tisdag 25 april 2017

Hur styrdes romarriket

Hur Romarriket styrdes

Från början var romarriket en republik. Det betyder att staten styrdes av allmänheten.
I Roms republik fanns det ingen kung eller kejsare utan styrdes av folkförsamlingen och senaten.
Skulle det vara så att landet hamnar i krig, så valde man en diktator som fick styra landet till kriget var slut eller i 6 månader beroende på hur länge kriget varar.

Patron och klienter

I romarriket kallade de rika, de fattiga för klienter och de rika kallades för patroner. Orden klient och patron kommer från det latinska cliens och pater som betyder "skyddsling" och "fader" på svenska.
Patronen var som en fader till klienterna när det var dags för politiska val. Patronen gav klienterna mat och andra gåvor, samt hjälp när de behövde gå till domstol. När det var dags för krig skulle en patron röstas fram för att bli diktator. Då han ville ha deras röst och stöd i olika sammanhang i gengäld så att han skulle kunna bli en diktator med all makt i sex månader.

Vilka uppgifter politikerna hade

I folkförsamling hade alla fria män tillträde. Folkförsamlingen hade ingen makt vilket ledde till att det knappt förekom några idéer från denna folksamling. Allt de gjorde var att rösta "ja" eller "nej" på förslag från ämbetsmännen.
I senaten satt bara före detta ämbetsmän som var utsedda på livstid.
Senatens uppgift var att vara rådgivare till de i folkförsamlingen.
Men de som satt i senaten var så rika att de fick ett gott inflytande i Rom.
Från början kom folktribunerna från de lägre klasserna och skulle skydda intressen mot överklassen.
De hade vetorätt. Vetorätt betyder "jag förbjuder". Med denna rättighet, kunde de stoppa senatens beslut och ändra på ämbetsmännens domar.
Efter ett tag fick de rätt att föra fram förslag på nya lagar.
Ämbetsmän utsågs av folkförsamlingen och de viktigaste ämbetsmännen utsågs till konsuler.
Varje år valdes två stycken ämbetsmän till konsuler.
Konsuler var roms högsta ämbetsmän och var som politiska och militära ledare. Deras ansvar var att hålla ordning i landet och se till att alla lagar följdes. De ansvarade också för statens ekonomi och ledde armén i krig.
Om landet hamnade i krig, valdes en diktator. Denna person hade all makt i romarriket för 6 månader.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...