tisdag 25 april 2017

Aten och Sparta

Aten

Kvinnor: Kvinnorna tillhöll oftast i hemmet och hade inte alls mycket frihet. Anledningen till att de oftast var i hemmet var att kvinnornas uppgifter oftast hade med hemmet att göra. Till exempel så arbetade kvinnorna med att mala säd, sy kläder, laga mat, offra till hemmets skyddsgudar och att uppfostra barnen. Pojkar ansågs viktigare än flickor och därför villa man helst ha pojkar till barn.

Kvinnorna i Aten hade inte mycket frihet, de fick inte vara med och ta viktiga beslut, inte delta i olika aktiviteter och inte röra sig på samma sätt som männen fick. Vissa kvinnor var dock friare än andra, bland annat musiker, läkare och danserskor hade fler rättigheter än majoriteten av kvinnorna i Aten.

Alla kvinnor stod även under förmyndarskap, i första hand under sin far, sedan sin man och till sist sin äldste son.

Kläderna som kvinnorna bar var ett tygstycke som de hade runt kroppen och var fäst med nålar och band. Håret hade de uppsatt.


Män: Männen hade betydligt fler rättigheter än kvinnorna. Deras jobb var bland annat att försörja familjen, gå på teater och idrottstävlingar, delta i politiska möten och diskutera politik och filosofi. Männen var ofta ute och skötte sina jobb och därför var de sällan hemma.

Rika män behandlades bättre än fattiga män, det var nämligen bara de rika männen som fick gå i en slags skola som kallades för gymnasierna. Där fick de diskutera politik och filosofi, de fick idrotta och de fick även höra det senaste skvallret. Män som var rika behövde inte heller göra något kroppsarbete eftersom det var smutsiga jobb och de rika männen skulle helt enkelt behandlas bättre än andra. De fattiga männen däremot fick sköta alla kroppsarbeten, de kunde till exempel vara bönder, byggnadsarbetare, hantverkare och bagare.

Männen gifte sig vid 30 års ålder, oftast med en ung kvinna. Även om männen var gifta med en kvinna så var det vanligt att männen var homosexuella. Männen kunde alltså vara i ett förhållande och samtidigt ha förhållanden till andra, dessutom mellan män. Vissa ansåg att riktig kärlek bara finns mellan män.

Barn: Barnen var viktiga och speciellt pojkarna eftersom det var pojkarna som skulle föra släkten vidare. Sönerna var de barnen som fick mest och bäst mat och även mest omsorg från föräldrarna. När barnen var små så hade man inte speciellt många krav på dem men när de blev lite äldre så skulle sönerna följa med på faderns arbeten och döttrarna på moderns arbeten. Vid kring 18 års ålder så fick pojkarna gå militären.

Rika pojkar fick gå i privatskolor där de fick lära sig läsa, skriva, idrotta och mycket mer. Rika flickor fick lära sig att läsa av någon kunnig i byn.


Sparta

Kvinnor: Precis som i Aten så skulle kvinnorna även i Sparta hålla sig kring hemmet men trots det så hade de mycket frihet. De fick delta i aktiviteter och hade stort ansvar i hemmet. De spartanska kvinnorna hade helt enkelt friare liv än andra grekiska kvinnor. En regel som fanns inom Sparta var att alla kvinnor skulle gifta sig vi 18 års ålder, någon sådan regel fanns inte i Aten.

Män: Det var viktigt att alla män var utbildade soldater för att kunna skydda staden mot heloterna och andra fiender som försökte erövra staden. Även idag har vi ett uttryck som säger att man ska "leva spartanskt" och med det menar man att man ska äta enkel mat, vara listig och ge korta, raka svar som soldaterna i Sparta hade fått lära sig att göra.

Barn: Alla nyfödda barn undersöktes av den äldste i staden. Den personen kollade om barnet var starkt och friskt, var inte barnet det så dödade man det.

Flickorna i Sparta hade även dem ett bättre liv än flickorna i bland annat Aten. De spartanska flickorna behandlades lika pojkarna, de fick lika mycket mat som pojkarna och de fick träna för att bli starka. Vid sju års ålder fick alla barn flytta till statliga skolor, där fick de lära sig att överleva hunger, köld och törst. Däremot fick dem inte lära sig om konst och filosofi och därför var inte utbildningen lika bra som i Aten.

/Linnea Sundqvist 7a

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...