måndag 29 maj 2017

Romarrikets Fall

Romarriket Faller

Under 100-talet var Romarriket i sin bästa form, de var störst och mäktigast, men bara hundra år senare ändrades det.
Romarriket blev allt svårare att hålla samman, ekonomin blev svårt att hålla samman och miljöförstöringen blev allt värre.
Inbördeskrig startades och romarna fick det svårare att försvara gränserna mot andra attackerade folk.

Ekonomi

Romarriket var ständigt i krig, detta är en anledning till att ekonomin kraschade eftersom att krigen kostade mycket pengar.
Statsförvaltningen och det kejserliga hovet tog också mycket pengar.
Det gjorde att befolkningen blev tvungna att betala mer i skatt.
Romarriket drabbades också av en hög inflation vilket gjorde ekonomin ännu värre.
Inflation betyder att penningvärdet sjunker. 
Penningvärdet sjunkte för att Romarriket importerade mycket varor från andra läder. De betalade med guld- och silvermynt. Ekonomin var redan dålig och de var tvungna att betala, så kejsaren böt ut guld- och silvermynten mot billigare metaller.
Det gjorde att mynt värdet sjunkte och det var det som ledde till deras kraftiga inflation, med andra 
ord så blev priserna högre och penningvärdet blev sämre.

Förstörda jordar

Jorden hade brukats så hårt under flera år och så att jorden blev utarmade (förstörd och utan näring) och dessutom förstörde jorderosionen stora jordområden.
Detta ledde till att det inte gick att försörja hela befolkningen, vilket leder till att allt flera dör av svällt.

Yttre och inre strider

Under Augustus tid fram till 100-talet e.Kr. levde romerna i en fredlig period.
Romarna var ständigt ute och erövrade nya ställen, men de blev aldrig attackerade av andra folk.
Andra folk började att attackera Romarriket emellertid efter år 180 e.Kr.
Germanerna i norra Europa var ett av de folken som började att attackera Romarrikets gränser.
Det blev allt svårare för härskarna att hålla riket samman.
Ibland hände det att soldaterna bytte ut sina ledare och upphörde den nya ledaren till kejsare.
I vissa tillfällen var det mer än en kejsare i riket samtidigt. Det ledde till att soldaterna och deras ledare fokuserade mer på makten i Rom än att försvara gränserna, vilket ledde till att anfallande folk bara kunde gå in i landet.

Försöket att rädda riket

När Diocletianus var kejsare under 200-talet e.Kr. blev det lugnare i riket. 
Dicoletianus byggde upp ekonomin och fixade rikets problem genom att styra allt centralstyrt.
Den nya kejsaren försökte också kontrollera människors liv. Han bestämde hur mycket allt skulle kosta. Han kontrollerade också människornas lön. Men dessa beslut kunde inte han göra helt själv, så han fick hjälp av många ämbetsmän.

Riket delas

Alla problem och attacker som uppstod i Romarriket gjorde att det inte gick att hålla det stora riket samman.
Romarriket delades upp i två delar (Östrom och Västrom) år 395 e.Kr.
Rikerna fick varsin kejsare och huvudstad. Västrom fick Rom som huvudstad och Östrom fick Konstantinopel som är det nuvarande Istanbul.
Problem i länderna uppstod emellertid, speciellt i Västrom.
Germanerna fortsatte att attackera Västrom och år 476 e.Kr. störtades deras kejsare och riket faller.
Östrom var dock fortfarande kvar och utvecklades till en stormakt. Östrom gick inte under förrän år 1453.

Romerska arvet

Romarriket gick under för många år sedan, men deras byggnader och olika tekniker finns används fortfarande idag.
Romarriket kom till exempel på att om man bränner tegel och cement, så kan man bygga stora och utvecklade byggnader. Denna teknik lever fortfarande vidare i dagens samhälle och används till samma sak.
Denna teknik var så stabil så att om man skulle vilja åka till Rom, så kan man till exempel ta en titt i romarrikets största arena, som var arenan Colosseum. Arenan byggdes för många, många år sedan men står fortfarande kvar.
Romerna uppfann också badhusen där män kunde ta det lugnt. Badhus är idag ett stort intresse för barn, men används också för eliteidrotter som simning och fridykning.
Om romarriket inte hade funnits, så hade vi kanske levt på ett helt annat sätt.
Vi hade kanske aldrig kommit på att man kan bränna tegel och cement för att bygga byggnader och vi hade kanske aldrig ens tänkt på att badhus kunde vara en sak.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...