Högkulturer

Ert första uppdrag som korrespondenter på denna blogg är att resa tillbaka till den högkultur som du har studerat tidigare och göra en rapport om hur livet var i den kulturen.

Du rapporterar om/ gör en kort beskrivning om kulturen genom att besvara dessa frågor:

  • Vilken högkultur har du studerat?
  • Hur människorna levde i kulturen? Ge något exempel på hur de levde.
  • Hade de olika samhällsklasser? vilka?
  • Hur styrdes samhället? Hade de demokrati eller diktatur med kungar, kejsare
  • Vad de trodde på, vad hade de för gudar? 
  • Vad använde de sig av för uppfinningar?
  • Vad odlade de?
  • Vilka varor fanns på marknadsplatsen?
  • Varför försvann kulturen?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Uppdrag 1#2

Den högkultur som jag har studerat om är Egypten. Det flesta i Egypten var bänder och var hemma och odlade eller födde upp djur. Man lev...