tisdag 13 juni 2017

Uppdrag 4 Olympiska spelen                                                    Olympiska spelen

                                                            Uppdrag 4   
                                             Dom mänskliga Gudarna  

 Det som besökte templet offrade ett djur vid altaret utanför templet. Sedan lämnade de smycken, skålar och andra gåvor framför gudens staty inne i templet. 

 I varje stadsstat dyrkades olika gudar. En del av dem var gemensamma för hela Grekland.  En sådan gud var Zeus, den högsta guden. Apollon Athena hade många olika uppgifter, bland  annat. var hon vishetens men också krigets gudinna. Dionysos, en fruktbarhetsgud, var mycket populär och firades vid stora fester då alla aläppte loss med vin,dans och vilka lekar. 

Grekerna hade en rad heliga platser, dit folk från hela landet begav sig för att få  hjälp och råd. En sådan plats var Delfi, där ett av  Apollons tempel låg Där fanns en prästinna, Phytia, som man trodde kunde förutsäga framtiden. En annan helig plats var berget Olympos i norra Grekland, där man menade att gudarna bodde. 

Grekland tänkte sig att  gudarna levde ungefär som människor och att de aktiva kunde ingripa i varje människans liv. Därför gällde det att hålla sig väl med gudarna och försöka ta reda på deras avsikter såväl med ens eget liv som med stadsstaternas framtid. 

                                            Olympiska spelen

I sammanband med de religiösa festerna ordnade grekerna också idrottstävlingar. De största tävlingarna hade man i staden Olympia, som gett namn åt dagens olympiska spel. Flera olika grenar stod på programmet:  

  • Löpning över i stadion, 2 stadier och 24 stadier.En stadion var 192,3 meter. Även löpning med vapen förekom/er. 
  • Brottning.
  • Boxning.
  • Pankration-en kombination av brottning och boxning.
  • Femkamp, det vill säga längdhopp, löpning, diskus, spjut och brottning.
  • Kappridning och kappkörning.      

     Viktigt att veta:   

Vid en tävling så får bara männen delta, och kvinnor fick inte ens vara åskådare. Kvinnorna fick vara hemma med barnen och städa eller diska.  Männen tävlade alltid nakna.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...