tisdag 25 april 2017

Antikens Grekland

Antikens Grekland
Antikens Grekland är en väldigt intressant del av historia, nu ska jag berätta lite fakta från vissa punkter.

Den första kulturen på Kreta och palatset i Knossos
Det antika Grekland började ursprungligen på en liten ö utanför Grekland år 2000 före Kristus, detta var början på världens första högkultur. Senare år 700 före Kristus spred de sig över hela Grekland och många andra områden i Europa. Befolkningen på Kreta kunde handla mycket mellan Egypten och andra "rika" delar av världen, man kan se tydliga spår av andra kulturer i egyptiska målningar. 

På Kreta började många olika palats formas, ett känt/berömt är i Knossos, många invånare gav gåvor i form av säd, olivolja och andra förnödenheter. I drottningsrummet pryddes väggarna med målningar av delfiner/fiskar, de reflekterade hur kretafolket var, fredliga och intelligenta. I detta rum konstruerades det en vattentoalett, det var faktiskt världens första, den byggdes för 3500 år sedan. Inspirationen av denna toalett var gamla sagor och legender.

Hur grekernas levnadssätt påverkades av landskapet
Grekland är ett väldigt bergigt område, detta påverkade hur de levde. Det fanns inte mycket åkerjord på grund av detta så Grekerna utnyttjade sig av kusten, både för transport, fiske och handling, detta är anledningen att många grekiska städer ligger vid kusten. Vid städerna fanns det många olika hamnar, de använde de för att komma sig in med sina båtar eller fartyg. Grekerna blev väldigt duktiga att hantera båtar/ta sig runt i världen, de använde sig av denna kunskap för att åka till andra delar av världen och handla eller sälja. Utan havet hade det grekiska samhället kanske förstörts. 

Grekland hade ingen stat i början, de levde i olika städer runt om i landet. I dessa städer talade alla samma språk fast dialekter ändrades efter tid, alla kunde fortfarande förstå varandra. Under flera hundra år blomstrade och växte Grekland allt större och större, den grekiska och romerska kulturen brukar man kalla för "Europas rötter" för att man kan se spår av den i alla kulturer överallt i Europa. Exempel på spår kan vara olympiska spelen (OS), teater, filosofi, monarki och demokrati, det finns många andra också.

Hur en statsstat växer fram i antikens Grekland
I början bodde bönder i dalgångar där de odlade i den halvdåliga marken, efter ett tag började de bygga/konstruera fästningar på bergstoppar som var som en polisstation, till denna polisstation flydde man till om man var under attack av fienden.

Efter ett tag började bönder flytta och bygga hus nära denna polisstation, torget blev centrum för all aktivitet i staden, detta kunde vara köpmän eller hantverkare. På den högsta punkten av staden byggdes ett tempel för att hylla stadens gud.

När staden hade börjat växa väldigt mycket byggdes en skyddsmur runt om staden. Vid detta laget betyder ordet polis för stad. Staden omfattade hela staden och åkermarken runt om den. Den del på staden som låg högst upp kallades för akropol, akropol betyder på grekiska för höjd.

Varför greker skaffade sig kolonier
Grekerna skaffade sig kolonier för att befolkningen ökade sig kraftigt och snabbt, detta leder till att mer mat behövdes som de inte hade tillgång till, de hade väldigt ont om mat. En koloni är ett område som låg utanför landet som grekerna styrde över, annars fungerar en koloni som en helt normal stad. Grekerna började skaffa sig av kolonier år 750-550 år före Kristus.

Kolonier odlade först bara spannmål och sedan transporterade en del a v det till Grekland, efter ett tag började de att tillverka andra råvaror som metaller och tyger. Hemma i Grekland såldes detta till en hantverkare som sedan gjorde dessa råvaror till bland annat vapen, tyger och redskap, då köpte man det tillbaka. På resan tillbaka till kolonin tog man med sig dessa föremål för att sedan sälja de till människorna där. Detta var också en annan anledning Grekland införde kolonier, handel. Dessa jordbruks kolonier utvecklades snabbt till handelskolonier. 

Handel inom och utom Grekland samt varor
Handeln var grunden till samhället, det var den som höll upp ekonomin. Jordbrukare inriktade sig i varor som hade en stor chans att bli sålda som vin eller olivolja. I stora städer tillverkade många hantverkare något som hade samband med handlingen för att de visste att det skulle bli sålt, detta kunde till exempel vara krukor som användes vid transport av till exempel vin eller olivolja.  Grekerna köpte också andra varor ifrån medelhavet som till exempel spannmål, timmer, järnmalm eller koppar. De kunde också köpa lyxvaror som elefantben. En stor del av arbetet i Grekland utfördes av slavarna, ungefär en tredje del av befolkningen var faktiskt slavar. Jobb som slavar kunde göra är till exempel bryta malm, ta hand om hushållet, tillverka saker eller plantera/skörda. Slavar var grunden till den grekiska ekonomin, det var de som tillverkade många saker så att handeln kunde gå vidare. Valutan i Grekland var först varor, man böt till sig saker, så småning om började man använda vikt på metaller, eftersom att det var svårt att väga metaller och att resultat brukade variera var det besvärligt att använda de som en valuta, därför började man använda sig av mynt. Ett mynt var tvungen att vara präglat om det skulle gälla, om myntet ej var präglat gällde det ej. Att prägla ett mynt innebär att stämpla in en bild på myntets framsida och baksida, denna bild brukar antingen vara  av statsguden/gudinna eller härskare över staden. Om ett mynt är präglat betyder det att staden har godkänt halten av guld och silver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...