onsdag 26 april 2017

DEMOKRATI OCH DIKTATURATHEN

Lik som andra grekiska stadsstater hat Athen prövat många olika sätt att styra staten. flera av de grekiska styrelsesätten som demokrati och monarki, ligger till grund för hur vi idag styr vårat moderna samhälle.
de första stadsstaterna styrdes av kungar, och det är eftersom att det grekiska ordet för kung är monarki det styrelsesättet kallas för monarki. Men så småningom tvingades kungen att dela med sig av märken till överklassen.
även andra klasser ville vara med och bestämma och därför utvecklades Athen till ett nytt styrelsesätt så kallat demokrati. och det kallas demokrati för att de grekiska ordet demokrati betyder folkstyre. Men demokrati menade inte folket att alla fick vara med och bestämma utan det var endast de fria männen över 21 som fick delta i styrelsen och vara med och bestämma. Det var bara kvinnor eller de som inte räknades som fria män som slavar och bofasta främlingar som inte fick vara med och rösta.

den grekiska demokratin var direkt. Den innebar att man själv var tvungen att vara med när besluten fattades, det innebar att man inte kunde skicka någon som representerade en. direkt efter besluten var fattade så kunde skickliga talare komma upp och påverka besluten.

Demokratin i Athen och andra grekiska stater inte så bra utan dom utnyttjades av stora grupper  och men för att driva sin egen vilja igenom.SPARTA

I Sparta var det demokrati precis som i Athen. Sparta var uppdelade i tre olika klasser. Den högsta klassen var Spartiaterna, det var dom som var den styrande klassen, dom männen hade rösträtt och styret landet.
Perioikerna var medelklassen. dom var fria med hade ingen rösträtt. Dom var dom ända i Sparta som fick syssla med handel och hantverk.
Heloterna var den lägsta klassen och de andra klasserna såg mycket illa på dom. Precis som Perioikerna hade dom ingen rösträtt. Heloterna var bönder och var tvungen att ge bort halva sin skörd till spartiaterna.


/Amanda Eklund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...