söndag 11 juni 2017

Författare och teatrar

Kända författare och de första teatrarna


Under Antiken så fanns det många författare som skrev berättelser (oftast på vers för att man skulle komma ihåg berättelserna lättare) med många olika genrer. När en författare kommit på en berättelse, gick hen runt och sjöng sin berättelse för folk som lärde sig berättelsen och som också sjöng vidare den för annat folk, så att berättelsen spreds. 
Ett exempel på en genre är myter, där ’Pyramus och Tisbe’ och ’Kung Midas’ var två av myterna som berättades. Myter är sagor som handlar om de gamla gudarna och deras sätt att härska över människorna. Oftast så känner man inte till myternas författare. De originella författararna till Pyramus och Tisbe och Kung Midas vet man inte eftersom berättelser spriddes genom sång. Men Pyramus och Tisbe blev återberättad av romaren Ovidius i hans bok Metamorfoser som var hans mest kända verk. 

Sedan har vi genren fabler som är korta berättelser oftast med djur i huvudrollen. I en fabel händer det något som ska visa hur skralt det går om man handlar fel, eller hur bra det går om man är klok och snäll. Fabeln är avsedd till att lära människor, framför allt barn, hur man ska uppföra sig. Fablerna lär ut en god moral.
I Grekland ca 500 f.Kr levde en slav som hette Aisopos. Han sägs ha författat många fabler. 
Ett exempel på en fabler är 'Hunden och benet' där syftet är att man inte ska vara så girig och alltid vilja ha mer. "Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Även 'Pojken som skrek varg' har ett bra syfte. "Ingen tror en lögnare, inte ens när han pratar sanning."

Genren epos är också en välkänd genre inom antikens Grekland. Inom genren epos var Homeros en känd författare. Han diktade många berättelser, som till exempel klassikerna 'Odysséen' Och 'Illiaden'. Det sägs att han var blind. Epos är skönlitterära berättelser som är rätt så långa men skrivna på vers. De kankse inte är lika lätta att minnas som andra berättelser, eftersom att de är så långa. 

I anitka Grekland var skådespel en viktig del av den antika grekiska kulturen. Det grekiska ordet för skådespel, drama, använder vi fortfarande. Drama betyder helt enkelt handling. Inom draman var 'Kung Oidipus' den mest kända. Tragedi är en typ av drama som finns. Ordet tragedi betyder drama med olyckligt slut. Alltifrån 500-talet f.Kr höll man i Aten två stora fester årligen till vinguden Dionysos ära. Till festligheterna hörde en tävling mellan olika författare om vem som hade skrivit det bästa skådespelet. 

2 kommentarer:

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...