torsdag 8 juni 2017

Uppdrag 1 Antikens Grekland.

                                    Antikens Grekland  


                                                                        Upppdrag 1De Antika Grekland kan säg ha börjat redan under 700-talet f.kr och varade fram till 300-talet f.kr. Grekland var ett bergigt område med en kust med många vikar och öar. Efter som att Grekland var ett bergiga området så fanns mycket åker och jord efter som att det var så pass bergigt. I knossos så var det mycket palatsstäder efter som att det var så berömt där.  I början bodde bönderna i dalgångar nära den mark det odlade. Det byggdes. Sen så byggdes husen runt om ett torg i närheten av fästningen. runt staden så byggdes en hel försvars mur. Den blomstrande ekonomin ledde till krav på inflytande från befolkningen i Grekland.  Kungar, tyranner och aristokrater störtades av städarnas medborgare.  Utvecklingen kulminerade i Athen där en politisk reform gav alla medborgare rätt att rösta i viktiga frågor. 

Grekland var uppbyggt av en stor mängd olika stadsstater där staden och det närmast omgivande området fungerade som ett självständigt kungarike. Kultur och identitet var trots det gemensam, genom litteratur, konst och vetenskap men framför allt genom det gemensamma språket. Det var så gott som bara när en yttre fiende hotade som de höll ihop.


 Den största stadsstaten var Aten. Denna hade sin storhetstid mellan 500 och 400 fvt under tiden då den atenska demokratin utvecklades. Aten hade då över 300 000 invånare


1 kommentar:

  1. Skriv klart om författare, texter, budskap och genrer från antiken och säg till när texten är färdig att läsa och kommentera.

    SvaraRadera

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...