tisdag 13 juni 2017

Antikens Rom

Romarna erövrade den Apenninska halvön. Under 400-talet och 300-talet f.Kr. stred romarna mot olika grannfolk både norr och söder om Rom.
När romarna erövrat hela den Apenninska halvön fortsatte deras erövringar på andra sidan medelhavet. De besegrade fick behålla sin egen självstyrelse, vilket menar regler som gällde just deras område. Det kallas för "Halvt medborgarskap"
De erövrade områdena utanför den Apenninska halvön gjordes till provinser. Provinsborna hade inga politiska rättigheter i Rom. Folket i provinserna skulle betala skatt till Rom.
Romarna handlade med provinserna. Bland annat metaller, smycken, parfymer och tyger. Det transporterades mängder med vete från olika provinser via skepp.
De erövrade områdena började prata latin och klädde sig enligt romerskt mode. Romerska lagar infördes liksom romerska mynt och mått.
Patronen hjälpte klienterna mot att de röstade på honom. I Rom fanns det ej någon kung utan Rom styrdes utav folkförsamlingen och senaten. Alla MÄN hade tillträde till folkförsamlingen.
Folkförsamlingen utsåg två konsuler och en diktator. Om landet hamnade i ett krisläge kunde man välja en diktator som bestämde över Rom under 6 månader och hade all makt.
Folktribunerna bevakade folkets rätt mot överklassen och hade vetorätt.
Det fanns bland annat bönder, hantverkare, ämbetsmän, slavar och så vidare. Bönderna försökte odla upp jorden igen eller lämna deras egen gård och testade lyckan i rom, medans slavarna gjorde uppror 73 f.Kr. under ledning utav slaven Spartacus. Anledningen till att det blev ett inbördeskrig i rom var för att medelklassen och underklassen ställde krav på att få vara med och bestämma och för att få vara ämbetsmän. De var även inte så nöjda med att överklassen blev mycket rikare och behandlades bättre än underklassen och medelklassen och hade svårt att försörja sig. Julius Caesar var en av männen som styrde överklassen. Han ville erövra stora områden som Gallien. När han erövrat dessa områden återvände han tillbaka till Rom. Vid det tillfället så var han så mäktig att han blev diktator. När han blev diktator blev senatorerna rädda förlora sin makt som de hade. En grupp senatorer bestämde sig därefter att mörda Caesar år 44 f.Kr.
När Caesar mördades återställde de honom med en kejsare. Kejsarens namn var Augustus och blev ledare för Rom. Caesar hade försökt göra slut med senatens makt och det fortsatte Augustus med. Han tog makten i rom genom att samla på sig en del uppdrag. Augustus blev därmed ganska mycket i rom. Han blev överbefälhavare över armén och utsågs till senatens främsta ledamot. Han fick makten över pengarna vilket menar att han blev enväldig, och räknas därmed som som Roms förste kejsare.

Det fanns en stor skillnad på arbetsfördelningen i Rom mellan kvinnor och män. Kvinnorna skulle vara hemma och sköta allt arbete i hemmet medans barnen var på privatskolor.

Mannen gick till sitt jobb tidigt på morgonen. Underklassare/Medelklassare hade jobb som byggarbetare, hantverkare, hamnarbetare, gruvarbetare och så vidare.
Överklassarna arbetade inte med kroppen.


Barn till överklassare gick i skola hos privatlärare. De hade ämnen utomhus och hela undervisningen skedde utomhus. Eleverna i Rom fick i först och främst lära sig skriva, läsa och räkna. Men i finare skolor fick de också grekisk bildning i litteratur och filosofi.
Romarna roade sig ofta, de älskade att roa sig. De gick bland annat på gladiatorspel, teatrar, idrottstävlingar och så vidare. Vid religiösa helgdagar så anordnade Romarna  fester eller så firade dem framgångsrika människor, till exempel fältherrar. Det fanns så kallade husgudar och andar som skyddade Romarnas hem och mat. De kopierade grekernas gudar och gav dem romerska namn. 
Romarna hörde talas om Jesus budskap, exempelvis att sprida kärlek och att alla var lika mycket värda. Det leder till att slavar och kvinnor anslöt sig till kristendomen. Fler och fler anslöt sig till kristendomen, trots att kejsaren försökte hindra det. I slutet av 300-talet blev kristendomen den ända tillåtna religionen.


För att bygga upp Rom började man använda tegel och cement. Av det byggde de vattenledningar (akvedukt) som gick från bergen runt omkring Rom. Man byggde även fina palats, tempel, badhus och triumfbågar. De byggde kloaker för att slippa allt avfall. 

De byggde vägar för att soldaterna skulle kunna ta sig till erövrings platser snabbare och lättare, till exempel via appia. Man brukar kalla det för "Alla vägar bär till Rom."

I bagerierna och i gruvorna behövde man ved, och därför högg man ner träd som ledde till jorderusion (det menas med att det översta jordlagret sköljdes och blåstes bort.)
Gruvorna släppte ut gifter. I städerna blev sophanteringen också ett miljöproblem.


När romariket växte blev ekonomin dålig och man blev tvungen att ta ut högre skatt från folket. Människor började flytta från städerna till landet för att kunna odla sin egna mat. Romariket delades också i två delar, Västrom och Östrom. Germanerna började också göra motstånd, vilket menar att de hade inte en öppen yta att växa på utan de istället fick motstånd.SVENSKA ARBETET 

Kända poeter

Vergilius & Catullus


Vergilius

Vergilius var en känd poet, han skrev mestadels Epos, han var författare för nationaleposet Aeneiden.
Epos är ungefär som en diktsamling. Han skrev om sin kärlek till landsbyggden.(Uppdrag 8)

(Vergilius = Epos Cathullus = Lyrik. vilka är dom? vad skriver dom? och vilka genrer kommer från antiken?Vad är typiskt för dom olika genrerna?)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...