måndag 22 maj 2017

Underhållning och Tron

Romerna roar sig

Teatrar, idrottstävlingar och gladiatorspel var en stor del av Rom då romerna älskade att roa sig.
Romerna anordnade också bland annat fester vid högtidliga tillfällen.
Romerna älskade att roa sig så mycket att det sattes folk liv på spel.
Ett bra exempel på detta är Gladiatorspelen.
Gladiatorspelen utspelades i arenan Colosseum som var den största arenan i Rom.
Arenan rymde ungefär 45 tusen jublande romer som ville underhålla sig.
I gladiatorspelen stred oftast man mot man, men i bland hände det att en person stred mot vilda djur.
Dessa djur var till exempel lejon och björnar.
Gladiatorerna som stred mot varandra var antingen slavar, krigsfångar eller förbrytare som blev tvingade att kämpa för sitt liv för folkets underhållning.
Dessa folkgrupper som skulle bli gladiatorer, skickades till en gladiatorskola där de skulle få lära sig lite om spelet. När de hade fått denna "utbildning", så var det dags att gå in på banan och göra sitt bästa för att överleva.
I slutet av spelet var det bara en gladiator kvar. Men det var inte riktigt helt över än. 
Åskådarna som hade varit och kollat på spelet, skulle får rösta ifall de tyckte att den sista gladiatorn skulle få leva eller inte.
Åskådarna skulle göra tumme upp eller tumme ner. Tumme upp betydde att gladiatorn skulle få leva och tumme ner betydde döden.

En annan typ av underhållning som människorna gick på var cirkusar.
Cirkus Maximus var en annan arena där folket kunde underfålla sig med spännande tävlingar.
I arenan kördes bland annat hästkapplöpning. I hästkapplöpning, var det 2 eller 4 hästar framför varje vagn. Spelet gick ut på att vara först i mål och skulle det vara så att någon ramlar av sin vagn, så kunde personen bli överförd och dödad.
Publiken hade favoriter och slog vad med andra om vem som skulle vinna.
De i publiken hade en fana med samma färg som deras favorits tunika för att visa vem de hejade på.Religionsblandning i riket

Efter ett tag började romerna liksom grekerna, fundera på meningen med livet.
Romerna beundrade grekerna väldigt mycket. Det ledde till att romerna tog mycket av kulturen och kunskapen från grekerna. De tog också deras deras konst, religion och filosofi.
Romerna trodde att alla familjer hade en husgud och andra andar som skyddade hemmet och matförråden.
I varje hem fanns ett litet altare där man offrade någonting till gud varje dag.
Om det var någonting som man ville veta om gudarnas vilja, så kunde man offra ett djur i ett tempel.
I templet kunde man be särskilda personer att spå ens framtid i offerdjurets inälvor. 

Alla familjer hade sina egna gudar, men det fanns också gudar och gudinnor som gällde över hela romarriket.
Romernas gudar var också tagna från Grekland bara att de hade romerska namn.
Den största och mäktigaste guden var Jupiter som motsvarade grekernas Zeus. Två andra viktiga gudar var Mars, som var krigets gud och Venus som var skönhetens och kärlekens gudinna. När romarriket blev större, så kom soldaterna från romarriket i kontakt med andra religioner från öst som de sedan tog med sig tillbaka till Rom.

Kristendomen var en religion som kom från öst till Rom. Berättelserna om Jesu död och uppstående lockade många romer till denna religion.
Man pratade också om att Jesus tänkte att man skulle satte kärleken i mitten och att alla är lika mycket värde. Att alla var lika mycket värda var en sak som skiljde sig väldigt mycket eftersom Rom bland annat hade klassindelningar. Många kvinnor och lägre samhällsklasser gick med i kristendomen tack vare denna tanke.
De kristna hade det svårt i början eftersom de vägrade att dyrka kejsaren som en gud, men på 300-talet blev det tillåtet för kristna att utöva sin religion. Det gjorde att de kristna kunde öppet förkunna sig religion. Tack vare detta, så spreds Kristendomen väldigt mycket och det blev hela tiden fler anhängare. Redan i slutet av 300-talet, hade Kristendomen blivit så stor, att det blev det ända tillåtna religionen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...