söndag 28 maj 2017

Styrelse i Athen och Sparta

Att styra i Athen
Athen hade någon sorts av demokrati (Till viss del), de hade en folkförsamling och ett råd, detta system liknar väldigt mycket som Sveriges riksdag och regering idag. De som kunde rösta var alla vuxna fria men, de hade rösträtt. I folkförsamlingen fattades det viktiga beslut, dessa beslut kunde vara om man skulle starta krig eller inte eller om man skulle göra drastiska förändringar på något. Sen efter folksamlingen hade beslutat något var det rådets uppgift att se till att dessa beslut sker, rådet bestod av 50 fria lottade men ur folksamlingen.

Greklands demokrati var direkt, detta innebär att någon som representerar dig eller du själv måste vara där när dessa beslut sker. Detta system fungerar dock inte så bra, det utnyttjades av starka men och grupper för att få sin vilja, om du var en skicklig talare kunde du också påverka beslut för att valen var direkta.

Demokratin som de hade i Grekland är väldigt annorlunda än den vi har idag, idag innebär demokrati att alla men och kvinnor som är myndiga och är en medborgare har rätt att delta och påverka politiska val. Vår demokrati är representativ, det innebär att man väljer någon eller några som representerar en grupp.

I Athen och i resten av Grekland prövade man och omprövade man flera sätt om hur man skulle styra staten, detta är grunden till hur vi idag styr vårat samhälle. Grekerna kom på många sätt att styra som monarki och demokrati.

Monarki
Monarki innebär att endast en person styr, detta var oftast en kung. Ordet monarki kommer från det grekiska ordet monark som beter "En so härskar ensam". Detta sättet var dömt till att en dag falla och det gjorde det, så småning om ville folket ha makten.
   
Demokrati
Som sagt ville folket ha mer makt än vad de redan hade (Vilket var inget) så de utvecklade demokrati, demokrati är det grekiska ordet "Folkstyrelse". Detta innebar att bara de högsta klasserna fick rösta, de fria männen över 21, resten av folket fick ej rösta.

Att styra i Sparta
Tillsammans med Athen var Sparta en av de största stadsstaterna, i dessa städer var levnadsförhållandena väldigt olika, detta kan du läsa om i mitt inlägg "Levnadsförhållanden i Athen och Sparta".

Både kvinnor och men hade rösträtt i Sparta, det var dock mest kvinnor som hade mest inflytande, det var så för att alla männen var ute i militärläger medans kvinnorna var hemma, de visste allting om staden bättre än männen. Alla kvinnor och men hade inte rösträtt, för männen var det vilken samhällsklass deras far var och för kvinnor var det vilken samhällsklass deras man som de gifte sig med var. Det var bara samhällsklassen spartiater som hade rösträtt, den andra mellanklassen var perioiker och den mindre klassen var heloter, de 2 hade inte rösträtt. Det var svårt för spartanerna att hålla heloterna i schack, det var nämligen så för att de var ungefär 90% av befolkningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Industrialiseringen

Industrialiseringen Fanny 9A Industriella revolutionen. Så kallas den omvälvningen i mitten av 1700-talet som var en så stor förändrin...