fredag 19 maj 2017

Maktkamp & Hellenism

Maktkamp och krig

Det fanns två stora krig som bröt ut under antikens Grekland. Ett av krigen var mot perserna och det andra var ett inbördeskrig, alltså greker mot greker. Kriget mot perserna som även kallas för slaget vid Marathon var ett långvarigt krig som som var aktivt i ungefär 20 år.  Kriget började med att perserna ville ha del av marken som fanns kring östra medelhavet. Under den tiden var redan perserna stormakt i Asien men de ville självklart ha mer makt, mark och större handlingsområden. År 490 f.Kr. hade kriget pågått i 20 år och perserna tvingas ge upp på grund av att grekerna helt enkelt var för svåra att besegra.

Det andra kriget som även var ett inbördeskrig bestod av Aten som krigade mot bland annat Korinth och Sparta. Det hela började med att Aten och Korinth var oense om vissa handelsfrågor. Senare år 431 f.Kr. utlöstes ett krig och Korinth behövde hjälp för att kunna slå Aten. De tog hjälp av några andra stadsstater som med eller mot deras vilja skulle hjälpa Korinth. En av de som var med och krigade var bland annat Sparta. Aten och Sparta var även dem ofta i konflikter om vissa frågor, därför var det klart om att Sparta skulle stå på Korinths sida i kriget. Eftersom det blev så många inblandade och så många som var mot Aten så förlorade de även slaget. År 404 f.Kr. tog stadens storhetstid slut. Detta krig kom att kallas det peloponnesiska kriget.


Hellenism

Alexander var först en prins och son till Filip II. När Filip sedan dog år 336 f.Kr. så blev Alexander kung. Idag kan vi även kalla honom för "Alexander den store". Han hade många planer för hur han skulle ta över andra riken och han började med att samla här för att kriga mot perserna. Perserna var många men trots det så lyckades hären besegra perserna på grund av deras goda stridsteknik. Efter detta så fortsatte Alexander med sin här vidare till Afrika och Egypten, sedan till Indien där erövringståget tog slut. Hären vägrade gå vidare och år 323 f.Kr. dog Alexander, endast 32 år gammal.

Alexander var från Makedonien och han hade makten i det östra medelhavsområdet. Världsdelarna som ingick i detta område var Europa, Afrika och Asien och från det kan vi konstatera att området var väldigt stort. Efter Alexanders död så visste man inte vem som skulle ta över hans rike och det hela slutade med att man delade upp området till ett makedonskt, ett asiatiskt och ett egyptiskt och varje rike fick då sin egen kung. I samband med att man delade upp området så ökade handeln mellan Europa och Asien samt att den grekiska kulturen spreds med dessa nya riken. Detta ledde till att kulturerna så småningom blandades och blev en blandkultur, österländsk kultur och grekisk kultur. Denna blandkultur fick sedan namnet Hellenism.

/Linnea Sundqvist 7a

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...