måndag 29 maj 2017

Filosofi och vetenskap


Vissa greker litade ej på dessa myter om gudarna och om hur de kunde ge svar på livet, dessa personer var filosofer, detta betyder vishetens vänner. Om de till exempel tänker “Varför dras vi neråt?” vände de sig ej mot gudarna, de sökte ett naturligt sätt som det skulle fungera på. Filosoferna gjorde stora upptäckter för sin tid, de undersökte till exempel vatten kretsloppen, först avdunstar vatten från havet som sedan bildar moln, senare regnar det från molnen som åker ner i strömmar till havet igen. Det var också filosoferna som fattade att jorden var rund, senare i historien glömde europeerna bort detta. Det var Eratosthenes som räknade ut detta, han hade bara fel med 50 mil. Det första han gjorde var att ha två punkter med 80 mils mellanrum, sedan använde han ett bestämt föremål för att kasta en skugga, sedan jämförde han skuggorna och såg vilken vinkel solstrålarna hade, då visste han att 80 mil var 7 grader av jorden, eftersom 7 grader är ungefär en femtiodel av 360 gångrade han 80 mil på 50 och fick 4000 mil. Det var filosofen Sokrates som var den första att visa att all kunskap börjar med en grundlig sökning. Sokrates gick lite för långt med hans lära, han sa att det var människan som måste pröva vad som är rätt eller fel, detta blev han dömd som gudlös för och var tvungen att dricka en hel bägare gift. Efter Sokrates död förde hans lärjunge vidare hans kunskap, han sa att sanningen alltid börjar med ett frågetecken.

Filosofer hade ett stort inflytande i Grekland, vad gjorde de egentligen? De tänkte utanför religion, de funderade kring olika ämnen som varifrån vi kommer eller vad är verkligt. Det fanns många kända filosofer i Grekland, exempel på kända filosofer kan vara Pythagoras, Sokrates, Platon och Aristoteles. Platon hade väldigt konstiga tankar om livet, han trodde nämligen att de bara levde i en skuggvärld och att det var en kopia av den verkliga världen, dessa tankar kanske var lite mörka fast vissa trodde på de. I den “riktiga” världen enligt Platon var allting perfekt, ingen hade några problem och inget gick att förstöra. Konstnärer och bildhuggare var respekterade och uppskattade i Grekland, de brukade göra stora statyer och var väldigt bra på att göra en illusion att statyn var i rörelse. Det fanns vissa kända konstnärer och bildhuggare, de var Myron, Fidias och Praxiteles.

I Alexandria (Den Makedoniska “huvudstaden”) befann sig en känd kvinnlig filosofer, hon var mycket berömd för sina föreläsningar om Platos, detta gjorde mycket inflytande på den dåtida politiken. Hon blev dock mördad av kristna vid 400 år f.kr. Många vetenskapsmän och filosofer fick ideén om att utforska världen och förstå den, en av dessa var Platon, dessa folk funderade också på hur jorden såg ut och var i universum som den var. Aristoteles hade en teori om att jorden var rund som ett klot och att den var i centrum av universum, han trodde också att alla andra planeter i vårt solsystem var gudomliga varelser som rörde sig i perfekt formade cirklar runt jorden. En annan filosofer vid namn Aristarchos trodde på ett annat sätt, han fick ideén om att solen var i centrum och att jorden kretsade runt den. Få trodde på han dock.


En annan filosofer vid namnet Arkimedes var en matematiker, han kom på många saker som vi använder oss av idag, en av de var hur man räknar ut en cirkels omkrets, han kom också på en lag vilket vi idag kallar för “Arkimides princip”, den innebär att en kropp som sänks ned i vatten förlorar lika mycket vikt som det vatten som far ut. Många filosofer försökte också att skapa verktyg som hjälper oss att göra saker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...