förslagen från ämbetsmännen,
det fungerade inte som i Athen.

Ordet senat betyder gammal. de var före detta ämbetsmän. de var utsedda på livstid. deras uppgift var att vara rådgivare åt folkförsamlingen. de hade stort inflytande på Rom på grund av deras rikedom.

från början kom folktribunerna från lägre klasser. Deras uppgift var att bevaka folkets intresse mot överklassen. de hade rätt att stoppa senatens beslut och ändra ämbetsmännens domar. de hade också rätt att sammankalla folkförsamlingarna och senaten.

För att vara konsul behövde man mycket pengar. konsuln skulle anordna skådespel, tävlingar dela ut mat åt de fattiga och bygga tempel och andra byggnader.  
under republikens senare tid samlades senaten och konsulerna.

Under senare tid växte romarriket. Då började medelklassen och under klassen ställa krav på att vara med och bestämma. de ville även bli ämbetsmän. De var mycket missnöjda med att överklassen blev rikare medan de hade själva svårt att försörja sig.
Bönderna fick det svårare att klara sig. De var tvungen att ställa upp i armén. De var då borta från sina gårdar länge och när de kom tillbaka var jorden ofta förstörd och gårdarna förfallna.
Det uppstod snart nya strider. Denna gång kom ledarna från underklassen.
År 73 f.k.r gjorde en grupp slavar uppror under ledning av slaven Spartacus.
Slavarna gjorde ett värvningståg bland de fattiga.
Slavarna gav sig av mot Rom. Efter 2års krigande blev de besegrade av romerska armén.
Julius ceasar tillhörde den styrande överklassen och ville ändra på de fattiga. ceasar var fältherre och ville erövra stora områden i gallien.
Han skaffade sig rikedomar och lojala soldater. När han återvände till Rom var han så mäktig att han blev en diktator.
han blev populär och delade ut jord till de fattiga. Senatorerna blev då rädd att förlora sin makt så de mördade Ceasar
Efter hans död blev hans adoptivson Augustus Roms ledare. Ceasar hade försökt bryta ner senatorns makt och det försökte Augustus bygga vidare på.Han fick makten i Rom genom att göra en massa uppdrag. Efter det så blev Augustus överbefälhavare över armén. han fick samma rättigheter som folk tribunerna och han fick även ämbetsmännens uppgifter.
Senare så valdes han till överstepräst. Detta innebar att han hade all makt och blev roms första kejsare. kejsaren fick utse egna ämbetsmän som hade hand om rikets ekonomi och ledde armén. på detta sätt hade han makt över hela riket.
När Augustus blev kejsare var det 200år som kom i fred och den tiden kallades för pax romana.
Då växte handeln och kulturen och under den tiden blev Augustus allt rikare.
i efterhand sågs kejsaren som en gud.
Augustus ville bestämma allt själv. Men han var också noga att regeringen skulle få bestämma i olika beslut.
Han skaffade sig polis och brandförsvar. han skaffade poliskåren för att lagarna han gjorde skulle följas. i domstolen fanns inte bara domare utan det fanns även advokater och laglärda.
Han försökte även få de fattiga på sin sida genom att ge de mat. Han gjorde detta för att det inte skulle bli upptåg.


Rom var uppbyggt kring ett stort torg, som kallades forum. Där fanns det tempel till stadens skyddsgud, rådhuset och domstolen. på torget samlades man för att träffa klienter, vänner eller göra inköp. i Rom fanns så kallade saluhallar. saluhallarna hade flera våningar med saker man kunde köpa.
Rika familjer bodde i egna hus. ett sådant hus kallas på latin för domus. husen hade väggar utan öppningar mot gatan och istället dörrar och mindre öppningar mot gården. på sommaren flyttade man vill villor på landsbyggden.
villorna och husen i städerna var uppbyggd kring ett stort rum som kallades atrium.i Rom fanns en arbetsfördelning mellan kvinnor och män. kvinnan styrde i hemmet. hon styrde över slavarna i rika familjer. Hon hade också ansvar för att maten skulle räcka och såg till att det gjordes kläder till familjen.
En så kallad husmoder skulle hålla kontakt med de döda förfäderna. en av Hennes viktigaste uppgifter var att föda barn, så släkten levde vidare. Dessa kvinnor fick inte rösta i domstolen.
Den Romerska kvinnan hade mer rätt än den grekiska kvinnan.
Mannen for till arbetet på morgonen. De fattigare männen jobbade med som byggnadsarbetare, hantverkare, hamnarbetare, gruvarbetare med mera. de rikare männen jobbade inte som kroppsarbetare. Under förmiddagen blev han tvungen ta emot sin klienter. på eftermiddagen kunde alla män träffas på badhus, bibliotek eller föreläsningar.
Barn med rika familjer hade privatlärare. undervisningen var ofta utomhus. flickor och pojkar i olika åldrar undervisas samtidigt.
Disciplinen var hård och undervisningen ganska enformig.
Fattiga barn gick inte i skola utan hjälpte till i hemmet.


en religion som kom från romerska provinsen palestina. var kristendomen. till rom spreds historier om jesus död och uppståndelse. många romare tyckte om tanken om ett evigt liv eter döden.
man tilltalades jesu tankar om att sätta kärleken i mitten och att alla är lika mycket värda, något som romarna inte gjorde i krigiska och klassindelade romerska samhället. därför gick många kvinnor, fattiga och slavar i rom med i kristendomen.
först förföljdes kristna för att de inte dyrkade kejsaren som en gud. på 300 talet fick de kristna tillåtelse att utöva sin religion. de kristna kunde nu öppet förkunna sin lära. då spreds kristendomen och allt fler gick med. i slutet av 300 talet blev kristendomen den enda tillåtna religionen.

Romarna var inte bara duktiga arkitekter och byggmästare, utan även duktiga uppfinnare. de gjorde en plog på hjul som drogs av oxar så de kunde plöja leriga jordar. de uppfann också harven och vattendrivna kvarnar och en enkel skördmaskin.  skördmaskinen bestod av av en trästång på hjul där satt det vassa knivblad som skar säden. maskinen drevs av en åsna.

romarna utvecklade tekniker byggnads principer som andra börjat med t.e.x att bygga valv.
de lärde sig också bränna tegel och blanda cement. tegel tillverkades av lera som packades i formar och brändes i ugn. tegelstenarna i byggnaderna hölls ihop av cement, som de gjorde av släckt kalk och en bergart som kallas vulkanisk tuff. då kunde de bygga större och bättre byggnader.

Romarna gjorde nya vägar genom sitt stora rike för att soldaterna i armén snabbt kunde färdas dit de skulle. vägarna var breda och belagda med platta stenar. flera vägar gick från rom och ut i landet. en av de mest kända vägarna var via appia som gick från rom och söderut.

Romarnas sätt att leva och arbeta i städerna och på landsbygden, utsatte naturen för stora påfrestningar.  miljöförstöringen blev ett växande problem i romarriket.

på 100 talet e.k.r var romarriket som störst. från 200 talet e.k.r blev det svårt att hålla samman det stora riket. de hade stora problem med ekonomi och miljöförstöringen. riket skadades av inre maktstrider och de fick problem med att skydda gränserna mot attacker från andra länder och folk.


vi har kvar badhusen, vi bränner fortfarande tegel och gör cement. vi har avloppssystem och rinnande vatten, vi har harvar, skördemaskin och kvarnar. vi blåser fortfarande glas.

Industrialiseringen

Industrialiseringen Fanny 9A Industriella revolutionen. Så kallas den omvälvningen i mitten av 1700-talet som var en så stor förändrin...