onsdag 24 maj 2017

Romarriket faller !!!

På 100 Talet efter Kristus så var romarriket som störst  och mäktigast. 100 år senare så blev det allt svårare att hålla samman det stora romarriket. Och de hade svårigheter med ekonomin och bekymmer med miljöförstöringen. De romerska riket skadades av inre maktstrider.  Och de fick svårigheter att hålla ordning på gränserna och attacker från andra.
Ekonomin
När de hade varit med i många krig så gick ekonomin ner eftersom att de kostade mycket pengar. Statsförvaltningen och kejserliga hovet slösade mycket pengar också. Folket tvingades att betala mer skatt där.

De romerska arvet


Romarnas sätt att ordna och ta hand om sitt rike. det var en förebild för senare tiders Europa.
Romarnas världsvälde skapade sig en dröm om åter bygga ett imperium. Där för kallades många härskare som Karl den store och flera andra för romerska härskare på medeltiden. En drömmen om ett enat Europa är fortfarande kvar.
Under Augustus regering så skedde något som skulle prägla Europas framtid. Jesus födelse de gjorde en ny religion Kristendomen. De blev en statsreligion under några av de senare kejsarna på 300 Talet. Från rom spreds kristendomen ut i Europa och till sist blev det en världsreligion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...