måndag 24 april 2017

                          Romarriket


Romarna erövrade!!

Staden rom grundades på 700-Talet f.Kr. vid floden Tibern och omkring 500-Talet f.Kr. hade en stor stad vuxit fram. Det var ungefär då som Athen blev den ledande stadsstaten i Grekland. Romarna förklarade snart krig mot sina grannar på den italienska halvön. När romarna lagt hela den italienska halvön under sig. Fortsatte de sin erövringar på den andra sidan medelhavet. Romarna behärskade hela nord Afrika eftersom det var ett bördigt område . Där producerades mycket spannmål, som kunde fraktas till Rom. Under de följande år århundradena ockuperade romarna område efter område i Europa och Asien. 


 De erövrade områdena utanför italienska halvön gjordes till provinser. Befolkningen i provinser skulle betala skatt till Rom. provinsborna hade inga politiska rättigheter i rom,därefter fick de ta värvningar i armén. I varje provins styrde en prokonsul, som utskickad från.
 Rom. Hans uppgifter var att ta upp skatt och upprätthålla lag och ordning. Han fick besked från Rom om hur mycket skatt han skulle driva in. provinserna fick emellertid ofta betala mycket mer och mellanskillnaden stoppade provinserna i egen ficka. skatterna från provinserna var en viktig inkomst för romarna. Från Nordafrika och andra provinser skeppades enorma mängder vete.Provinsernas handel omfattade också metaller och lyxvaror, smycken och parfymer och tyger. Det här varorna fraktades till sjöss. handelsutbyten underlättade eftersom de inte behövde betala tull mellan alla provinser och de hade samma måttsystem och mynt.


De besegrade folken fick behålla sin lokala självstyrelse (Regler som gällde deras område)

:Medborgarna fick halvt medborgarskap i Romarriket. Det innebär att de i stort sätt hade samma rättigheter som romarna, Men de fick inte rösta i politiska val.

:Invånarna som bodde där innan romarna kom, var tvungna att göra militärtjänst i den romerska armen. De blev också tvungna att betala skatt till Rom , som romarna själv inte behövde göra.

:Efter ett tag fick fler och fler människor från den Italienska halvön fullt medborgarskap. 
Romarna kom i kontakt med många främmande folk i imperiet och Romerska tänkesätt och teknik till mesta del av världen i de erövrade områden började man tala latin och klädde sig enligt den romerska moden,teater,vägar,vattenledningar,torg och hus byggdes på de Romerska sättet. Romerska lagar in fördes och Romerska mynt och mått.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Söka jobb Ludvig 8A

Enligt detta test så var det 101 yrken som som passade mig där 12 av dem var perfekt matches. Jag tycker att detta test passade ganska br...