tisdag 25 april 2017

Hur styrdes romarriket

ANTIKENS ROM
Från början var romarriket en republik. I republiken Rom fanns ingen kung utan Rom styrdes av folkförsamlingen. Alla fria män hade tillträde till folkförsamlingen. I romarriket varierade det mellan demokrati och diktatur. Om landet hamnade i kris kunde man välja en diktator som fick all makt i sex månader. Patronen var en rik person som hjälpte fattiga människor så kallade klienter mot att de röstade på honom. Patronen gav de fattiga klienterna mat och andra gåvor samt hjälp när de behövde gå till domstol. Om patronen vann blev han diktator om det blev krig. Klienterna lovade att stödja sin patron i olika sammanhang.

I senaten satt före detta ämbetsmän, som var utsedda på livstid. Egentligen var senaten bara rådgivare åt folkförsamlingen. På grund av senatorernas rikedom hade de stort inflytande i Rom. Från början kom folktribunerna från de lägre klasserna och skulle bevaka folkets intressen mot överklassen. Folktribunernas vetorätt kunde stoppa senatens beslut och ändra ämbetsmännens domar. Så småningom fick folktribunerna rätt att lägga fram förslag till nya lagar. De viktigaste ämbetsmännen var konsulerna. Varje år valdes två konsuler ur folkförsamlingen. De var Roms högsta ämbetsmän och fungerade som politiska och militära ledare. De ansvarade för landets ekonomi och ledde armen i krig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...