onsdag 6 september 2017

Grekisk filosofi och vetenskap

Filosofer


Filosofer är sådana som tänker. De funderar kring sådant som; varifrån vi kommer, vad som är sant och vad som är verkligt. Vad är meningen med vårt liv? Såna typer av frågor ställde de till de själva varje dag. Mest troligt fick de väl inga tydliga svar direkt. 
Det fanns många kända filosofer. Pythagoras, Sokrates, Platon och Aristoteles. Platon hade en teori om att den värld grekerna levde i endast var en "skuggvärld". Den var en oduglig kopia av den "verkliga" världen som han kallade idévärlden. I den världen, där var allting perfekt och inget gick någonsin sönder. Allt behöll sin form i all evighet. 
Precis som filosoferna, var konstnärerna väldigt uppskattade och älskade bland grekerna, inte minst arkitekter och skulptörer. Skulptörerna arbetade bland annat med marmor och brons. De var väldigt skickliga på att fånga och återskapa människokroppen. De visade gärna människorna i rörelse. Kända skulptörer är Myrpn, Fidias och Praxiteles. 

I Egypten grundade Alexander en stad som blev centrum för all kultur och vetenskap i många år. Den staden kallades för Alexandria, nämnd efter sin grundare. Staden var en väldigt viktig handelsstad där karavanvägarna från öst till väst strålade samman. Till Alexandria kom massor av fartyg och lastade med varor från hela Medelhavet. Folk från alla håll flyttade dit och staden blev en punkt där olika kulturer blandades och möttes. Alexandria hade en berömd kvinnlig filosof som hette Hypatia. Hennes föreläsningar om Platon var väldigt berömda och hon var gillad bland folket. Tyvärr så mördades hon av kristna i början av 400-talet e.Kr.
Under Alexanders tid fick många vetenskapsmän tillfällen att utforska världen eftersom de följde med krigsgrupperna. En av dem var Aristoteles som var lärljunge till Platon. Han var även lärare till Alexander. 
Vetenskapsmännen undrade mycket om hur jorden såg ut och vart i universum vi och vår planet befann sig. Aristoteles berättade att jorden hade formen av ett klot och at vi var i mitten av universum. Vilket inte var sant, men det var ju en helt okej uppskattning. Aristoteles betraktade himlakropparna som övertnaturliga väsen som rörde sig i perfekta, cirkelformade banor.

Aristarchos hade en annan uppfattning än vad Aristoteles när det gällde jordens placering. Han förklarade att solen, den största stjärnan, låg i centrum och att jorden kretsade runt den. Det var inte många som litade på Aristarchos teori, i stället fick Aristoteles missuppfattning leva vidare ända tills 1500-talet e.Kr.

Arkimedes var en matimatiker i antikens Grekland. Han var den som kom på hur man räknar ut en cirkels omkrets. Han lärde oss också lagen om den specifika vikten, den så kallade Arkimedes princip. Den innebär att en kropp som sänks ned i vatten minskar lika mycket i vikt som tyngden av det vatten den tränger undan. Kroppen blir därför lättare än vad den egentligen är. Det är bland annat detta som gör det möjligt för båtar att flyta!

Många hellenistika vetenskapsmän var inte bara tänkare utan försökte också tillverka olika apparater, redskap och andra hjälpmedel. Några uppfinningar som de kom på var kugghjulet och skruven.


                                                             

Uppdrag: 3
 Demokrati:

  Även andra klasser ville vara med och bestämma och därför utvecklades i Aten ett nytt styrelsesätt, demokrati. Grunden var att alla fria män som var mist 20 år och hade en far som var atensk medborgare i staden.Eller de som bodde inom stadsstatens område fick delta vid val till folkförsamlingen. Med folkstyre menade atenarna inte att alla fick vara med och bestämma. De var endast de fria männen som var över 21 år som fick vara med och rösta och delta i styrelsen.  

Varken kvinnor eller de som inte räknades sim fria män, till exempel slavar och bofasta främlingar, hade någon rösträtt, I Sverige finns rättigheterna angivna grundlagen.Där står det att alla offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företräde. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin.  

Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 stycken riksdagsmöten. de ska representera människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar. Den som vill bli vald till riksdagsledamot måste ha rösträtt i riksdagsvalet och vara nominerad av ett politiskt part.

Industrialiseringen

Industrialiseringen Fanny 9A Industriella revolutionen. Så kallas den omvälvningen i mitten av 1700-talet som var en så stor förändrin...