lördag 27 maj 2017

Gudar och Olympiska spel


Gudar och Olympiska spel

Gudar

I Grekland trodde man på många olika gudar, man trodde dessutom att dem befann sig på berget Olympos i norra Grekland. Stadsstaterna hade alla olika gudar. Uppe på berget kunde de också tro att dem hade storslagna fester. Man behövde dock vara på sin vakt eftersom de trodde att gudarna påverkade deras liv.

 Man trodde att gudarna såg ut som vi människor och därför kunde de bli kära och skaffa barn med människor. Barnen som gudarna fick med människorna kallades för halvgud. En ytterst känd halvgud är Herkules, eller grekiskans Herakles. Han var son till guden Zeus och människan Alkmena. Zeus är gudarnas konung och himlens härskare i grekiskans mytologi. I den romerska mytologin så var han kallad för Jupiter. Zeus var också regnet och blixtens gud. Zeus hade två bröder vid namn Poseidon och Hades.Poseidon av havets gud och han beskyddade även fiskarna och sjömännen. Hades var härskare över dödsriket, till dödsriket längtade man inte till att få komma.

Zeus hade dessutom andra barn som inte var halvgudar som exempelvis Apollon, Afrodite och Athena. Afrodite var Kärlekens och skönhetens gudinna Sedan så fanns det Athena som var Zeus mest älskade dotter. Athena var krigets och vishetens gudinna. Till sist var det  Apollon som var musikens, poesins och andra konstarters gud. Om man ville veta hur sin framtid skulle vara så skulle man gå till honom. De sa att han skulle finnas vid den heliga platsen i Delfi.

En annan allmänt känd gud var Dionysos var fruktbarhetens gud, han var mycket populär och firades vid stora fester då alla släppte loss med vin, dans och vilda lekar.

Olympiska Spelen

I dem olympiska spelen så var det oftast olika idrottstävlingar som hölls var i fem dagar var fjärde år. Människor kom och kollade eller för att deltaga i de olika delarna. I staden Olympia hölls denna stora fest. Olympia va nämligen ingen vanlig stad, Olympia var självaste Zeus heliga stad och den bestod mestadels av tempel, altare, träningslokaler, teatrar och arenor. Varför man höll denna stora fest var för att man trodde att Religion och idrott höll ihop och festen var dessutom till Zeus ära.Sporterna man höll var brottning, boxning, löpning även med vapen, hästkapplöpning och femkamp.

Olympiad var en tidsperiod som var mellan två fester, I ungefär fyra år. De olympiska spelen var så viktiga för grekerna så att dem utgick sin tidräkning från dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...