måndag 24 april 2017

Antikens Rom

ANTIKENS ROM
Staden Rom grundades på 700-talet f.Kr. vid floden Tibern och omkring 500 f.Kr. hade en stor stad vuxit fram. Det var ungefär samtidigt som som Athen blev den ledande stadsstaten i Grekland. Romarna förklarade snart krig mot sina grannar på den italienska halvön.
När romarna lagt hela den italienska halvön under sig fortsatte de sina erövringar på den andra sidan Medelhavet. Romarna behärskade hela Nordafrika eftersom det var ett bördigt område. Där producerades mycket spannmål, som kunde fraktas till Rom. Under de följande århundradena ockuperade romarna område efter område i Europa och Asien.

De erövrade områdena utanför den italienska halvön gjordes till provinser. Befolkningen i provinserna skulle betala skatt till Rom.Provinsborna hade inga politiska rättigheter i Rom, däremot fick de ta värvning i armen. I varje provins styrde en prokonsul, som var utskickad från Rom. Hans uppgifter var att ta upp skatt och upprätthålla lag och ordning. Han fick besked från Rom om hur mycket skatt han skulle driva in. Provinsborna fick emellertid ofta betala mycket mer och mellanskillnaden stoppade prokonsuln i egen ficka. Skatterna från provinserna var en viktig inkomst för romarna.

Romarna kom i kontakt med många främmande folk i imperiet och romerska tänkesätt och teknik till mesta del av världen. I de erövrade områden började man tala latin och klädde sig enligt dem romerska modena. Teater, vägar, vattenledningar, torg och hus byggdes på de romerska sättet. Romerska lagar, romerska mynt och mått infördes.

De besegrade folken fick behålla sin lokala självstyrelse. Medborgarna fick halvt medborgarskap i romarriket. Det innebär att de i stort sätt hade samma rättigheter som romarna, men de fick inte rösta i politiska val. Invånarna som bodde där innan romarna kom, var tvungna att göra militärtjänst i den romerska armen. De blev också tvungna att betala skatt till Rom, som romarna själva inte behövde göra. Efter ett tag fick fler och fler människor från den italienska halvön, fullt medborgarskap. Det innebar att de slapp betala skatt och fick rätt att rösta i politiska val. Precis som romarna.

Romarna handlade med provinserna. Dessutom kunde de inte klara sig utan spannmål från provinserna. Från Nordafrika och andra provinser skeppades enorma mängder vete. Handeln med provinserna omfattade också metaller och lyxvaror, som smycken, parfymer och tyger. Varorna transporterades framför allt till sjöss. Handelsutbytet blev lättare av att man inom romarriket hade samma myntslag och samma måttsystem.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...