Högkulturer

Ert första uppdrag som korrespondenter på denna blogg är att resa tillbaka till den högkultur som du har studerat tidigare och göra en rapport om hur livet var i den kulturen.

Du rapporterar om/ gör en kort beskrivning om kulturen genom att besvara dessa frågor:

  • Vilken högkultur har du studerat?
  • Hur människorna levde i kulturen? Ge något exempel på hur de levde.
  • Hade de olika samhällsklasser? vilka?
  • Hur styrdes samhället? Hade de demokrati eller diktatur med kungar, kejsare
  • Vad de trodde på, vad hade de för gudar? 
  • Vad använde de sig av för uppfinningar?
  • Vad odlade de?
  • Vilka varor fanns på marknadsplatsen?
  • Varför försvann kulturen?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...